Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

fredag 2 oktober 2015

Intressant ledare idag i Norrtelje Tidningen

Intressant och välskriven ledare idag i Norrtelje Tidning! (se nedan)

Nu kan ju jag bara kommentera utifrån vårt projekt, och visst, det är sant. Vi har fått pengar via det Leader/Uross projekt som tidigare drevs i Norrtälje. Inga jättesummor, men väl tillräckligt för att vi skulle kunna ta ett gigantiskt steg i vårt arbete. Ser man det sedan kommunalt, så var det som sagt ingenting mot vad ett eventuellt fiske skulle kunna ge orten Hallstavik och alla de företag som på ett eller annat sätt skulle kunna dra nytta av en ökad besöksnäring i form av övernattningar, konsumtion och/eller annan service på orten.
Vad sedan ett väl fungerande fiske skulle kunna ge i arbetstillfällen är idag svårt att räkna på, men en sak är klar, det skulle på sikt ge arbetstillfällen.

För orten Hallstavik och kommunen Norrtälje skulle det ge positiv publicitet och detta med en egen inkomstprislapp på sitt huvud.

Detta är bara en i raden av artiklar i ämnet:
Lax kan ge mer jobb till landsbygden
En annan rapport är Havs och Vattenmyndighetens utredning om utvecklingen av sportfisket till 2020. Som man kan läsa här nedan:
Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020
Eller varför inte rapporten, 'Rikedomar runt rinnande vatten' som finns att läsa via Älvräddarnas hemsida:Rikedomar runt rinnande vatten
En gemensamt skriven rapport från WWF, Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Älvräddarna.


Detta för att bara nämna några. Mitt tips till Kjell Jansson och hans partivänner, slå upp Google, sök på ordet sportfisketurism och ägna sedan en dag åt att läsa det som dyker upp. Detta är Sveriges snabbast växande industri, upplevelse industrin, där sportfisket ingår. Den raden om någon borde locka vilken moderat politiker som helst att välja satsa lite pengar.


Sen finns där en liten detalj till, vilken Kjell och hans partivänner säkert vet.
EU:s ramdirektiv för vatten, vattendirektivet, införlivat i svensk lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen.
Detta är kort förklarat så, att EU har satt ett mål att alla vattendrag/sjöar skall ha god ekologisk status och att målet skall uppnås innan 2021.
Den första cykeln avslutades 2009, följande avslutas 2015, samt 2021. En cykel inleds med att vatten kartläggs utifrån befintlig övervakning. Underlaget används sedan för att bedöma och klassificera vattnets tillstånd och påverkan, fastställa miljökvalitetsnormer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå god vattenkvalitet. Förvaltningsplaner upprättas för arbetet.
Alla medlemsländer i EU har infört vattendirektivet i sina länders lagstiftning och har därmed förbundit sig att genomföra alla delar i direktivet.

Om det inte uppnås hotar EU med böter/vite till de länder som inte klarar miljömålet god ekologisk status, och vi har ju fördelningspolitik i det här landet, vilket alltså kan innebära att Norrtälje Kommun tex kan bli tvungna betala vite alternativt att stå får mycket arbetet själva i de vattendrag/sjöar som inte uppfyller kravet på god ekologisk status.
Det är bland annat det som hela debatten handlar om just nu med vattenkraften, som är de enda brukarna av vatten idag som är friskrivna från de så kallad tre p;na (PPP Pollution Pays Principle) genom ett avtal som skrevs redan 1918.
Men detta visste säkert Kjell och hans partivänner redan,och säkert har dom en väl utarbetad plan för detta, eller?

De som nu sker är att vi genom detta projekt påbörjat ett arbete mot att uppfylla kravet god ekologisk status, och det utan att tex Norrtälje Kommun behöver ha lagt ut några stora pengar. Det är snarare så att de små pengar som kommit oss tillhanda via kommunen kan anses vara väl investerade kronor, och investeringar borde väl locka en moderat politiker.


Vill man kommentera ledaren så gör man det via den här länken.
Ledaren -Norrtelje Tidning¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

 
Blogger Templates