Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

Featured Posts

tisdag 21 april 2020

Så tyst - så länge.....men ÄNTLIGEN!

Ja rubriken säger egentligen allt.
Men i ärlighetens namns, även om det varit tyst, så har inte arbetet legat nere, snarare tvärtom.

I drygt två års tid så har det mailats, ringts och hafts möten, ibland med känslan in i det oändliga. Alla parter har till stora delar varit eniga om slutmålet, det är vägen dit vi möjligen inte haft samma tankar om.
Jag, Lasse och Uffe har varit minst sagt otåliga och legat på i ett försök att driva på hastigheten och rörelsen framåt i arbetet.
Samtidigt som vi naturligtvis förstår att när en eller flera större aktörer ska in så både måste det och får det ta tid.
Vi har försökt att vara jobbiga, påstridiga och envisa utan att gå över gränsen....tror vi.

Allt arbete från vår sida har helt fokuserats mot målet fiskväg förbi dammen i Skäret och på stora insatser kring biotopvården. Övrigt arbete med arbetsdagar, föreningsverksamhet osv har fått stå åt sidan. Tråkigt såklart och vi ber om ursäkta för detta men då vi bara är tre man idag så måste vi lägga fokus på rätt saker i rätt tid.

Men då till varför tystnaden så äntligen bryts.
Det är nämligen klart nu, 2020 blir året då sträckor av vattendraget i Skebobruk, Skede och Häverödal kommer att biotopvårdas i stor skala.
En plan finns klar och ska nu ut till berörda på remiss och några möten kvarstår innan spaden sätts i vattendraget.
Samarbete sker mellan Sportfiskarna, Skeboåns Sportfiske, Bruksgateföreningen Skebobruk, Länsstyrelsen och Holmen AB. 

Dessutom, med gemensamt mål om en fiskväg i Hallstavik förbi dammen i Skäret,
pågår nu direkta samtal mellan Holmen AB, Länsstyrelsen i Stockholm och Sportfiskarna.
Målbilden är klar och nu är det utformningen som ska sättas på papper.


Förstår ni hur jag, Lasse och Uffe låter om jag skriver att vi nu skriker.......... ÄNTLIGEN!!

                                                             ¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º> 


 
read more

fredag 21 december 2018

God Jul

Året närmar sig sitt slut och även om det inte avspeglat sig i blogginlägg så händer massor i kulisserna. Arbetet med att få igång ett projekt kring faunapassage (fiskväg) fortgår och dessutom så skrivs i detta nu på ett underlag för mer övergripande insatser i vattendraget.

Vi har haft problem med att få igång ett fungerande medlemsregister vilket också gjort att nya inbetalningar till er som blivit medlemmar inte gått ut.
Vi hoppas ha detta på banan under början av 2019.
Då kommer vi också att gå ut med en förfrågan till alla er som tidigare valt att stödja oss med ert medlemskap.
Vi ber om ursäkt för detta.

Sedan tidigare så har vi ju informerat om att vi numera är en del i ett större EU projekt som går under namnet ReTrout. Något som för oss ser väldigt intressant ut och som ger oss en långt bättre grund att stå på inför kommande insatser.

Vi både tror och hoppas att de kommande två åren kommer att bli högintressanta för oss.

Det myckna regnandet har gjort det svårt för oss att inventera lekgropar från höstens lek. Men nu, med sjunkande temperaturer så ska vi ge oss ut.
Förra årets låga vattennivå slogs med råge detta år.
Lite nederbörd och varmt långt in på senhösten gjorde att avdunstningen ur vattensystemet var långt större än de vatten som nådde ner till lekområdena.
Toppåret 2014 med ett 50-60 tal lekgropar känns det inte att vi kommer att komma i närheten av. Förra årets dryga 25-30 kanske också blir svårt att nå.
Rapport kommer.


Till sist vill vi önska er alla


Patrik - Ulf - Lars

read more

onsdag 8 augusti 2018

Oro inför temperaturen

Från Norrtelje Tidning 180807.
Kenneth Jonsson - Norrtälje Sportfiskare och jag känner oro inför de höga temperaturerna och låga nivåerna i våra vattendrag.read more

torsdag 22 mars 2018

Retrout Roslagen

Även om det varit tyst så ligger vi inte på latsidan.
Det jobbas för fullt för att lösa några problem kring ett medlemsregister som på ett enklare sätt skall kunna göra det möjligt att bli medlem men också för oss att kunna hålla koll på allting kring detta.

Men det stora att informera om nu är mötet vi var på igår (onsdag den 21;a mars) med Länsstyrelsen, Stockholms Stad och Sportfiskarna tillsammans med Norrtälje Kommun, Österåkers kommun, fiskeguider, andra ideella projekt som exempelvis Norrtäljeån och Österåkers Fiskeklubb för att nämna några.
Mötet som går under namnet Havsöringsmöte - Roslagen kommer från och med igår att hållas vid några tillfällen under året för att stämma av var vi står någonstans och vad som gjorts sedan föregående möte.

En mycket korta versionen av vad som sa's:

* Skeboån ingår numera i ett stort EU projekt som går under namnet Retrout.
Här finns mer att läsa om detta: EU - Retrout

* Skeboån är ett av 11 vattendrag som prioriterats i Stockholms län Norr.


* Retrout är ett stort projekt som inbegriper alla länder runt Östersjön ner till Polen.


* I väldigt stora drag så kommer projektet att jobba med fiskevård, biotopvård, företag kring destinations processer, fiskeguidning, hotell, restauranger osv.

Helt enkelt att stärka fisket och besöksnäringen kring havsöringen.

* Reatrout är ett 3 årigt projekt som sedan kommer att utvärderas.


* Redan nu är det klart att Skeboån under 2018 få 250 tkr för frågan kring omlöp och 150 tkr för biotopvård. 2019 så får vi 750 tkr för omlöp och 150 tkr för biotopvården. 
Totalt 1,3 miljoner över 2 år.

Retrout är inget hinder för oss att söka andra pengar från EU bara det inte går in under samma verksamhet. Pengarna från Retrout är låsta till den utpekade verksamheten.

Dessutom så pågår ett arbete från Länsstyrelsen att får till fler fredningszoner i ett projekt som går under namnet ReFisk.
Ni kan läsa mycket mer om detta här: Länsstyrelsen - ReFiske

Ett synnerligen lyckat och bra möte vilket också visar på att man lyssnar på oss och fortsatt tror på vårt arbete även där återstår mycket.
Fokus nu är och förblir under några år, överlevnad av den fisk som kläcks i ån och deras första levnadsår.


Övrig information:

Vi har fortsatt försökt få någon form av kontakt med Norrtälje Kommun för att få till detta med fiskerätt för föreningen men det är fortsatt tyst.
I över tre år (ja ni läste rätt, över tre år) har vi nu återkommande försökt.
Uselt skött anser jag i en mycket enkel frågeställning och vi förstår inte problemet.

Vad händer nu då:
Nu ska en åtgärdsplan för området i Häverödal och Skede färdigställas under våren.
Den kommer sedan att gå ut till berörda för kommentar.

Så vad säger man, bortsett från del av Norrtälje Kommun, riktigt bra dagar!!¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º> 


read more

tisdag 26 september 2017

Öppethus & Arbetsdag

Det var ett tag sedan det uppdaterades här.
Nu ligger vi inte på latsidan för det utan bakom kulisserna jobbas det på för fullt.

Vi har en arbetsdag inlagd i kalendern. Vill man deltaga på den så är det som vanligt.
Anmäl er via: skeboanssportfiske@hotmail.com eller så meddelar ni på vår facebooksida att ni tänker komma.

Arbetsdag

Dag: Söndag den 8 oktober
Tid: 09:00 till ca 16:00
Plats: Gamla kvarnen i Häverödal.
Utrustning: Verktyg och annat finns på plats, det som behövs är oömma kläder, arbetshandskar och stövlar. Har du vadare så ha det gärna med dig.
Lunch och kaffe på morgonen innan vi går igång med arbetet bjuder vi på. Också därför vi vill veta hur många som kommer i god tid.
Vad skall göras: Under detta arbetspass så skall "kattskallar" alltså stenar från 80mm upp till 200mm, läggas ut i det som skall fungera som uppväxtområde för yngel.

Öppethus

Vi kör öppethus i år igen och håller tummarna för att det finns både vatten och öring i ån.
Tidigare år så har vi haft tur med vattentillgången och en hel del öring har visat sig.

Dag: Lördag den 28 oktober
Tid: 10:00 till 16:00
Plats: Gamla kvarnen i Häverödal.
Guidningar: Kommer att vara guidade turer längs ån. En specialguidning kommer att ske under dagen för speciellt inbjudna.

Mer information kommer närmare.


Provfiske

Vi kommer att inleda ett fiske med fälla i ån. 
Detta för att kunna dokumentera den fisk som kommer upp i ån.
Start för detta är den 29;e september och fortgår sedan under några veckor innan leken.
En ryssja kommer att placeras med tydlig utmärkning att det är vi som provfiskar. Fällan kommer att tömmas varje morgon och varje kväll under helgerna, detta för att fisken inte skall behöva stå någon längre tid i den. Fällan övervakas.¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º> 


read more

onsdag 3 maj 2017

Sista dagen med gänget

Under två säsonger, vinter och vår 2016 och 2017 så har vi tillsammans med ett trevligt gäng provfiskat Skeboån. Personerna som ingått i testgruppen har valts ut av oss utifrån kunskaper om havsöringen, fisket, fiskevården, kastkunskaper och för att vi tror att just de kan hjälpa oss med att utvärdera dagarna vid ån.
Vi har hela tiden lyssnat och tagit emot tips från dem kring allt som rör fisket i ett vatten som Skeboån.
Samtal om detta har blandats upp med mycket skratt och synnerligen trevliga stunder.
Men nu är det slut. Kvar är endast ett tillfälle då vi själva skall gå nu i maj, sen är det dags att summera allting och utifrån det sedan fundera hur och på vilket sätt ett fiske kommer att bedrivas i ån.

Ett stort tack från oss i projektet till 
John Welk, Bosse Lindholm, Max Nygren, Esa Fahlén, Per Stadigh 
som ställt upp som våra testpiloter och förgyllt dagarna vid ån med oss.

Esa inviger sin nya sotpanna.

Bosse Xperten kollar tempen innan fisket

Esa är igång med fisket

Bosse Xperten prövade övre delarna av ån tillsammans med Uffe
Foto: Ulf Berg

Bosse Xperten prövade övre delarna av ån tillsammans med Uffe
Foto: Ulf Berg

Den här runda och trinda damen försökte hitta den lilla vårvärme som fanns...

... klart hon inte gillade att bli störd då.

John och Ulf laddar för eftermiddagens fiske.

Esa bytte under eftermiddagen till mera glitter och krokade flera 
gäddor innan dag blev kväll och vi bröt fisket.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>


read more

måndag 27 mars 2017

Film från Provfisket

En liten kortfilm från provfisket så här långt under 2017.
Hoppas ni skall gilla det.


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>read more
 
Blogger Templates