Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

Featured Posts

torsdag 2 februari 2023

Lägesinformation

Nytt år nya möjligheter brukar det ju heta.
Vi väljer att citera Magnus & Brasse, - "om-samt-kanske-men"

Vi har haft styrelsemöte och enats om att vi fortsätter vårt ideella arbete ytterligare 1-2 år även om vi i nuläget lever med känslan av kraftig inbromsning. För några år sedan trodde vi att det skulle ta fart på riktigt, men från vår horisont blev lite tvärtom. Anledningen till detta är både solklar och höljd i dunkel. Det vi däremot vet är att när havsöringen är tillbaka i oktober för sin lek eller när vi kan smyga och titta på 1-2 åriga öringar som står i de små strömmarna eller se strömstaren jaga bland de utlagda stenarna så drar vi alla tre efter andan i förtjusning.

Här följer en lägesinformation:

Uppgången av lekfisk var betydligt sämre i år än tidigare. Vi var tillbaka på nivåer som vi hade för 7-8 år sedan. Sedan starten har vi genomfört räkning i samma område och på samma sätt för att ha en siffra att jämföra med. Räkningen går till på följande sätt:
Rask promenad längs hela den 300m långa sträckningen där vi räknar alla visuella kontakter med lekfisk. Därefter gångrar vi detta resultat med 1,8 för att få en jämförbar siffra.
Denna räkning gjordes vid uppstarten 2010 och då var siffran 5st fiskar. 2021, som så här långt är rekordåret var samma siffra 64st. Området är noga utvalt då vi sedan 2010 genomför merparten av våra egna insatser just där. Så det råden ingen tvekan om att våra handgripliga insatser gör och har gjort skillnad.


Detta är något som alla de som varit med och burit sten och grus också skall ta åt sig äran av. En annan person som bidragit väldigt mycket till detta är Sverker Lovén, fiskerikonsulent på Stockholms stad, som är den som konsekvent svarat upp på våra planerade insatser och hjälpt oss med mängder av sten och lekgrus. Utan er alla hade resultatet sett annorlunda ut och för detta är vi mycket tacksamma. Ett tack riktar vi också till de markägare som deltagit i arbetet samt till Holmen AB som låtit oss genomföra detta.

Siffran för 2022 blev dock ett rejält kliv bakåt. 22st lekfiskar räknades. Antalet lekgropar var också det sämre. Naturen är gåtfull men det man måste ha med i tanken är att det vi nu sett resultatet av beror mycket på vad som hände för 3-4 år sedan. Räknar vi bakåt så hamnar vi på de mycket torra somrarna i Roslagen 2018/2019, med låga flöden och höga vattentemperaturer som direkt följd. Vid normal fall brukar man säga att 5% av en öringhonas rom når åldern för att kunna räknas som återvändare till vattendraget. Vi står därför inte och ropar kris i högan sky på bron i Häverödal. Naturen har sin gång och om detta resonemang stämmer fullt ut så bör vi se en stegring igen 2025.

2022 genomförde Sportfiskarna i samarbete med Länsstyrelsen och lokala markägare en insats längre upp i vattendraget i ett område som kallas Skede forsar. Lekgrus och en del större sten lades ut i strömmarnas övre delar. Ett fint arbete av John Kärki och hans team. Mot tidigare resonemang om detta år så svarade inte öringen upp till den förhoppning vi hade men under några dagar så uppehöll sig 3-4st fiskar i området vilket kan vara allt som behövs för en lyckad lek. Ska bli intressant att följa detta vidare. Vi kommer från föreningens sida att gå in i området under 2023 och göra mindre kompletteringar nedströms genom att luckra upp bottnen och stenarna för att skapa mer håligheter och skydd för ynglen. Vill man medverka vid detta arbete så håll utkik här, information kommer.

Under 2022 hade vi dessutom en fiskräknare till låns i ett samarbete mellan Sportfiskarna, Holmen AB och vi i föreningen. Tyvärr så blev det ju som det blev med uppgången men 19st öringar registrerades och dessutom flera kul klipp på uttrar. Vid ett tillfälle uppehöll sig 2 uttrar samtidigt i räknaren.
-Om det heter ”Catwalk” i modevärlden, kallas det då Otterwalk i fiskvärlden?

En reflektion man kan dra är att all uppgång av fisk skedde mellan 08:00 på morgonen och 19:00 på kvällen samt att det minsta lilla regn, även om det inte tillförde något för nivån i vattendraget, gjorde att dagen efter vandrade flera fiskar genom räknaren. Allt finns noga dokumenterat med filmklipp, tidpunkt och väderobservationer. Mer kunskap är ju vägen till framgång.

Vi deltog under 2022 även på kulturevenemanget ”Kura Skymning” på biblioteket i Hallstavik. I samband med högläsning ur Patrik Svenssons bok Ålevangeliet så berättade vi om Skeboån, arbetet vi gör samt om livet i våra vattendrag samt visade lite bilder.

Vi har också påbörjat arbetet med att iordningställa en bra utkiksplats vid vattendraget med sittbänkar där man kan sitta ner i skydd och se det fantastiska skådespelet när havsöringen är tillbaka för lek eller varför inte spana på Strömstaren, Forsärlan eller den skygga Kungsfiskaren.

 

Till sist, de frågor som många av er som följer oss lokalt eller runt om i landet ställer oss,

- Blir det någon fiskväg/faunapassage?
- Blir det något fiske?

På den första frågan önskar vi att vi hade kunnat presentera någon form av projektplan, men tyvärr kan vi inte det. Men vi fortsätter med vår envetna målbild.

När det gäller fiske så är det en fråga som inte är aktuell i nuläget. Ett fiske ska bygga på att vattendraget och öringen tål detta vilket inte är fallet i nuläget. Naturen är den som måste få styra före våra egna intressen. Men havsöringen finns i vår vackra skärgård all övrig tid på året och beroende på årstid är den mer eller mindre möjlig att få kontakt med. Så ut längs kusten med din fluga eller ditt drag och jagad den.

Till sist så vill vi återigen tipsa om Martin Falklinds föreläsning i Norrtälje den 20;e februari.
Platsen är dock ny, nu gäller:
Campus Roslagens föreläsningssal "Havet", Norrtälje, Astrid Lindgrens gata 2A, 761 46 Norrtälje
Tidpunkten: Kl 18:00 till 21:00 med insläpp från 17:15
Se länk:
Föreläsning - Fiskarnas Rike

Utlovas även en liten kul överraskning i pausen.

Tack för att du tog dig tid att läsa detta och för att du följer vårt arbete.

Med Vänliga Hälsningar

Patrik – Ulf - Lars    

 


read more

tisdag 15 november 2022

Föreläsning på Biblioteket

I samband med Nordisk litteraturvecka 2022 anordnas högläsning runt om i hela Norden. I år med temat "Natur i Norden" och årets texter skulle belysa förhållningssättet mellan natur och människa. Högläsningen går under namnet Kura Skymning och startar vid samma tid runt om i hela Norden. I år med högläsning ur Patriks Svenssons bok Ålevangeliet, en berättelse om världens med gåtfulla fisk.

Före högläsningen startade var jag inbjuden till biblioteket för att berätta om vårt arbete med Skeboån och dess djur och natur.
Det blev en väldigt trevlig kväll och kul att så många ville se och höra om vårt arbete.
Tack till alla som kom. Stort tack även till Annalena på Hallstaviks bibliotek för inbjudan.

//Patrik Bergqvist 

read more

måndag 14 november 2022

Kurs Skymning Hallstaviks Bibliotek 14 November

Kurar skymning på biblioteken i Norrtälje, Rimbo, Älmsta och Hallstavik.


Den 14 nov kurar vi på Hallstaviks bibliotek. 

Kl: 18:00 Patrik Bergqvist/Ulf Berg berättar och visar bilder.
Det handlar då om Skeboån, fiske och fiskar. 

Därefter blir det fikapaus.

Kl 19.00 läser Vuokko Nikinen årets text som är hämtad ur Patrik Svenssons Augustvinnande Ålevangeliet.

I samarbete med Föreningen Norden och Sensus

Boka din plats på vår webb: HÄR

Vill man veta mer om hur hotat läget är för ålen så finns här två mycket sevärda dokumentärer.read more

torsdag 29 september 2022

Utkiksplatsen iordningställd

Igår ställde Uffe, Lasse och Matte bänkarna på plats vid vägbron i Häverödal. De röjde även upp i området bakom för att alla ska kunna ta sig in till bänkarna.

Så ta med dig ett sittunderlag och njut en stund av skådespelet när väl öringen är tillbaka i ån för sin lek.

Håll koll här eller på facebook så kommer rapporter när öringen är på plats. Det vanligaste är att leken är igång 1-2 veckan i oktober.read more

tisdag 13 september 2022

Arbeten hösten 2022

Imorgon Onsdag 14;e september går vi igång med höstens arbeten i stort och smått.

Onsdag 14;e sep - Häverödal

* Se över och kratta igenom leknackar * Såga bort delar av ett nedfallet träd * Klippning av mindre områden av ån Vill man deltaga så finns vi finns på plats från ca 16:30 vid Häverödalsbron. Onsdag 21;a sep - Häverödal
* Klippning av mindre områden av ån * Iordningställa utkiksplats med soffor Vill man deltaga så finns vi finns på plats från ca 16:30 vid Häverödalsbron.

Med start Tisdag 4;e okt
Då händer det riktigt roliga saker i Skeboån. Sportfiskarna med maskiner, 60ton lekgrus och en fiskräknare kommer.
* Fiskräknaren monteras vid befintlig fisktrappa för att övervaka uppgången av fisk. * Skede forsar ska äntligen få rikligt med lekgrus i sin övre del. * Skebobruk, fortsatta arbeten med den kvill som skapades för något år sedan.

Kontaktperson för Sportfiskarnas insatser är John Kärki.
read more

fredag 21 januari 2022

Års- och Verksamhetsmöte 2022

Nytt år och nya tag.
Vi fortsätter framåt med samma insats som tidigare även om vi, speciellt under 2021, fått känna på några kännbara bakslag. Vattendraget är allt för viktigt för regionen och Stockholms län för att vi ska ge upp.

* Årsmöte enligt stadgeenligt protokoll *

Övriga frågor på årsmötet:

Lekgropsinventering

Lördag 22;a januari från kl 10:00

Framtagande av förslag till Åtgärdsplan 2022-2025       

Vi kommer att se över kommande åtgärder och sedan beskriva dessa i en förslagsplan. Nytt möte i slutet av februari. Målet är att vi ska kunna lämna ett underlag i början av april till bland annat Länsstyrelsen och Sportfiskarna för kommentar och återkoppling.

Medlem i Org.Sportfiskarna          

På mötet beslutades att vi ska kontakta Sportfiskarna i frågan om föreningen ska bli medlemmar i Sportfiskarna.     

Vandringsväg Skäret                    

De senaste åren har det genomförts ett antal utredningar i frågan under ansvar från Länsstyrelsen och med Sportfiskarna och externa konsulter som utförare. Vi från Skeboåns Sportfiske har också återkopplat till alla berörda parter för att på så sätt hålla alla dörrar öppna för fortsatta samtal. I nuläget så är det tyvärr så, att frågan är skjuten på framtiden från Länsstyrelsen och Sportfiskarna. 
Mycket trist utveckling anser vi då en vandringsväg är av största vikt för hela Skeboåns fauna. Vi från Skeboåns Sportfiske bjöds in till en träff med ledningsgruppen på Holmen där vi på plats vid ån pratade om vårt arbete, vikten av samarbete samt frågan om faunapassage. Ett mycket givande möte.  

Arbetsdagar

Planeringen kring kommande arbetsdagar pågår. Arbeten som prioriteras att utföras i vår egen regi är:

*Fortsatt arbete med området kring ”Peters Kurva” i Häverödal. Uppväxtområden - Komplettering av lekgrus - arbete med bottenstruktur.

*Förarbeten (Hartijoki) för planerat lekområde i Skede.

*Fortsatt arbete med den västra kvillen i Skebobruk.
Den östra och nyanlagda ligger på Sportfiskarna att åtgärda och säkra anser vi, vilket också uttalats från dem.

*Klippning i området i Häverödal

Mer information i bilderna.
Håll sedan utkik här under våren om ni är intresserade att anmäla er till dessa tillfällen. 

 Medlemmar

Problemet för oss, samtidigt som det varit väldigt glädjande, är att antalet medlemmar blev för stort för att kunna hantera dem manuellt, dessutom till en sådan stor kostnad att avgiften till stora delar tyvärr gick åt till hanteringen. Vi beklagar detta djupt.
Ny idé kommer att lanseras under 2022.

Informationsmöte Styrgruppen
Ett informationsmöte kring vad som hänt och kommer att hända kommer att hållas i april månad. Inbjudan till berörda kommer.

Bänkar vid ån

Till hösten kommer en fin plats att vara iordningställd i Häverödal med bänkar. Detta för att möjliggöra för alla att se den lekande fisken på ett enklare och riskfritt sätt än att bli stående på vägbron. 
Mer information kommer.

Elfiskekurs

Under 2022 kommer vi att gå en elfiskeutbildning. Detta för att på egen hand kunna följa de områden som ligger utanför Länsstyrelsen kontrollområden och där vi själva går in med insatser.
read more

måndag 27 september 2021

Eget arbete

Istället för våra gemensamma promenader 1gång/vecka så har vi lagt den tiden i Skeboån några onsdagar i augusti och september.

Vi har slagit och röjt kring lekplatser och uppväxtområden. Krattat igenom leknackar samt rensat ån från skräp, bland annat en liten tjocktv som någon tydligen tyckte hörde hemma där.

Vi finns där även kommande onsdag den 29;e september från cirka 16:30 och ska då göra vår sista insats innan vi backar ur ån och välkomnar havsöringen tillbaka för sin lek. 

Efter

Kurvan Före 

Kurvan Efter


read more
 
Blogger Templates