Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

torsdag 28 maj 2015

Vinnaren utsedd

Vinnaren är nu utsedd i Havs och Vattenmyndighetens nyinstiftade priset sjöstjärnan.
2015 tilldelas priset till Kävlingeåns vattenråd.
Mer finns att läsa här: Vattenpriset Sjöstjärnan

Vi är väldigt stolta över att ha varit en av fem nominerade utifrån den 80 sökande och vi gratulerar naturligtvis Kävlingeåns Vattenråd till priset.

Här kan ni läsa mer om deras arbete. Kävlingeåns Vattenråd


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
read more

söndag 17 maj 2015

Nominerade till vattenpriset Sjöstjärnan

Projektet har utsetts till att vara en av fem som nominerats till årets Vattenpris Sjöstjärnan.

Vinnaren offentliggörs den 26 maj, på Havs- och vattenforum.
Sjöstjärnan är ett nyinstiftat pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Prissumman är 50 000 kronor. 
Drygt 80 förslag har kommit in till juryn, som nu har valt ut fem av dessa. 
- De fem nominerade är väldigt bra exempel på hur samverkan och engagemang mellan olika intressen kan göra väldigt stor miljönytta, säger Björn Sjöberg, chef på Havs- och vattenmyndigheten och en av juryns medlemmar.

Läs mer på: Havs & Vattenmyndigheten

Övriga fyra som nominerats är:

Kävlingeåns VattenrådI samarbete med markägare, areella näringar och kommuner har Kävlinge vattenråd i 20 år bidragit till att minska övergödningen av sjöar och vattendrag genom återmeandring av vattendrag, anläggning av dammar, våtmarker och skyddszoner. Arbetet i Kävlingeån har bidragit med många erfarenheter till det svenska våtmarksarbetet.

Suseåns VattenrådSuseåns vattenråd föddes 2009. I rådet ingår allt från, enskilda markägare och verksamhetsutövare inom avrinningsområdet till LRF, Södra skogsägarna, Svenska turistföreningen Södra Halland, Suseåns sänkningsföretag av år 1955, Fiskevårdsområdet Norra Suseån, Friluftsfrämjande Halland, Falkenberg Sportfiskeklubb, Hallands Vattenkraftsförening, Naturevent Upplevelser och arrangemang, Berte Qvarn AB samt Halmstads, Falkenbergs och Hylte kommuner.

Ingemar Alenäs, Falkenberg kommunIngemar Alenäs har med stort engagemang medverkat till att dammen och intagsgaller vid Hertings kraftstation i Falkenberg byggdes om och nu medger fri passage för upp- och nedvandrande fauna i nedra delen av Ätran. Han har även guidat många besökare kring projektet och informerat om behovet av miljöåtgärder i våra vattenförekomster.

Åsa Widen, UmeälvenÅsa Widén har varit projektledare för projekt Umeälven sedan flera år. Från att ha varit ett litet lokalt projekt initierat av de lokalboende vid Umeälven har projektet växt till att bli ett nationellt projekt i framkraft när det gäller miljöanpassningar för vattenkraften. Utöver att vara projekt- och processledare har Åsa Widén själv bidragit till inventeringar i älven, flödesberäkningar och skrivit rapporter.


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

read more

Besök vid ån

I förra veckan hade vi besök vid ån av ett trevligt gäng från Uppsala. Innan grillen tändes så informerade vi lite om vårt arbete och visade även upp en sträcka där arbetet påbörjades under 2014.
Det var ingen vårvärme direkt, men trevliga människor och grillad korv värmde gott. 

Foto: David Stenström

Foto: David Stenström - våra nya jackor.

Foto: David Stenström - Christer Holmberg

Foto: Patrik Bergqvist

Inte bara Öringen som trivs i Skeboån


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

read more

torsdag 14 maj 2015

Den stora metardagen

Kristi himmelsfärd är en dag som inte bara har en religiös koppling. I folkmun så går den även under namnet som den stora metardagen.
Det ansågs förr att fisket denna dag avgjorde hur fisket skulle bli under resten av året. På vissa platser, som för att ytterligare säkra en bra fångst, belades även redskapen med kyrklig kraft. Hur vida detta hade skett idag vet jag dock inte då Gribby höll sin årliga metartävling i ån, men fisk fick de som la ut ett flöte. Vi var inbjudna att delta och naturligtvis så valde vi flugspö, kamera och lite fika som packning.

Lasse "spänner bågen"...

...och tar vår första flugfångade gädda i ån.

Stor uppslutning och all fisk som togs upp, läggs i frysen 
och blir kräftbete till det fisket i augusti.

Alla stilar var tillåtna och alla stilar gav fisk.

Efteråt så tändes grillarna och det var dags för korv.


Pike on Fly i Skeboån - C&R

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

read more

fredag 8 maj 2015

Arbetsunderlag Skeboån 2015.

Arbetsunderlag Skeboån säsongen 2015.

Löpande arbeten under vår, sommar och höst:

* Slå växtlighet
* Förarbete med bottenstruktur inför arbetsdagarna
* Utläggning av uppväxtsten
* Utläggning av stor ståndplatssten
* Insektsinventeringen
* Elfiske tillsammans med Länsstyrelsen
* Inventering och planering inför 2016 års arbeten
* Planering av arbetsdagarna
* Uppföljning av lek och inventering av lekgropar

Dessa arbeten kommer att göras löpande under hela säsongen. Vi kommer att meddela via blogg och facebook när det är dags, så vill man komma ner och delta 
så är man hjärtligt välkomna.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

Vi kommer under 2015 att genomföra två arbetsdagar, 
till vilka vi härmed bjuder er att delta. Årets fokus ligger på uppväxtområden 
i anslutning till de lekplatser vi tidigare gjort.
För mer info se nedan

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

Lördagen den 5;e september deltar vi på Hallstaviksdagen.
Vi visar bilder och film och pratar om vikten av den här typen av arbeten.
För mer info titta in på Hallstaviksnätverket när det börjar närma sig.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

Lördagen den 24;e oktober håller vi vår första Öppet Hus.
Under dagen kommer vi att genomföra guidade turer där arbeten 
utförts, visa före och efter bilder, filmer och beskriva arbetssätt och metoder.
Det kommer också att dyka upp andra intressanta arrangemang under dagen.
Detta är också en av händelserna i samband med Hallstaviks 100 års firande.
Mer information kommer här senare.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

Och så, ett litet tips.
Sedan en tid så är vi numera fyra man som är utbildade fisketillsyningsmän.
Fiskeförbud råder i Skeboån om du inte kan uppvisa giltiga 
papper på att du är fiskerättsinnehavare.
Vi förväntar oss att man respekterar regler, fiskarna och oss.
Det är alltså inte VI som gör fel när vi dyker upp!
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

 Två arbetsdagar:
Den 15/8 och den 12/9

Anmälning till dessa görs via: skeboanssportfiske@hotmail.com
Namn, Telefonnummer och hur många man blir.
Mer information kommer sedan via mail.Vid dessa tillfällen skall det läggas ut sten i uppväxtområdena 
i anslutning till lekplatserna.
(se karta nedan- Arbetsområden rödmarkerade)

Vid båda arbetsdagarna gäller tiderna 09:00 till 16:00
Samlingsplats vid kvarnen i Häverödal
(se kartan nedan – mittersta röda markeringen)


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>


read more
 
Blogger Templates