Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

söndag 17 maj 2015

Nominerade till vattenpriset Sjöstjärnan

Projektet har utsetts till att vara en av fem som nominerats till årets Vattenpris Sjöstjärnan.

Vinnaren offentliggörs den 26 maj, på Havs- och vattenforum.
Sjöstjärnan är ett nyinstiftat pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Prissumman är 50 000 kronor. 
Drygt 80 förslag har kommit in till juryn, som nu har valt ut fem av dessa. 
- De fem nominerade är väldigt bra exempel på hur samverkan och engagemang mellan olika intressen kan göra väldigt stor miljönytta, säger Björn Sjöberg, chef på Havs- och vattenmyndigheten och en av juryns medlemmar.

Läs mer på: Havs & Vattenmyndigheten

Övriga fyra som nominerats är:

Kävlingeåns VattenrådI samarbete med markägare, areella näringar och kommuner har Kävlinge vattenråd i 20 år bidragit till att minska övergödningen av sjöar och vattendrag genom återmeandring av vattendrag, anläggning av dammar, våtmarker och skyddszoner. Arbetet i Kävlingeån har bidragit med många erfarenheter till det svenska våtmarksarbetet.

Suseåns VattenrådSuseåns vattenråd föddes 2009. I rådet ingår allt från, enskilda markägare och verksamhetsutövare inom avrinningsområdet till LRF, Södra skogsägarna, Svenska turistföreningen Södra Halland, Suseåns sänkningsföretag av år 1955, Fiskevårdsområdet Norra Suseån, Friluftsfrämjande Halland, Falkenberg Sportfiskeklubb, Hallands Vattenkraftsförening, Naturevent Upplevelser och arrangemang, Berte Qvarn AB samt Halmstads, Falkenbergs och Hylte kommuner.

Ingemar Alenäs, Falkenberg kommunIngemar Alenäs har med stort engagemang medverkat till att dammen och intagsgaller vid Hertings kraftstation i Falkenberg byggdes om och nu medger fri passage för upp- och nedvandrande fauna i nedra delen av Ätran. Han har även guidat många besökare kring projektet och informerat om behovet av miljöåtgärder i våra vattenförekomster.

Åsa Widen, UmeälvenÅsa Widén har varit projektledare för projekt Umeälven sedan flera år. Från att ha varit ett litet lokalt projekt initierat av de lokalboende vid Umeälven har projektet växt till att bli ett nationellt projekt i framkraft när det gäller miljöanpassningar för vattenkraften. Utöver att vara projekt- och processledare har Åsa Widén själv bidragit till inventeringar i älven, flödesberäkningar och skrivit rapporter.


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

 
Blogger Templates