Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

fredag 30 mars 2012

Framtidsdagen i Hallstavik

Framtidsdagen i Hallstavik, en plats för ung som gammal, arbetssökande eller företag, eller så har man en god idé som kan leda till ett eget företagande.
Ja så kan man väl sammanfatta denna dag i Hallstavik.
Och vad gjorde då ett Sportfiske Projekt, som bara är i sin uppbyggnadsfas där på den dagen.


Vi ville delta för att genom vårt engagemang visa på vad orten skulle kunna erbjuda i en framtid genom att idag satsa på de resurser som finns runt knuten.
På en bruks ort som Hallstavik så blir annars verksamheten styrd av att i centrum för alla idéer står en industri i någon form. Så vi kunde inte erbjuda några jobb eller dyligt men kanske kunde vi väcka en idé hos någon annan att, -vadå kan dom så måste ju även jag kunna!
Eller för någon annan som kanske insåg att om dom lyckas så skulle jag kunna bidra med detta.
Helt enkelt den moderna sportfiske och upplevelse industrin i ett nötskal.
En resurs som en liten å skulle kunna generera flera arbetstillfällen enbart på kringverksamhet.
Något som vi är dåliga på här i Sverige att inse. En sportfiskare som åker miltals i sin bil behöver mat, husrum medmera.
Det var också därför som vi ville vara där. 

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

Någon som också var där var arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Tyvärr så fick vi aldrig möjligheten att visa upp oss enbart för henne, men vetskapen om bredden på orten blev hon varse.
Hon pratade en hel del om det stöd man kan ge företagande genom arbetsförmedlingar och dyligt, men det stöd vi söker är i direkt handling. Att på plats få se de möjligheter som vi faktiskt har och sedan medverka till att vi når vårt mål med projektet.
Så därför borde inte närheten till Stockholm heller utgöra något problem utan snarare tvärtom, vara till vår fördel.


Men inte en sådan här dag utan att den leder till något bra, så också denna dag för oss.
Vi har nu fått en kontakt med och kommer att få en träff med markägarna kring ån senare under våren.
Detta för att vi skall kunna få tillfälle att presentera vår idé och för att vi gemensamt skall kunna peka på hur ån skulle kunna vara en resurs för oss alla.


Så på det stora hela en bra dag återigen, och där vi fortsäter att dyka upp i alla möjliga sammanhang, allt för att bedriva vårt projekt så publikt det bara går.

-= Tack för idag =-
read more

tisdag 27 mars 2012

Norra vs Södra

Norra Stockholmslän

Södra Stockholmslän


Förhållandet Norra vs. Södra delen av Stockholmslän.

Vi vill genom vårt engagemang visa på att norra delen av länet har minst lika goda förutsättning för att skapa bra vatten för våra fiskars lek som den södra.
Havsöring, Gädda, Abborre, Id, Asp och Nejonöga är bara några av de arter som behöver en hjälpande hand från oss människor.
Man kanske inte kan tro det, men en art som Gäddan försvinner sakta i våra kustnära vatten, en minskning som syns drastiskt ju längre ut i ytterskärgården man kommer.
Abborren har visserligen några goda lekår bakom sig och visar just nu en stigande formkurva vilket vi får hoppas håller i sig.
Havsöringen i den norra delen av länet har på bara 10-15 år gått från storvuxen till små, där vikter runt 2-3 kg idag anses som riktigt stora idag.

Då är det ännu roligare när vi i Skeboån kan visa upp fiskar som gott och väl ligger kring 4-5kg och upp mot 7-8kg.
Tyvärr allt för få, men en liten spillra finns och den är väl värd att satsas på anser vi.
Och sett över länet så är vi kanske den å som kan visa upp de största förutsättningarna för att kunna hålla en stor mängd storvuxen lekfisk. Tyvärr så för våra vatten en tynande kamp mot tiden, om ytterligare år går så är risken stor att arbetsinsatsen för att rädda de som idag finns kvar är för stor, en morot för oss i Skeboåprojektet att försöka ändra på och få mer av våra vatten, med på de här översiktsbilderna.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸ ><((((º>
read more

Inventering havsöringsvatten

Svar har kommit på den första rapporten om våra havsöringsbäckar, och den var till stor belåtenhet.

Nu skall vi fortsätta med nästa vatten, men har också insett att vi kommer att få följa upp dessa vid tre tillfällen under året.
Nu, när underlagen skrivs med sedan vid sommartid då vattennivån är som lägst och sedan till hösten precis innan öringen börja röra på sig.
Mycket inspirerande, intressant och utvecklande arbete och kanske främst kul.
read more

måndag 26 mars 2012

Inventering av havsöringsvatten

Då var vi igång med inventeringen.
Första bäcken besöktes i helgen.
Det vi i första hand tittar efter är spår av lek från hösten, vandringshinder plus att vi samtidigt tittar på lämpliga platser för eventuellt kommande restaureringar.
Ytterligare 6 bäckar/åar här i norra Roslagen kommer att få besök av oss nu under våren.

read more

fredag 16 mars 2012

Intressant förfrågan

Kul förfrågan kom till oss idag!

Att vara drivande i arbetet med inventeringen av havsöringbäckar i norra Roslagen inför kommande satsningar.
Naturligtvis så blev svaret JA tillbaka. I ett sådant arbete finns ytterligare kunskap att hämta och ta del av, som i sin tur gör oss säkrare i det projekt vi själva driver.
MEN!! svaret ja, följdes av en kommentar från oss.
Att det arbete som vi deltar i skall generera satsningar på vattendragen,
så som vandringshinder, lekbottnar och ett lyft i prioriteringsordning av norra Roslagens havsöringsförande bäckar.
Målet måste vara att havsöringen skall få sådana förutsättningar att egenproduktionen av utvandrande fisk (smolt) stärks och att man sätter vården av vattendraget/dragen före utsättning av odlad fisk.

Men som sagt, jätte kul med förfrågan. Det visar ändå på att vårt arbete börjar bära frukt och att man inser att vi menar allvar i vår arbete och är drivna och engagerade för våra vattendrags överlevnad.
 
 
read more
 
Blogger Templates