Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

Featured Posts

fredag 11 september 2020

Nu drar vi igång!!

Information om vad som kommer att hända i Skeboån den närmaste tiden.

Som vi har lobbat och arbetat för att detta ska bli av och nu är vi äntligen där.
Vi hoppas nu såklart att detta är det första steget i en lång rad händelser som gör att vi närmar oss de mål som vi satte upp redan 2010.

* Att med vattendirektivet som grund höja nivån på Skeboåns ekologisk status till god, genom riktat arbete med att förbättra förutsättningarna för artrikedom och den biologiska mångfalden.

* Att på sikt driva ett ekofiske på egenreproducerande vild 
havsöring i vacker Roslagsmiljö.

* Att tillsammans med andra intresseområden skapa 
samarbetsformer som leder till nya engagemang i och kring Skeboån.

Nedan några bilder som även kommer att finnas uppsatta ute vid ån som information kring de åtgärder som ska göras i korthet.


Skebobruk, en historisk viktig plats i Roslagen.

Stor försiktighet kommer att råda vid arbetet. 
Vi har hela tiden haft en tanke om att man här ska kunna restaurera och biotopvårda vattendraget, dels för att uppnå bästa möjliga resultat för havsöringen och dels för att framhäva historien.
Genom att ha vi använt oss av gamla historiska bilder från Skebobruk tar vi nu ett litet steg i detta arbete genom att öppna upp för mer vattenspegel ovan den gamla stenvalvsbron.
På så sätt uppnår vi bra förutsättningar för den lekande öringen såväl som för den som ska växa i ån samtidigt som vi framhäver den vackra bron. 
Ett litet steg mot detta tas redan i detta första steg. 


Skede Forsar, även detta en historiskt viktig plats.

Även här gäller stor försiktighet vid arbetet. 
Lekplatser i det övre partiet kompletteras med uppväxtplatser nedströms.
De kvill (liten sidofåra intill huvudfåran) som idag står torrlagda sommartid kommer att öppnas upp för att mindre del vatten även ska gå där sommartid.Häverödal, testområde under de 10 år som projektet pågått.

Även här gäller stor försiktighet vid arbetet.
Sten som ståndplats för både mindre och större fisk tillförs vattendraget. De bilder som finns med i detta inlägg kommer att sättas upp ute på de ovan angivna platserna. Där återfinns information om den angiva platsen samt information om de som är drivande i arbetet samt kontaktperson.

Vi har genomför noggranna fotograferingar före påbörjade insatser och kommer här att löpande berätta om arbetets gång.

Så följ oss gärna, nu händer det grejer.


read more

tisdag 18 augusti 2020

Nära nu

Igår hölls den sista träffen vid ån innan arbetet drar igång i september.

John Kärki från Sportfiskarna berättade på plats om åtgärdsplanen för Denny och Olle som representerade Åsänkningsföretaget.


 

 

I stora drag kommer detta att ske:

Skebobruk:

 • Sten och lekgrus tillförs vattendraget från gångbron ned mot vägbron.

 • De kvill (liten sidofåra intill huvudfåran) som idag finns ska ställas iordning så att  vatten flödar igenom.

 • Ovan vägbron öster om huvudfåran kommer en ny kvill skapas genom grävning och sedan tillförsel av sten och grus. Ett försök att skapa mer utrymme för yngel på tillväxt men också ett kulturellt arbete då det skapas mer vattenspegel uppströms vägbron. Ett litet steg mot hur det tidigare sett ut kring den vackra stenbron.

 • Går försiktigt fram då området har stark historisk och kulturell koppling. Eventuella markskador intill vattendraget återställs. 
Skede Forsar:
 • Den kvill (liten sidofåra intill huvudfåran) som idag är torrlagd ska ställas iordning så att vatten flödar igenom.

 • Forsnacken där forsarna börjar ska förses med lekgrus

 • Lekgrus kommer även att spridas nedströms forsnacken.

 • Går försiktigt fram då området har stark historisk och kulturell koppling. Eventuella markskador intill vattendraget återställs.
Häverödal:

 • Nedströms vägbron och vid det som vi kallar för Peters Kurva, ca 500m nedströms vägbron, kommer större mängd uppväxtsten att läggas ut i en test att se om detta kan öka på föryngringen i området.

 • Försöka få ut de stora stenblocken i eller intill vattendraget på de djupaste partierna.

 • Eventuella markskador intill vattendraget återställs. 

read more

tisdag 21 april 2020

Så tyst - så länge.....men ÄNTLIGEN!

Ja rubriken säger egentligen allt.
Men i ärlighetens namns, även om det varit tyst, så har inte arbetet legat nere, snarare tvärtom.

I drygt två års tid så har det mailats, ringts och hafts möten, ibland med känslan in i det oändliga. Alla parter har till stora delar varit eniga om slutmålet, det är vägen dit vi möjligen inte haft samma tankar om.
Jag, Lasse och Uffe har varit minst sagt otåliga och legat på i ett försök att driva på hastigheten och rörelsen framåt i arbetet.
Samtidigt som vi naturligtvis förstår att när en eller flera större aktörer ska in så både måste det och får det ta tid.
Vi har försökt att vara jobbiga, påstridiga och envisa utan att gå över gränsen....tror vi.

Allt arbete från vår sida har helt fokuserats mot målet fiskväg förbi dammen i Skäret och på stora insatser kring biotopvården. Övrigt arbete med arbetsdagar, föreningsverksamhet osv har fått stå åt sidan. Tråkigt såklart och vi ber om ursäkta för detta men då vi bara är tre man idag så måste vi lägga fokus på rätt saker i rätt tid.

Men då till varför tystnaden så äntligen bryts.
Det är nämligen klart nu, 2020 blir året då sträckor av vattendraget i Skebobruk, Skede och Häverödal kommer att biotopvårdas i stor skala.
En plan finns klar och ska nu ut till berörda på remiss och några möten kvarstår innan spaden sätts i vattendraget.
Samarbete sker mellan Sportfiskarna, Skeboåns Sportfiske, Bruksgateföreningen Skebobruk, Länsstyrelsen och Holmen AB. 

Dessutom, med gemensamt mål om en fiskväg i Hallstavik förbi dammen i Skäret,
pågår nu direkta samtal mellan Holmen AB, Länsstyrelsen i Stockholm och Sportfiskarna.
Målbilden är klar och nu är det utformningen som ska sättas på papper.


Förstår ni hur jag, Lasse och Uffe låter om jag skriver att vi nu skriker.......... ÄNTLIGEN!!

                                                             ¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º> 


 
read more

fredag 21 december 2018

God Jul

Året närmar sig sitt slut och även om det inte avspeglat sig i blogginlägg så händer massor i kulisserna. Arbetet med att få igång ett projekt kring faunapassage (fiskväg) fortgår och dessutom så skrivs i detta nu på ett underlag för mer övergripande insatser i vattendraget.

Vi har haft problem med att få igång ett fungerande medlemsregister vilket också gjort att nya inbetalningar till er som blivit medlemmar inte gått ut.
Vi hoppas ha detta på banan under början av 2019.
Då kommer vi också att gå ut med en förfrågan till alla er som tidigare valt att stödja oss med ert medlemskap.
Vi ber om ursäkt för detta.

Sedan tidigare så har vi ju informerat om att vi numera är en del i ett större EU projekt som går under namnet ReTrout. Något som för oss ser väldigt intressant ut och som ger oss en långt bättre grund att stå på inför kommande insatser.

Vi både tror och hoppas att de kommande två åren kommer att bli högintressanta för oss.

Det myckna regnandet har gjort det svårt för oss att inventera lekgropar från höstens lek. Men nu, med sjunkande temperaturer så ska vi ge oss ut.
Förra årets låga vattennivå slogs med råge detta år.
Lite nederbörd och varmt långt in på senhösten gjorde att avdunstningen ur vattensystemet var långt större än de vatten som nådde ner till lekområdena.
Toppåret 2014 med ett 50-60 tal lekgropar känns det inte att vi kommer att komma i närheten av. Förra årets dryga 25-30 kanske också blir svårt att nå.
Rapport kommer.


Till sist vill vi önska er alla


Patrik - Ulf - Lars

read more

onsdag 8 augusti 2018

Oro inför temperaturen

Från Norrtelje Tidning 180807.
Kenneth Jonsson - Norrtälje Sportfiskare och jag känner oro inför de höga temperaturerna och låga nivåerna i våra vattendrag.read more

torsdag 22 mars 2018

Retrout Roslagen

Även om det varit tyst så ligger vi inte på latsidan.
Det jobbas för fullt för att lösa några problem kring ett medlemsregister som på ett enklare sätt skall kunna göra det möjligt att bli medlem men också för oss att kunna hålla koll på allting kring detta.

Men det stora att informera om nu är mötet vi var på igår (onsdag den 21;a mars) med Länsstyrelsen, Stockholms Stad och Sportfiskarna tillsammans med Norrtälje Kommun, Österåkers kommun, fiskeguider, andra ideella projekt som exempelvis Norrtäljeån och Österåkers Fiskeklubb för att nämna några.
Mötet som går under namnet Havsöringsmöte - Roslagen kommer från och med igår att hållas vid några tillfällen under året för att stämma av var vi står någonstans och vad som gjorts sedan föregående möte.

En mycket korta versionen av vad som sa's:

* Skeboån ingår numera i ett stort EU projekt som går under namnet Retrout.
Här finns mer att läsa om detta: EU - Retrout

* Skeboån är ett av 11 vattendrag som prioriterats i Stockholms län Norr.


* Retrout är ett stort projekt som inbegriper alla länder runt Östersjön ner till Polen.


* I väldigt stora drag så kommer projektet att jobba med fiskevård, biotopvård, företag kring destinations processer, fiskeguidning, hotell, restauranger osv.

Helt enkelt att stärka fisket och besöksnäringen kring havsöringen.

* Reatrout är ett 3 årigt projekt som sedan kommer att utvärderas.


* Redan nu är det klart att Skeboån under 2018 få 250 tkr för frågan kring omlöp och 150 tkr för biotopvård. 2019 så får vi 750 tkr för omlöp och 150 tkr för biotopvården. 
Totalt 1,3 miljoner över 2 år.

Retrout är inget hinder för oss att söka andra pengar från EU bara det inte går in under samma verksamhet. Pengarna från Retrout är låsta till den utpekade verksamheten.

Dessutom så pågår ett arbete från Länsstyrelsen att får till fler fredningszoner i ett projekt som går under namnet ReFisk.
Ni kan läsa mycket mer om detta här: Länsstyrelsen - ReFiske

Ett synnerligen lyckat och bra möte vilket också visar på att man lyssnar på oss och fortsatt tror på vårt arbete även där återstår mycket.
Fokus nu är och förblir under några år, överlevnad av den fisk som kläcks i ån och deras första levnadsår.


Övrig information:

Vi har fortsatt försökt få någon form av kontakt med Norrtälje Kommun för att få till detta med fiskerätt för föreningen men det är fortsatt tyst.
I över tre år (ja ni läste rätt, över tre år) har vi nu återkommande försökt.
Uselt skött anser jag i en mycket enkel frågeställning och vi förstår inte problemet.

Vad händer nu då:
Nu ska en åtgärdsplan för området i Häverödal och Skede färdigställas under våren.
Den kommer sedan att gå ut till berörda för kommentar.

Så vad säger man, bortsett från del av Norrtälje Kommun, riktigt bra dagar!!¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º> 


read more

tisdag 26 september 2017

Öppethus & Arbetsdag

Det var ett tag sedan det uppdaterades här.
Nu ligger vi inte på latsidan för det utan bakom kulisserna jobbas det på för fullt.

Vi har en arbetsdag inlagd i kalendern. Vill man deltaga på den så är det som vanligt.
Anmäl er via: skeboanssportfiske@hotmail.com eller så meddelar ni på vår facebooksida att ni tänker komma.

Arbetsdag

Dag: Söndag den 8 oktober
Tid: 09:00 till ca 16:00
Plats: Gamla kvarnen i Häverödal.
Utrustning: Verktyg och annat finns på plats, det som behövs är oömma kläder, arbetshandskar och stövlar. Har du vadare så ha det gärna med dig.
Lunch och kaffe på morgonen innan vi går igång med arbetet bjuder vi på. Också därför vi vill veta hur många som kommer i god tid.
Vad skall göras: Under detta arbetspass så skall "kattskallar" alltså stenar från 80mm upp till 200mm, läggas ut i det som skall fungera som uppväxtområde för yngel.

Öppethus

Vi kör öppethus i år igen och håller tummarna för att det finns både vatten och öring i ån.
Tidigare år så har vi haft tur med vattentillgången och en hel del öring har visat sig.

Dag: Lördag den 28 oktober
Tid: 10:00 till 16:00
Plats: Gamla kvarnen i Häverödal.
Guidningar: Kommer att vara guidade turer längs ån. En specialguidning kommer att ske under dagen för speciellt inbjudna.

Mer information kommer närmare.


Provfiske

Vi kommer att inleda ett fiske med fälla i ån. 
Detta för att kunna dokumentera den fisk som kommer upp i ån.
Start för detta är den 29;e september och fortgår sedan under några veckor innan leken.
En ryssja kommer att placeras med tydlig utmärkning att det är vi som provfiskar. Fällan kommer att tömmas varje morgon och varje kväll under helgerna, detta för att fisken inte skall behöva stå någon längre tid i den. Fällan övervakas.¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º> 


read more
 
Blogger Templates