Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

torsdag 14 mars 2013

Flera och glada nyheter

Två möten inom bara en vecka, dels träffades vi i styrgruppen och sen igår så var det kallat till möte med de markägare som vi fram till dags datum har hittat.
Uppslutningen var inte vad vi hoppats, men fler tillfällen kommer ju att komma.

Synd dock, då detta är tillfället att ställa frågor till oss i projektgruppen.
Nu var det ändå några nya ansikten på plats vilket var glädjande.
Vår avsikt med mötet var, att släppa den nyhet som jag kommer att berätta om, först till berörda innan den skulle komma ut här.

Agendan för mötet var:

* Beviljade ekonomsikt stöd från Leader/Uross.
* Länsfiskekonsulentens Henrik C Andersson besök hos oss.
* Det påbörjade arbetet med en åtgärdsplan för kommande arbeten i ån.
* Planerat studiebesök till Åland och Ingmar Eriksson och Torsten Fredriksson


Beviljade ekonomsikt stöd från Leader/Uross.
Nu har alltså vårt projekt tilldelats ekonomiskt stöd för att vi på ett enkelt sätt skall kunna ta del av vilka som har Mark- och Fiskerätter längs ån, detta för att vi på så sätt skall kunna nå alla som har del i, eller blir påverkade av, det projekt som vi driver.
En konsult kommer att anlitas via Lantmäteriet och arbetet kommer att pågå under hela detta året.
Kontaktperson i styrgruppen för detta är Olle Edvinsson och Tommy Andersson

Länsfiskekonsulenten på besök
Sedan tidigare finns ett inlägg här på bloggen om det besöket.
Läs vidare här:
http://skeboanssportfiske.blogspot.se/2012/12/lansfiskekonsulenten-pa-besok.html

Åtgärdsplan för kommande arbeten i ån
Ni som följer bloggen har ju kunnat se att detta arbete redan har påbörjats, och arbetet med åtgärdsplanen kring Skeboån kommer att pågå under hela 2013 och leda fram till ett skriftligt underlag, som sedan alla intressenter kring ån kommer att få ta del av innan vi söker några medel för att påbörja arbetet.
Vi har dock fått löfte att inom en del av ån testa olika typer av verktyg, arbetssätt, hur stenars placering påverkar vattenflöden, bottenstruktur och åns vårvatten påverkar tänkta lekområden.
Vi har därför valt området kring vägbron i Häverödal, cirka 5-7 meter uppströms och lika nedströms.
Att vi valde denna plats beror mest på att vi på ett enkelt och överskådligt sätt skall kunna visa för intresserade hur vi tänkt oss jobba med ån och vilken typ av insatser som kommer att göras.
Men också för att det på så sätt skall vara enkelt att kunna komma i kontakt med oss när vi är där och arbetar. Så min uppmaning är, ser ni några som vadar omkring i ån med verktyg i högsta hugg, var inte rädda för att stanna upp och ta kontakt med oss.
Kontaktperson i styrgruppen för detta är Patrik Bergqvist

Studiebesök till Åland
På lördag den 16 mars och jag, Ulf och Lasse över till Åland för att träffa Ingmar Eriksson, Sportfiskeansvarig på Åland och Torsten Fredriksson som har arbetat mycket för havsöringen på Åland och haft stor framgång i sitt arbete.


Vad är nu Leader/Uross
Leader/Uross är en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling mellan Östhammar i norr och Nynäshamn i söder. Föreningen Uross kommer att jobba med Leadermetoden som utgör en del av Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Utvecklingsarbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och boende på landsbygden samt att stimulera till innovativa och hållbara miljösatsningar. Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor.

Inom Leader/Uross kan ekonomiskt stöd kan ges till projekt som:

*stärker lokal service och infrastruktur,
*utvecklar turism inom UROSS område,
*stimulerar ett diversifierat företagande,
*stimulerar närproducerade sunda livsmedel,
*främjar innovativa och hållbara energi- och avloppslösningar,
*ökar kompetens inom miljöområdet,
*skapar ett ökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter,
*bidrar till attraktiva boendelösningar för olika behov och inom livets alla skeden
*bevarar skärgårdsmiljö och kulturlandskap.

Mer om Leader/Uross kan ni läsa här: Länk


0 kommentarer:

Skicka en kommentar

 
Blogger Templates