Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

torsdag 29 januari 2015

Arbetsplan 2015

Efter att vi haft ett antal planeringsmöten under december och januari har vi nu fastslagit planen för arbetet säsongen 2015.

I år kommer stort fokus att läggas på arbetet med ståndplatser och uppväxtområden. Vi har nu de angenäma läget i projektet att vi inte riktigt hinner jobba ikapp med öringen. Det är mer öring i ån under leken än vad vi hinner göra iordning för, höstens lek inget undantag. Nu skulle vi kunna få "panik" och i våra ambition frångå vårt arbetssätt och öka takten. Men så gör vi inte, vi har lekplatser idag och vi har öring som vandrar upp i ån, uppgiften nu är att säkra överlevnaden för de som faktiskt kläcks i ån. Här nedan följer nu en kort sammanfattning av de arbeten som är planerade inför säsongen 2015.

Arbeten under 2015.

- Slutföra Peter´s kurva
- Mer "kattskallar" vid vägbron
- Påbörja arbetet vid järnvägsbroarna
- Inventera Skede
- Insektsinventering
- Fortsatt testfiske
- Klippningen


Arbetsdagar under 2015.

Tanken är att arrangera två arbetsdagar under året, en i augusti´s andra eller tredje vecka och en i september´s första eller andra vecka. Planen för arbetet återkommer vi med, men känner ni redan nu att ni vill anmäla ert intresse att medverka, så hör av er via mail. skeboanssportfiske@hotmail.com


Beskrivning av arbetet säsongen 2015.

Peter´s kurva:
Påbörjade arbetet på denna plats under föregående år och har gjort ungefär halva strömsträckan färdig. Cirka 15-17 ton lekgrus lades ut på den strömnacke som börjar området men också lite på en plats lite längre ner i strömmen.
Arbetet för i år består i att vi fortsätter nedströms med att arbeta upp bottenstrukturen, metod Hartijoki. Därefter så återförs en mängd ”kattskallar” i området, detta för att skapa uppväxtplatser.
En mängd växtlighet skall tas bort, vilka idag bildar en ”matta” under sommarhalvåret och därmed sänker flödeshastigheten och smalnar av ån.
Möjligen kan det finnas en lekplats att göra i slutet av strömpartiet.


Järnvägsbroarna:
Här är det tänkt att vi precis som vi gjorde vid vägbron, gå in med mindre åtgärder i en uppstart, detta för att se om öringen sen intar området för lek till hösten. Vi har sett öring försöka, men det finns inget lekmaterial på sträckan.
I anslutning till de två lekplatser som kommer att läggs ut ”kattskallar”
 

Hela området i Häverödal:
Under detta år så kommer fokus ligga på att jobba med uppväxtområden och ståndplatser. Att bara anlägga lekplatser är ingen vinst i sig, utan vi måste säkra att fisken får en trygg uppväxt och att den större fisken ges en bottenstruktur som också den skapar bra förutsättningar.


Inventering av Skede:
Området Skedeforsarna och nedströms cirka 700meter är högintressant. Här finns flera möjligheter för både lek och uppväxt. Under denna säsong så kommer en grundlig inventering att göras och beräkning på vilka insatser som behövs. Skedeforsarna i sig kommer att lämnas i stort sett orörda, där är det naturliga förutsättningar för uppväxt riktigt bra. Där kommer dock en lekplats att anläggas på strömnacken som sen bildar forsarna.
Detta är ett stort arbete och är tänkt att göras under 2016. Mer detaljerad plan kommer när inventeringen är utförd.


Insektsinventering:
Vi har byggt fällorna och kommer inom kort att sätta ut dessa för att sedan under året vittja dessa och föra register på arter och täthet.


Testfisket:
Vi fortsätter vårt testfiske under året och hoppas samtidigt på att provfisket i samarbete med Länsstyrelsen/Sportfiskarna kan komma igång under året. En viktig del i arbetet kring vandringsvägen bland annat.


Klippning:
Vi fortsätter arbetet med klippning inom de områden som vi anser kräver detta.
Anledningen är att få en ökad flödeshastighet och ta bort delar av skyddet för predatorer. Vi ser att detta ger resultat redan idag.


Slutligen så är det arbeten som vi hoppas kommer igång under 2015 men där vi är beroende av sammarbete.


Provfiske:
Här tänker vi att vi gör gemensam sak med våra samarbetspartner och fiskar med redskap både nedan- och ovan dammen för att göra klart vilka arter som skulle kunna finnas i ån om en riktigt vandringsväg fanns på plats.


Elfisket:
Med vår medverkan – titta på elfiskelokalerna och om möjligt att vi går utbildningen för detta själva.

Vandringsvägen Hallstavik:
Påbörja en tätare dialog med våra samarbetspartner om detta projekt. Titta på alternativa lösningar och söka vägen till en så väl fungerande vattenväg som bara är möjligt.

Återigen ett år där vi inte sitter och rullar tummarna direkt. Men ni vet ju vad man brukar säga, "vill man blir fin ...... osv".
Ingen av oss lider dock pin, arbetet är fortsatt roligt och öringen ger oss den återkoppling vi behöver för att orka köra vidare. Nu har vi tre, jag Uffe och Lasse, kört på med detta sedan 2010, vi har lärt oss massor och vägen fram mot målet ÄR otroligt kul. Men, vi jobbar nu på att starta upp Skeboåns Sportfiskeförening.
Vilket kommer att ge DIG möjligheten att ansluta dig till detta arbete och bli en del i projektet. Mer om detta återkommer vi med när vi är klara.


 

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

 
Blogger Templates