Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

torsdag 15 januari 2015

Den gamle mannen och lite annat som är på gång.

Bildandet av förening
Stadgar och underlag för bildandet av Skeboåns Sportfiske Förening börjar ta form.

Föreningens huvudmål är fortsatt arbete med biotopvården av Skeboån och främjandet av flugfisket. Tanken är att föreningen skall arbeta mot de för projektet uppsatta målen:

-Att med vattendirektivet som grund skapa god ekologisk status i Skeboån, detta genom arbete med förutsättningar för artrikedomen och den biologiska mångfalden i vattendraget.
-Att på sikt driva ett ekofiske på egenreproducerande vild havsöring i vacker Roslagsmiljö.
-Att genom olika intresseområden kring vattendraget, tillsammans skapa unika samarbetsformer, vilket kan leda till nya intressanta engagemang kring ån.


Föreningens två huvudspår blir alltså biotopvård och flugfiske.
Tanken är också att man skall kunna bli medlem i föreningen, i vilken form är ännu inte klart. Och vi återkommer med information kring detta senare.


Vad är då på gång under 2015?

Utsättning av smolt
Det är nu klart att vi kommer att sätta ut smolt under 2015. Detta i samarbete med Stockholms stad och Norrtälje Kommun.
Vi fortsätter på den inslagna vägen att sätta en mindre mängd fisk, för att bygga på den stam som finns, istället för att "pumpa" ut öring i ån.
Utsättning kommer att ske under våren.
I samband med detta så kommer vi även att följa upp den träff vi hade i höstas med Hallstaviks Scoutförening, vilka kommer att få vara med och sätta ut lite öringar.

Sommarens arbete
Planerna för årets arbeten är i full gång. Det som är klart så här långt är att vi kommer att färdigställa de område vi började på under 2014, men också påbörja arbetet på ett nytt område.
En satsning på ståndplatser och uppväxtområden kommer också att göras.
Det kommer också att utlysas en alternativt två arbetsdagar, information om dessa återkommer vi till. Förra årets arbetsdag kan vi inte kalla annat än lyckad, då öringen redan dagen efter stod på de nygrusade områdena.


Insektsinventering
Under 2015 kommer vi att utföra en insektsinventering. Fällorna byggs just nu.
Detta i första hand för att se vilka insekter har vi i ån och i vilken utsträckning. Men också för att se hur och på vilket sätt vi kan påverka artrikedomen genom vårt arbete.
Det är alltså ett arbete som drar igång under 2015, men som sedan kommer att fortlöpa över tid.


Testfisken
Här finns klara mål men också önskemål. Vi kommer att fortsätta med vårt testfiske under hela våren. Vad vi sen hoppas på är att få igång arbetet med/via Länsstyrelsen med fiske med fälla, både ovan och nedanför dammen. Detta för att avgöra vilka arter som idag finns i ån, men också se vilka arter som finns nedanför dammen och som skulle, om vandringsvägen var fullt fungerande, kunna ta sig upp i ån.
Vi hoppas också på elfiske, detta i anslutning till de platser som vi idag biotopvårdat.

Kring testfisket så ruvar vi även på ytterligare en idé, men här tänker jag lämna er med en "cliffhanger". På pappret ser det otroligt spännande och intressant ut.

Öppet hus
Under 2014 fanns planer på en öppet hus dag, men tiden räckte inte och det rann ut i sanden. Men nu är planen att genomföra en sådan under perioden då havsöringen är uppe för lek. Planering pågår, och tanken är att det skall gå att få enklare förtäring och guidade turer längs ån.
Information kring detta kommer när allt är spikat och klart.

Detta var lite av det som pågår i projekt Skeboåns Sportfiske.
Vår tanke är, som ni som följt oss ett tag vet, att inte enbart syssla med att kånka sten och grus och "gömma" oss på några undanskymda delar av ån. Nej, vi vill att ån skall leva på fler sätt än ett och att fler får upp ögonen för den pärla vi har här i Roslagen.
Det är klart, det kanske finns enklare vägar att ta men vi har valt denna väg, och vi tror stenhårt på den.
Vi vill visa på att, biotopvård kan vara så mycket mer och framför allt, att det kan leda till så mycket mer.

Ån skall vara och bli en njutning och en angelägenhet inte bara för livet under ytan, utan för allt och alla.
Visst är det så, att blir det fiske så kommer det att regleras, men en å är så mycket mer än bara fiske och en å kan ge upphov till så många fler lösningar, tankar och idéer än just bara som fiskevatten.
Jag tänker tex på den gamle mannen som jag stötte på förra året, som tillsammans med sin personliga assistent tog ett par promenader i veckan. Tidigare hade han gått på andra ställen, men nu stod han lätt böjd över sin rullator nere vid bron, tittade men framför allt lyssnade.
Vi pratade en stund och sen berättade han att han lagt om sin promenad, så att han numera fick gå förbi vid ån för att lyssna.
-Det låter så trevligt när det porlar i ån!

Vi stod en stund och han berättade om den gamla badplatsen och om fiskafängen i barndomen. Tillslut tog tjejen honom i armen och sa att det var dags att gå hem igen och vi sa på återseende.
En å kan som sagt betyda så mycket mer och jag hoppas vi ses han och jag igen till våren, när is, snö och grus är borta så att han enkelt kan gå ner till ån igen och lyssna.


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>      

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

 
Blogger Templates