Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

söndag 16 juni 2013

Kartor och lite data

De senaste dagarna så har vi visat på hur vi arbetar med ån och vilka förändringa som görs, och hela tiden så har vi refererat till, provområden och zoner. Så det kanske är på sin plats att förklara hur det ser ut med hjälp av kartbilder.
 
Hela åns sträckning, från sjön Närdingen och ner till mynningen i havet, Edeboviken.

Zon 1, tillika den zon som vi än så länge inte gjort någon form av arbete med, sträcker sig från dammluckorna i Skebobruk och ned till cirka 500-600 meter nedströms Skedeforsarna. 

Zon 2, är de område inom vilken våran provsträcka ligger (markerad med X på kartan)
sträcker sig från åkermarkerna i höjd med elljusspåret och nedströms till utloppet i det som en gång kallades sjön Gropen.
De område som vi arbetar med just nu ligger i direkt anslutning till vägbron i Häverödal och sträcker sig cirka 30-40 meter uppströms och nedströms om bron.
 
Inom Zon 2 finns ytterligare tre mycket intressanta områden för biotopvård
(på kartan markerade med blåa punkter)
Dessa kommer att finnas med i den åtgärdsplan som vi, utifrån arbetet med provsträckan, kommer att skriva, detta för att söka medel för de fortsatta arbetet.
 
Skeboån
 
Skeboån är i hela sin sträckning cirka 53 km lång inklusive källflöden med start ur Vällen där ån kallas Kolarmoraån. Längre nedströms, efter att ha runnit igenom sjöarna Aspdalsjön, Storsjön och Bysjön byter den namn till Harboholmsån som sedan mynnar i sjön Närdingen.
Avrinningsområdet är hela 483 km2Hela ån, från Vällen och ned till Hallstavik och mynningen i havet är en otroligt fina paddelvatten.
Dock får man vid några platser lyfta kanoten, som vid dammarna  i Vällen och Skebobruk plus forsarna i Skede. Ån är också lite unik då den rinner norrut från Skebobruk och till Hallstavik.
Den del av ån som vi tittar på i projektet är de sista 10 kilometrarna som tar sin början i Skeborbuk.
 
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>  

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

 
Blogger Templates