Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

söndag 2 juni 2013

Nu är arbetet äntligen igång

Då var det äntligen dags för den första riktiga arbetsdagen.
Och drygt sex timmar senare så var vi ganska nöjda med dagens resultat Lasse och  jag.
Ulf hade tyvärr ryggont men tillsammans med Anneli och Karina så bjöd han på en riktigt god fikastund i solen vid den gamla brandstationen.

Ett stenparti blir till

Här testar vi hur och på vilket sätt en sten kan påverka strandzonen.
Stenen placeras i direkt anslutning till ett område som är starkt bevuxet plus att vi grävde ur en liten bit av strandzonen. Nu skall detta få stå så att ån själv får påverka resultatet.

Lasse i full färd med Hartijokimetoden. Ett arbetssätt som visade sig vara otroligt bra då vi ute i ån kan påverka bottenstrukturen utan att förstöra området på land med maskiner och dylikt.
Med verktyget så jobbar man sig nedströms, luckrar upp bottensedimentet och på så sätt frigör slam och annat som täcker botten idag. Resultatet en bättre syresatt botten, en mer levande bottenstruktur, plus svårare för växtligheten att få fäste, dessutom så frigörs också material som vi sedan kan återanvända till lekplatserna.
 
En av för oss flugfiskare riktigt vän, gjorde oss sällskap en stund.

 
Den bevuxna kanten har friserats och ett litet stenparti har anlagts i kanten för att sätta fart på vattnet intill växtligheten men också för att fungera som ståndplats för åns fiskar.

Död ved på plats, tillsammans med stenpartier och syresatt vatten kanske de
viktigaste beståndsdelarna för åns insektsliv.   

Uppväxtplats i direkt anslutning till den tänkta leknacken uppströms.
Denna skall nu fyllas på med mindre sten för att skapa ett grunt parti i ån som skydd för åns mindre fisk och kräftyngel.
 
Några före och efter kort
 
 
Under vägbron har ån breddats och fått en tydligare nacke, plus att farten
på vattnet över den tänkta lekplatsen har ökat.
 
 
Håll koll på den platta stenen till höger i bild liggandes på land.
Ån har breddats då en mängd slam och förmultnande växtdelar har lyfts bort.
Detta för att den tänkta lekplatsen nedströms skall få bredare och bättre genomströmning.
 
 
Tre stenpartier har under dagen skapats, två för att styra vattnet vilka är de två som i den högra bilden ligger i nedkant bild och uppe i vänster bildkant. De tredje stenpartiet är det under träden som är tänkt att bilda detta områdets första riktiga lekplats. 
 
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º> 
 
Text & Foto
Patrik Bergqvist
copyright © Skeboåns Sportfiske
 
 

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

 
Blogger Templates