Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

onsdag 28 augusti 2013

Möte med Holmen

Hela vår idé med projektet och på vilket sätt vi vill genomföra det, bygger på att vi vill få med alla intressenter kring  som medspelare och inte motspelare.
För att lyckas med detta tror vi på full öppenhet och insyn i vårt arbete och att alla är beredda att ge lite för att sedan kunna få.
Hörnstenarna kring ån är och har varit under lång tid jordbruket och pappersindustrin som brukat och använt vattnet som en resurs i sina verksamheter. Det är också därför som vi "vågat" säga nej till erbjudanden vi fått tidigare, på grund utav att vi då inte tyckte att vi nått ut med den information som vi ville. Nu pågår ett arbete, som beskrivits tidigare, där markägarna själva är drivande så nu var det dags att knyta kontakt med den andra stora brukare av åns vatten, pappersindustrin.
 
I tisdags så hade vi vår första träff med platschefen på Holmen Papers enhet i Hallstavik, Daniel Peltonen. Tanken med detta första möte var att jag (Patrik Bergqvist) och Tommy Andersson skulle informera om projektet, om vad vi har gjort, kommer att göra och vill göra i ån, men också få igång en dialog kring projektet.
Jag informerade lite kring det nu gällande vattendirektivet och beskrev hur unik ett sammarbete mellan alla intressenter kring ån skulle vara, sett över hela Sverige och vilket genomslag detta skulle kunna få om vi skulle nå målet tillsammans.
Att vi sedan, om det blir så, redan innan 2015 ha påbörjat förändrings- och förbättringsarbeten kring Skeboån är ju att se som lika unikt som bra.    
 
En springande punkt är det faktum att Skeboån är ett reglerat vattendrag, men där det idag finns en vandringsväg, dock med bristfällig funktion.
Detta var också den punkt som vi kom att prata mest om. Vi informerade om hur vi såg på det och på vilket sätt vi vill att regleringen bör ske.
Vilket är ganska enkelt, använd vandringvägen som regleringsmöjlighet, och låt vatten gå genom den under hela året, istället som för nu, öppna under en kort tid på året för att sedan under resten av året låta vatten gå under dammluckorna istället.
Daniel beskrev hur man från Holmen´s sida såg på det och vi insåg ganska fort där vi satt runt bordet att här finns mycket bra förutsättningar för att sammarbeta kring detta.
 
När mötet var över så bestämdes att ny kontakt skall tas när vi färdigställt vår åtgärdsplan och därmed har något konkret att samtala kring.
 
Ett mycket trevligt och bra möte helt enkelt, och jag tror faktiskt, känslan är sådan, att vi tog ytterligare ett stort, mycket stort steg framåt i projektet i och med detta möte.
 
 
Annars så pågår inte så mycket arbete i ån just nu, snarare så vankar vi av och an på bron, otåliga och i väntan på att de första öringarna skall syna de arbete vi gjort så här långt.
Och visst är vi tidiga, öringarna i Skeboån brukar börja synas i ån i och kring älgjakten.
 
Vad som istället pågår är en mängd olika förberedelser, inför Hallstaviksdagen den 7 september, inför mässan i Uppsala i november, skrivandet av åtgärdsrapporten och sedan mark- och fiskerättsutredningen.
Sen håller vi också på att testa ut bra placering av kameror för att kunna dokumentera leken förhoppningsvis.
Så vi är inte utan jobb.
 
Lasse monterar kameran på brofästet 
 
Det är ett tag kvar, men tecknen börjar
synas, de första löven kommer flytande i ån.
 
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
 
 0 kommentarer:

Skicka en kommentar

 
Blogger Templates