Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

måndag 14 oktober 2013

Frågor och svar

Från dagens Öringmorgon
Foto: Patrik Bergqvist
 
Intresset kring projektet bara växer och växer vilket vi tycker är väldigt kul.
Förutom den här bloggen så finns vi också på facebook, allt för att naturligtvis öka intresset och spridningen, men också för att få ut information till så många som möjligt.
Det gamla hederliga sättet att söka upp oss funkar också, vilka många gör, speciellt nu när vi dagligen tittar till åns öringar.

Vi har fått lite frågor skickade till oss, exempelvis via facebook och gästboken men också via en del privata mail och möten vid ån.

Hur många öringar går upp?
Bland annat så undrar man om vi har någon koll på hur många öringar som vandrat upp i ån, och svart är nej, det har vi inte. Vi önskat att man skulle kunna sätta in en fiskräknare i trappan/vandringsvägen, men i dagsläget så har vi inte den ekonomin.
Så jag ställer frågan tillbaka till er därute, som följer oss.
Är det någon som har en sådan eller vet hur och på vilket sätt vi kan få tag på en sådan så är vi intresserade. Detta blir ju en fråga för nästa års uppgång naturligtvis.
Ån är dryga en mil lång, så det är svårt att räkna visuellt.
Så därför mycket svårt att uppskatta det.  Det finns  dock öring i stort sett i hela ån. Men mestadels konsentrerat till åns nedre delar, där vi nu också gör våra insatser.
Men tittar jag bara på den plats vi bevakar mest just nu, så har jag vid några tillfällen sett upp emot ett 15-tal öringar inom samma område. Vilket motsvarar ungefär dryga 40-50 meter av åns längd.

Uppskattad storlek är allt ifrån 1,5-2kg och upp till 7-8kg på den allra största.

Vandring vidare upp i systemet?
Andra frågor rör möjligheten för öringen att ta sig vidare upp i systemet, förbi dammen i Skebobruk.
Svaret är nej, de kommer inte förbi den dammen, då vandringsvägen är borta.

Mink, Utter och Häger ställs det också frågor om
Och det är ett problem, främst då Mink och Häger.
Båda dessa arter är snabba att hitta de lokaler som mindre fisk uppehåller sig vid.
Mink fångas i Närdingen vad jag vet, Hägern däremot skrämmer man endast med sin närvaro.
Uttern är visserligen en fiskätare, men håller också Minken borta, då dessa inte är de bästa kompisar. Uttern är en välkommen del i faunan.

Finns det öring i Närdingen och uppströms?
Möjligen finns där en rest från den inplantering man gjorde för många år sedan i Harbroholmsån av insjööring, men jag tror den är väldigt liten. Från Stockholmsstad har man envist fortsatt med insättningen av havsöring i densamma, trots att ingen vandringsväg finns nedströms. Vi ställer oss frågande till detta.

Fisket i ån frågas det också om.
Och naturligtvis så ser vi att man låter lekfisken vara.
Vi skulle vilja se liknande bestämmelser som gäller söder om latituden 60 00 N
Där finns särskilda bestämmelser för vattendrag som mynnar i Östersjön.

Fredningstider
4 § Fiske efter lax och öring är förbjudet
1. fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december i vattendrag som mynnar i
Östersjön söder om latituden 58 00 N,
2. fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 31 december i vattendrag som mynnar
i Östersjön norr om latituden 58 00 N men söder om latituden 60 00 N.

Vi kommer också att verka för att det kommer att bli förbjudet att fiske i ån under lektiden. Generellt så finns inget fiskekort i Skeboån från mynningen och upp till Skebobruk, med undantag för Kulturföreningens område i Skebobruk möjligen. Det innebär alltså att du, om du nu ändå känner att du inte kan låta bli, måste ha markägarens och/eller fiskerättsinnehavarens tillstånd för att fiska i ån. Det kan alltså medföra böter och andra tråkigheter om du i dagsläget fiskar i ån.

Det här projektet har som ett av slutmålen, att kunna bedriva ett fiske på dessa öringar på sikt. Men då under reglerade former vilket är en förutsättning för en stark och varaktig öringstam.
Så vårt tips är, låt bli!

Hur kommer ni att gå vidare?
Vi kommer först och främst att utvärdera de arbeten vi nu gjort inom vårt provområde, för att se om vi tänkt rätt kring sättet att biotopvårda Skeboån.
Detta kommer sedan att leda fram till en åtgärdsplan som vi kommer att lämna till Länsstyrelsen under våren 2014 i hopp om att få medel för fortsatt arbete.
Vandringen upp i ån måste säkras ytterligare och en mängd lekområden måste också till för att möta den uppgång av fisk vi anser att ån har möjlighet att få.
Det är våra två huvuduppgifter inför kommande arbeten.

Vi hoppas att det var svar på era frågor så här långt, och att ni fortsätter att ställa dom.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

 
Blogger Templates