Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

fredag 25 oktober 2013

Hur svårt kan det vara??

Om man tror att man genom att läsa den här bloggen automatiskt får gratis information till ett mycket bra havsöringsvatten som man sen kan åka till med sina spinngrejor, så tror man fel.
Att man tar sig mödan att åka, låt oss säga ända från Stockholms södra förorter till exempel, och INTE kollar upp vilka regler som gäller, anser vi vara likställt med ren och skär dumhet.
Skeboån har inget fiskekort idag, utan man fiskar, om möjligt, med markägarens eller fiskerättsinnehavarens tillstånd. Dock undantaget under lektiden för havsöringen.
Att då gå ner med spinnspö och bokstavligt talat fiska där fisken står och leker i och kring de iordninggjorda lekplatserna är så långt ifrån sportfiske man kan komma.

Utöver kusten och våra fem stora sjöar i landet så är allt fiske i sötvatten till stora delar belagt med fiskekort. Vilket borde vara den kunskap en sportfiskare lär sig lika tidigt som hur han/hon lär sig knyter en betesknut.
Om detta sker igen så kommer vi inte längre att bara se på eller försöka prata med vederbörande, då kommer mark- eller fiskerättsinnehavaren att bli tillkallad och sedan får den personen avgöra om det skall anmälas.

Ta gärna del av vårt arbete och den information vi lägger ut här på sidan, delta i eller stöd arbetet men förstör inte de förutsättningar vi försöker skapa genom att låta idiotins lampa lysa.
Ett av våra stora mål är nämligen att på sikt kunna erbjuda ett fiske på havsöring i ån, men genom att agera på detta sätt så kan detta äventyras.

Ett litet utdrag ur texten på Jordbruksverkets sida:

Var och vad får man fiska?
Allemansrätten gör att vi kan vistas nästan var vi vill i den svenska naturen bara vi inte stör eller förstör. Men fiske ingår inte i allemansrätten och fritidsfisket är inte fritt från regler. De olika bestämmelserna som reglerar fritidsfisket är till för att skydda och stärka det svenska fiskbeståndet. Genom att följa reglerna bidrar du till fiskevården. Ta därför alltid reda på var och hur du får fiska innan du ger dig ut på fisketuren.

Här är det fritt att fiska med handredskap
Alla har rätt att fiska med handredskap utmed den svenska kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Det innebär att du får meta, spinnfiska, pilka och pimpla samt fiska med lina som har högst tio krokar. Trolling, det vill säga att dra betet efter båt, ingår inte i det fria handredskapsfisket men är tillåtet på allmänt vatten längs hela kusten.Om du vill fiska någon annanstans måste du alltid fråga den som äger fiskevattnet eller har rätten till fisket om lov innan du fiskar. I många fall måste du köpa ett fiskekort för att få rätt att fiska.

Mer finns också att läsa på: Länk till information
Ytterligare information finns att läsa i Fiskeguiden och på Länsstyrelsens hemsida

 
¸.·´¯`·.¸No happy fish today¸.·´¯`·.¸

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

 
Blogger Templates