Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

lördag 29 maj 2010

Vattenprover och Flödesmätning

Vår har övergått i försommar och det var åter dags för en arbetsdag i åns vatten.
Nya vattenprover skulle tas och även titta lite på nivåer och bottenstrukturer.
Vattenproverna tar vi på två platser i ån med första nästan längst uppströms.
Vi tar dem på cirka en halvmeters djup för att få ett så normalt värde som möjligt.
Vi får sedan hjälp med att utföra själva provet av ett lokalt vattenlabb.

Häggen står i full blom.

Eftersom mina vadare har gjort sitt och nya snart skall införskaffas så var det Fluganberg som återigen fick dra på sig sina och kliva i ån.

Djupet har betydelse.

Sträckan som vi idag tittade närmare på har bra förutsättningar för att kunna skapa fina lekbottnar. Mestadels hård botten, som består av fin sand eller grus och delvis sten i knytnävsstor storlek.
Men för att skapa lekbottnar så måste det spridas mer sten och grus i sistnämnda storleken.
Snittdjupet på stäckan varierade mellan 40 till 90cm med några partier med djupare höljor.

Den siste Mohikanen är sedan länge borta, nu också hans kanot. 

När vi gick utmed strandkanten så jagade vi upp mängder med nattsländor som satt i det höga gräset.

Nattsländorna väntar på "I Afton Dans"

Vi såg också en del Åsländor, vad vi tror både stor och liten.

Åslända

När vi vandrat igenom den övre sträckan så for vi nedströms för att även där ta vattenprov, men också för att det är där vi mäter flödet i ån.
Vi använder oss av en matematik, rep, vadabyxor, tumstock och en pinne för att få fram värdet.
Vi mäter bredden på ån med rep, tar också ut ett parti av ån som håller jämnt djup.
Sen mäter vi upp tio meter på land, kastar i en pinne och mäter tiden från punkt A till punkt B.

Medelhastigheten = sträckan delat på tid (de tio metrarna delas med tiden det tar för pinnen)
Sedan tar man, bredden * medeldjupet * medelhastigheten, talet du får fram är kubikmetrarna/sekund

Åmätning i ösregnet.

Fluganberg tar vattenprov

Vi gjorde samma mätning den 1;a Maj, då hade vi ett flöda på cirka 17,5 m3/s idag var värdet nere på lugna 3,5 m3/s
Regnet stoppade oss från övriga jobb och vi vände hem.
Nu laddar vi inför kommande vecka då 5000 nya Havöringssmolt kommer till ån med hjälp från Stockholms Stads Idrottsförvaltning och Sverker Lovén.


read more

fredag 28 maj 2010

Presentation av oss själva

Nu är ju projektet igång och det kan vara dags att vi gör en presentation av oss själva.

Ulf Berg:
fluganberg@hotmail.com

Bor i Hallstavik i norra Roslagen, är 49 år, gift och har en son på 18 år.
Har tagit en paus från arbetslivet, men står nu åter till arbetsmarknadens förfogande.

Finnmarksvidda Harr 1,8kg och 56cm

Fiske:
Fiskeintresset började redan i 4-5 års ålder med metspö i handen, ordet catch and release var inte uppfunnet, men var en naturlig del av fisket. Den fisk man inte skulle äta fick släppas tillbaka i oskadat skick. Är min far evigt tacksam för att han introducerade mig i denna värld.
Med växande ålder övergick metandet med flöte och mask över till spinnfiske efter gädda, gös
och abborre, för att slutligen fastna för flugfiskets ädla konst.
Favoritfisken är harren, som när den stiger till en utlagd torrfluga i ett strömmandevatten skapar ett skönt välbehag, men en stillsam dag på regnbågssjön när fjädermyggorna eller sjösandsländorna kläcker ska inte underskattas.

Drömfiske:
Har upplevt ett drömfiske efter Kungslax på floden Karluk River på Kodiak utanför Alaskas kust, som fortfarande ger välbehagliga rysningar längs ryggen. Ett annat mål är att få åka till Nya Zeeland och uppleva det fina öringfisket i behaglig sommartemperatur under våra kalla vintermånader.

Projektet:
Efter att ha fiskat i Idsjöströmmen , i Jämtlands län under många år och sett hur vattnet har förbättrats genom biotopvård, så har tanken på att Skeboån ska kunna göra samma resa väckts. Då det redan finns en liten stam av havsöring i ån, så ska det med gemensamma krafter kunna skapas en trivsam miljö för öringen, så att den ska kunna fortplanta sig och dess avkomma få återvända till ån, utan att fastna i något nät längs Roslagskusten.

Motto:
Det är bara att bryta ihop och komma igen

 
Patrik Bergqvist:
rospiggenfiske@hotmail.com

43 årig tvåbarnspappa boende i Hallstavik,Roslagen.
Fisket och naturen är källa till både rekreation och upplevelser och jag försöker så ofta jag kan berika mitt liv med just sådana stunder.
Jag har gått från toppknutet bambuspö och röd/vit flöte till flugspö.
Men känslan är fortfarande densamma som då, sittande på bryggan med det lite krokiga bambuspöet i handen och solfräknar på kinderna.
Genom åren har fisket ändrat sig för mig, då jag tidigare i åren ensam hoppade på mopeden och for på egna resor och alltid satsade stort och mycket har istället behovet av att dela upplevelsen med andra vuxit sig starkare. Naturligtvis finns jakten på den stora fortfarande kvar, men väg dit har blivit viktigare än att den faktiskt hugger en dag.


Fiske:
Mitt fiske har jag dels här hemma i Roslagen med havet och skärgården runt knuten, och då främst efter arter som Havsöring, Gädda, Abborre och Gös.
Men så ofta jag kan drar jag mig norrut och gärna till Ottsjö i Västra Jämtland där jag idag nästan kan säga att jag har mitt andra hem efter över 40 års åkande.
Där är det fisket med flugspöet efter Öringen som lockar, men även fisket efter Harr och Röding.
Jag tillhör den skaran av fiskare som släpper oftare än jag tar min fångst.
Men naturligtvis hamnar varje år någon på matbordet.

Drömresan:
Jag som många andra har ju ett drömresmål, och min eller skall jag säga mina, går till Island, Nya Zeeland och Kola.
Men också ”väg45 fisketrippen” att fiska mig ner utmed väg 45 från Karesuando och ända ner i Dalarna.


Projektet:
Mitt intresse har växt inom fiske och fiskar från år till år till att jag idag är väldigt intresserad av vattendrag och dess fauna och biotop.
Och i det här projektet får jag äntligen utlopp för mitt starka intresse och drivkraft att skapa och förbättra livsmiljöerna för den lekvandrande Roslagsöringen men också till att försöka sig på att bygga upp ett strömfiskevatten i Roslagen.
Drivkraften för mig i detta är två inre bilder jag har, dels den när jag sitter lutad mot något träd intill ån och får titta på vakande eller lekande öring.
Den andra bilden är när en besökande fiskare står med böjt spö och krokad öring i någon av åns tänkta höljor och jag kan se hans lycka och känna samma glädje.

Citat/Motto:
Mitt personliga citat har jag lånat från Klaus Meine i Scorpions.
You find me by the river
Down by the river where the dreams are never ending
By the river where dreams have never died
By the river I look through children's eyes
You find me where the river flows
read more

Första framträdandet på Nätverksmötet

Gjorde igår vårt första framträdande på nätverksmötet i Hallstavik för att presentera vårt projekt för alla inom Hallstaviksnätverket.

Där fanns folk från bland annat lokala företag och kommunfolk. Men också sådana som vi själva, som helt enkelt haft en riktigt bra idé och vågat tro på den och som nu kör i projektform med stöd då av Hallstaviksnätverket.
Om vi får säga det själva så gjorde vi ett bra framträdande, och av workshopen att döma så var många intresserade av vårt projekt.
Vi fick en hel del positiva reaktioner, men också öppningar till eventuella samarbeten i framtiden plus en del bra tips och idéer som vi mottog glatt.

Ett mycket intressant och kul möte som gav en hel del intressanta möten och inspiration.
Det gror i Hallstavik, och vi skall göra det vi kan för att komma i mål med detta projekt och bättra på trivseln och miljön i området och då inte bara för det som finns under ytan.

Nu skall vi byta om och ut i strandkanten igen och fortsätta vårt jobb.
read more

torsdag 27 maj 2010

Del Rapport Maj

Tiden går fort nu under våren.
Den värsta vårfloden har lagt sig och vi kommer nu och fram över sommaren att påbörja arbetet med att kartlägga bottenstrukturer och flöden för att ha ett bra underlag tills dess att de första biotopvårdande insatserna förhoppningsvis görs i september.
Planen för det arbetet är att lägga detta med helikopter för att göra så lite åverkan på mark och miljö kring ån som möjligt. Detta arbete görs av Stockholmsstads Idrottsförvaltning med stöd av oss.

En första utsättning av fisk är planerad till den 1/6 då 5000 1 åriga öringsmolt (Åvaåöring) skall släppas i ån.
Detta för att bättra på den lilla stam av fisk som idag går upp i ån för lek.

Fortfarande lägger vi väldigt mycket tid fram en dator, eller i en telefon kring detta, men med tiden hoppas vi kunna flytta fokus ner i åns vatten istället.
read more

lördag 8 maj 2010

Brunöring siktad i ån

Gjorde idag en paus i arbetandet hemma, måla båten bland annat, och åkte till Mårtensson.
Där var det också full fart, då tre generationer samarbetade med vedhögen som anlände tidigare på morgonen.
Efter en paus för oss båda över en kopp kaffe så skulle jag återvända hemåt igen. Stannade till vid ån och satte mig en stund på en slänt och spejade ut över ån, ett plask.
Han inte se vad det var, så jag satt kvar ytterligare en stund på span.
Uppströms min plats kommer en ganska stor slända av något slag (Fluganberg skulle ha varit med, han hade sett vad det var) flytande ner mot den plats där plasket tidigare kom ifrån.
Och döm om min förvåning när en gyllenbrunt huvud visade sig och sög ivrigt i sig insekten.
En brunöring!
Av huvudets storlek att döma, en öring en bit över kilot. Alldeles gyllenbrun.

Vi har haft våra aningar att ån håller en stationär stam av brunöring.
Anledningen till varför det blivit så finns säkert flera svar på.
Men mina egna teorier är dels att förutsättningarna i ån är så bra rent biologiskt att en del öring väljer att stanna, men också det faktum att den damm som finns nere i Hallstavik där det finns en vandringsväg byggd har varit stängd under några år. Vilket gjort att öringen inte har kunnat vandra ut och in så som var tänkt.
2008 byggde man om dammen till fjärrmanövrerade luckor. Ett jobb som gjordes mitt i lektid.
2009 och fram tills idag så har sedan inte vandringsvägen fått någon vattentillförsel, utan allt vatten har gått under luckorna istället.
Det är en av de saker som kommer att titta närmare på i våran utredning, och säkerställa vattenföringen även i vandringsvägen.

Men återigen, en helt fantastisk syn var det att sitta en kall och grå maj dag i Roslagen och se en brunöring stiga till ytan och plocka i sig av vad strömmen för till honom.

I början av Juni så kommer troligtvis en stödisättning göras av 5000 öringsmolt i ån.
Detta i samarbete med Stockholms Idrottsförvaltning, fisk som vi sen hoppas skall få komma tillbaka till en förbättrad och biotopvårdad å om cirka 2-3 år.
read more

onsdag 5 maj 2010

Leader UROSS

Idag kom ett glatt mail till oss från Caroline på Drivbyrån
Vi har blivit beviljade ett ekonimiskt stöd från Leader UROSS som hon företräder.

En ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling mellan Östhammar i norr och Nynäshamn i söder.
Pengar som kommer att komma väl till användning då vi idag driver detta helt ideellt.
Pengarna är sökta för att i första hand användas för de utlägg vi kommer att ha i och kring den inventeringen av vattendraget som skall göras. Men också för att kunna hålla möten på plats och att göra studiebesök till liknande projekt.
Nu återstår för oss att läsa in oss på de regler som följer ett sådant bidrag.
Så att bedriva ett sådant här projekt innehåller inte bara att vara ute vid vattendraget, många är timmarna som vi hittills lagt ner vid en dator eller i telefonen eller på något möte.

Idag kom också svaren på de första vattenproverna som är inskickade.
Vi kommer att fortsätt att ta dessa prover under året för att se vilka förändringar som finns och på vilket sätt dessa skulle kunna påverka förutsättningarna till lyckad reproduktion, om de ens påverkar detta.

Fortsättningen ser lovande ut och hittills är det bara positiva reaktioner.
read more

söndag 2 maj 2010

1;a inventeringsdagen

1;a maj tillbringade vi, jag, Fluganberg och Granaten, vid ån för den första inventeringsdagen.
Vi har tittat närmare på två sträckor av ån som skulle kunna vara intressanta, och det är de som vi kommer att lägga ner mest jobb vid.Fluganberg tar det första vattenprovet.

Ån håller fortfarande ganska höga flöden och natur runtom ån har börjat vakna. En som definitivt hade vaknat tidigt denna morgon var åns utter, som hade haft kalas på en stor abborre.


Fluganberg drömmer om en framtid vid ån

Vattenprov togs på två ställen i ån för att se vilken påverkan odlingslandskapet har på vattenkvaliteten.
Vi försöker också i denna inventeringsstudie kartlägga djurlivet och insektslivet kring ån.
Och när vi lämnade forsarna i Skede bakom oss hade vi sett spår av Utter, haft ett möte med både Rådjur och Havsörn. Nu bar det av nedströms 5-7km för att göra om samma procedur där med vattenprover bland annat.

Snok såg vi flera på den nedre sträckan.

Vad kan det vara som drar till sig deras uppmärksamhet?

Jo en Bäckslända.

Den andra delen av ån som vi tittar på, är mera lugnflytande och har en tätare växlighet ända ner mot strandkanten. Här borde det finnas bra förutsättningar för ett rikt insektsliv om några veckor.
Det vi idag såg var en bäcklsända och en liten åslända. Däremot stötte vi på snok vid flera tillfällen och såg även spår av vildsvinens bökande efter nötter i hasselsnåren.


read more
 
Blogger Templates