Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

tisdag 18 augusti 2020

Nära nu

Igår hölls den sista träffen vid ån innan arbetet drar igång i september.

John Kärki från Sportfiskarna berättade på plats om åtgärdsplanen för Denny och Olle som representerade Åsänkningsföretaget.


 

 

I stora drag kommer detta att ske:

Skebobruk:

 • Sten och lekgrus tillförs vattendraget från gångbron ned mot vägbron.

 • De kvill (liten sidofåra intill huvudfåran) som idag finns ska ställas iordning så att  vatten flödar igenom.

 • Ovan vägbron öster om huvudfåran kommer en ny kvill skapas genom grävning och sedan tillförsel av sten och grus. Ett försök att skapa mer utrymme för yngel på tillväxt men också ett kulturellt arbete då det skapas mer vattenspegel uppströms vägbron. Ett litet steg mot hur det tidigare sett ut kring den vackra stenbron.

 • Går försiktigt fram då området har stark historisk och kulturell koppling. Eventuella markskador intill vattendraget återställs. 
Skede Forsar:
 • Den kvill (liten sidofåra intill huvudfåran) som idag är torrlagd ska ställas iordning så att vatten flödar igenom.

 • Forsnacken där forsarna börjar ska förses med lekgrus

 • Lekgrus kommer även att spridas nedströms forsnacken.

 • Går försiktigt fram då området har stark historisk och kulturell koppling. Eventuella markskador intill vattendraget återställs.
Häverödal:

 • Nedströms vägbron och vid det som vi kallar för Peters Kurva, ca 500m nedströms vägbron, kommer större mängd uppväxtsten att läggas ut i en test att se om detta kan öka på föryngringen i området.

 • Försöka få ut de stora stenblocken i eller intill vattendraget på de djupaste partierna.

 • Eventuella markskador intill vattendraget återställs. 

read more
 
Blogger Templates