Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

fredag 21 december 2018

God Jul

Året närmar sig sitt slut och även om det inte avspeglat sig i blogginlägg så händer massor i kulisserna. Arbetet med att få igång ett projekt kring faunapassage (fiskväg) fortgår och dessutom så skrivs i detta nu på ett underlag för mer övergripande insatser i vattendraget.

Vi har haft problem med att få igång ett fungerande medlemsregister vilket också gjort att nya inbetalningar till er som blivit medlemmar inte gått ut.
Vi hoppas ha detta på banan under början av 2019.
Då kommer vi också att gå ut med en förfrågan till alla er som tidigare valt att stödja oss med ert medlemskap.
Vi ber om ursäkt för detta.

Sedan tidigare så har vi ju informerat om att vi numera är en del i ett större EU projekt som går under namnet ReTrout. Något som för oss ser väldigt intressant ut och som ger oss en långt bättre grund att stå på inför kommande insatser.

Vi både tror och hoppas att de kommande två åren kommer att bli högintressanta för oss.

Det myckna regnandet har gjort det svårt för oss att inventera lekgropar från höstens lek. Men nu, med sjunkande temperaturer så ska vi ge oss ut.
Förra årets låga vattennivå slogs med råge detta år.
Lite nederbörd och varmt långt in på senhösten gjorde att avdunstningen ur vattensystemet var långt större än de vatten som nådde ner till lekområdena.
Toppåret 2014 med ett 50-60 tal lekgropar känns det inte att vi kommer att komma i närheten av. Förra årets dryga 25-30 kanske också blir svårt att nå.
Rapport kommer.


Till sist vill vi önska er alla


Patrik - Ulf - Lars

read more

onsdag 8 augusti 2018

Oro inför temperaturen

Från Norrtelje Tidning 180807.
Kenneth Jonsson - Norrtälje Sportfiskare och jag känner oro inför de höga temperaturerna och låga nivåerna i våra vattendrag.read more

torsdag 22 mars 2018

Retrout Roslagen

Även om det varit tyst så ligger vi inte på latsidan.
Det jobbas för fullt för att lösa några problem kring ett medlemsregister som på ett enklare sätt skall kunna göra det möjligt att bli medlem men också för oss att kunna hålla koll på allting kring detta.

Men det stora att informera om nu är mötet vi var på igår (onsdag den 21;a mars) med Länsstyrelsen, Stockholms Stad och Sportfiskarna tillsammans med Norrtälje Kommun, Österåkers kommun, fiskeguider, andra ideella projekt som exempelvis Norrtäljeån och Österåkers Fiskeklubb för att nämna några.
Mötet som går under namnet Havsöringsmöte - Roslagen kommer från och med igår att hållas vid några tillfällen under året för att stämma av var vi står någonstans och vad som gjorts sedan föregående möte.

En mycket korta versionen av vad som sa's:

* Skeboån ingår numera i ett stort EU projekt som går under namnet Retrout.
Här finns mer att läsa om detta: EU - Retrout

* Skeboån är ett av 11 vattendrag som prioriterats i Stockholms län Norr.


* Retrout är ett stort projekt som inbegriper alla länder runt Östersjön ner till Polen.


* I väldigt stora drag så kommer projektet att jobba med fiskevård, biotopvård, företag kring destinations processer, fiskeguidning, hotell, restauranger osv.

Helt enkelt att stärka fisket och besöksnäringen kring havsöringen.

* Reatrout är ett 3 årigt projekt som sedan kommer att utvärderas.


* Redan nu är det klart att Skeboån under 2018 få 250 tkr för frågan kring omlöp och 150 tkr för biotopvård. 2019 så får vi 750 tkr för omlöp och 150 tkr för biotopvården. 
Totalt 1,3 miljoner över 2 år.

Retrout är inget hinder för oss att söka andra pengar från EU bara det inte går in under samma verksamhet. Pengarna från Retrout är låsta till den utpekade verksamheten.

Dessutom så pågår ett arbete från Länsstyrelsen att får till fler fredningszoner i ett projekt som går under namnet ReFisk.
Ni kan läsa mycket mer om detta här: Länsstyrelsen - ReFiske

Ett synnerligen lyckat och bra möte vilket också visar på att man lyssnar på oss och fortsatt tror på vårt arbete även där återstår mycket.
Fokus nu är och förblir under några år, överlevnad av den fisk som kläcks i ån och deras första levnadsår.


Övrig information:

Vi har fortsatt försökt få någon form av kontakt med Norrtälje Kommun för att få till detta med fiskerätt för föreningen men det är fortsatt tyst.
I över tre år (ja ni läste rätt, över tre år) har vi nu återkommande försökt.
Uselt skött anser jag i en mycket enkel frågeställning och vi förstår inte problemet.

Vad händer nu då:
Nu ska en åtgärdsplan för området i Häverödal och Skede färdigställas under våren.
Den kommer sedan att gå ut till berörda för kommentar.

Så vad säger man, bortsett från del av Norrtälje Kommun, riktigt bra dagar!!¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º> 


read more
 
Blogger Templates