Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

Dokument

Egna Rapporter
2010

2014
Externa rapporter som vi använt oss av

Ett utförligt underlag som behandlar flera olika vattentyper och som ger dig en bra grund att stå på i ditt kommenade arbete med att restaurera ett vattendrag.

En sammanställning av kunskapsläget kring havsöringens liv från romkorn till vuxen fisk. Med tips som kan vara till direkt nytta i det praktiska fiskevårdsarbetet.

Havsöringen i Sverige 2012
En utförlig rapport om läget för havsöringen kring Sveriges kuster.

Restaurering av gytebekker for sjøørret
 En Norsk rapport som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver lite olika
arbetsmetoder vid restaureringsarbeten.

Fiskevårdsplan Stockholmslän 2007-2010
Länsstyrelsens rapport för Stockholmslän.

Miljöhänsyn vid dikesrensningar
En intressant rapport om och kring hanteringen vid dikesrensning.
Tar upp frågor som vem får rensa, hur och på vilket sätt.
Men också vikten av plantering intill vattendraget.

Läsvärda externa rapporter

Skötsel av bäckar på jordbruksområden
En finsk guide till skötsel av bäckar i jordbruksområden och som 
påvisar vikten av att hålla de små bäckarna vid liv i vår landsbygd.

Projektrapport - Stockholms Läns Havsöringsåar
Stockholms stads idrottsförvaltnings rapport om läget i länets havsöringsförande åar.

Utvecklingen av Upplands utterpopulation under 1995-2004
En rapport om läget för uttern i Uppland.

Vem kontaktar man inför ett restaureringsprojekt
I Sverige finns ett antal myndigheter som arbetar med vattenmiljöfrågor.
Här följer en genomgång av några centrala aktörer som kan vara nyttiga kontakter inför ett restaureringsprojekt.

Vägledning Grumling
Tar upp lite kring grumling av vattendrag, uppkomst och förslag på åtgärder.


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>


0 kommentarer:

Skicka en kommentar

 
Blogger Templates