Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

lördag 26 februari 2011

Karteringsunderlaget börjar ta form

Idag var det så dags för det första av flera möten för att få fram underlag för den mera ingående kartering som vi kommer att göra under året, med start så fort våravsmältingen lagt sig.
Underlaget kommer sedan att ligga till grund för de biotopvårdsinsatser som vi hoppas få till.
I detta första skede så har vi sikta in oss på den del av ån där fisken själv väljer att stanna för sin lek idag, men där förutsättningarna är ganska dåliga, och där vi tror att det mesta av en rom som läggs faktiskt spolas bort under vårfloden alternativt dör för att matrialet är för tätt, vilket tar bort den så viktiga cirkulationen kring romkornen.
Karteringen är grund för att kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats med minimal påverkan av övriga miljön.

Så sent som för en dryg vecka sedan så fick vi ett glädjande besked.
Den s.k vandringshindergruppen hade haft möte, och nu vill man ta sig en närmare titt på Skeboån och den vandringsväg som vi skriver om i vår rapport.
Hela gruppen vill komma ut till oss och titta närmare på detta, för att kunna ta fram en lösning.
Mycket glada nyheter för både oss och den lekvandrande havsöringen.
Det visar också på att vi kanske åter lyckats väcka intresset för ån och dess fisk/djurliv.

Vi har återigen varit på Hallstaviksnätverkets stormöte och informerat kring det fortlöpande arbetet i vårt projekt.
Hallstaviksnätverket i sig en otroligt stimulerande miljö, där olika projektgrupper möts och informerar varandra men där också nya band knyts. Synergieffekten är stor och bredden på projekten är fantastisk, eller vad sägs om Trygghetsboende för äldre, Dragracingbana, Mötesplats för unga och vårt projekt då plus många många fler.
Har ni tid så ta er en titt på hemsidan: Hallstaviksnätverket det är väl värt ett besök. Ganska nyligen omgjord men där informationen kring detta bara kommer att växa.
Är ni boende i området och sitter på tankar och idéer kring förbättringsåtgärder eller andra intressanta tankar, så ta kontakt med någon i projektgruppen.
Det finns plats för alla, vi gjorde det och se bara vilken resa vi har kommit in på.
read more

torsdag 17 februari 2011

Nytt år, nya tag.

Februari månad. Vi går med stormsteg mot ljusare och varmare tider.
I projektet kring Skeboån ligger vi inte heller på latsidan.
Planeringen inför sommarens arbeten håller på att ta form och det som ligger som högsta prioritering är att göra ett underlag för kommande kartering av de två intressantaste sträckorna i ån.
Detta för att på ett mer ingående och framför allt noggrannare sätt kartlägga bottenstrukturer, flöden, växtlighet men också på samma gång kartlägga strandregionen som är minst lika viktig, för skydd bland annat.

Vi har också i dagarna sänt ut vår egen "Janne Josefsson" med kamera och anteckningsblock för att dokumentera och mäta upp vandringsvägen vid dammluckorna i Hallstavik.
Den vandringsväg som både vi och Länsstyrelsen dömt ut.
Svaret på det borde komma till helgen om allt går bra.

Vi har också sökt kontakt med, Stockholms Idrottsförvaltning, som är de som har denna typ av frågor på sitt bord i länet, för att få till ett möte under våren där vi kan titta närmare på det arbete som vi kan göra tillsammans och där vi kan hjälpa varandra för att nå de mål vi har med ån.

Sedan tidigare är det ju klart att Hallstaviksnätverket vill fortsatt ha oss med i sin projektorganisation vilket gläder oss. Och det visar ju också på vilken bredd man har i sitt arbete för ortens väl.

Klicka på bilden för att läsa lite mer om forum Hallstaviksnätverket om ni är intresserade.
read more
 
Blogger Templates