Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

onsdag 29 maj 2013

Planeringen fortsätter

Blev en promenad även ikväll längs ån, nu med sonen och Granaten som sällskap.
Kul också att gå utmed ån och planera, när folk som bor längs den kommer fram och frågar, undrar och ställer frågor kring vårt arbete.
 
Åslända

En av nackarna som vi kommer att arbeta med under sommaren.

Även denna plats kommer vi att påbörja arbete med, i mindre skala, under sommaren

Bra förutsättningar

Fler än vi som letade insekter ikväll
 
Foto: Patrik Bergqvist

read more

tisdag 28 maj 2013

Promenad längs ån

Ån börjar sakta vakna till liv igen, insekter, grönska och inte minst fågellivet.
Ikväll tog jag mig en promenad längs ån och fick bevittna precis allt detta på samma gång.
Över åns stilla yta seglade dagsländorna fram, upp och ner, upp och ner, tillsammans med de första mindre nattsländorna som kröp runt under bron, fortfarande i skydd av skuggan redo att inta natten.
Här och var spridda vak från invånarna under ytan.
 Foto Patrik Bergqvist

read more

torsdag 23 maj 2013

Abu Fiskevårdsfond/Göte Borgströms stiftelse

Idag har en ansökan gått iväg för sökande av fiskevårdsmedel till Abu Fiskevårdsfond/Göte Borgströms stiftelse.

Detta för de arbeten som under 2013 skall göras, dels inom det testområde vi arbetar med, men också för att kunna färdigställa den årgärdsplan som kommer att ligga till grund för kommande arbeten med ån under 2014-2015.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
read more

onsdag 22 maj 2013

Naturen kan själv

Vårfloden är över och ån ligger nu nästintill mörbultat och hämtar sig.
Vattnet har sakta börjat sjunka undan och kvar är bara såren efter årets snösmältning.
Det var längesedan som jag sett ån så här efter en vårflod, men så kom också årets snösmältning med raketfart, och den sedan förra året mättade marken i naturen runt omkring ån kunde inte svälja mera vatten, utan allting gick nästan rakt ut i ån. Detta plus det faktum att ån gick hög under nästan hela förra året på grund utav den blöta sommaren har gjort att strandzonen som annars hinner torka upp och bli kraftigt bevuxen inte hann detta. Så när sedan avsmältningen gick i den takt som i år så blev också påverkan på strandzonerna väldigt stor.
 
Och mitt i allt detta så är jag på något sätt glad att vi i projektet inte hunnit lägga sten och grus i ån innan ett sådant här extrem år, för då hade det varit lätt att peka på att det varit vårat arbete som varit bidragande orsak.
Nej, naturen kan själv om den bara vill och här nedan följer lite bilder från idag, plus några från i vintras.
Däremot kan jag säga, att de 3-4 stenar, i storleken 20-30cm, som vi lade ut i kanten av ån för att se hur och på vilket sätt åns höga flöden skulle påverka, dels deras placering men också hur bottnen runt omkring skulle påverkas ligger kvar på den plats vi la dom. Nu återstår att se hur växtligheten runt dessa ser ut under sommaren.
 
Strandzonen starkt påverkad av vårfloden

På flera ställen så har ån blivit lite bredare, då växtzonen påverkats

Bilden till vänster är från idag och bilden till höger någon vecka efter högsta noteringen 
 

Samma som ovan
Bilden till vänster är från idag och bilden till höger någon vecka efter högsta noteringen.
När det var som högst, så var det 38cm kvar mellan ytan och fundamentet.
 
Nästa helg, den 1;a eller 2;a Juni så kommer vi att befinna oss i testområdet för att påbörja det arbete som skall göras där.
Titta på sedimentlager, använda oss av Hartijokimetoden för att på så sätt luckra upp den bottenstruktur som idag är, återanvända den sten och grus som är lämpligt som lekmaterial.
Vi kommer också att gå över hela den del av ån som vi kallar Zon 2 för att dokumentera inför den åtgärdsplan som vi under 2013 skall arbeta fram.
Vi kommer också att vända på stenar och eventuella rötter för att leta insekter plus lite annat som tre glad män gör tillsammans en ledig helg.
Så är ni i närheten och ser oss i ån, så är ni välkomna att söka upp oss för att ställa frågor.
 
 
 


read more
 
Blogger Templates