Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

tisdag 29 oktober 2013

Vi närmar oss slutet

Det märks nu att havsöringsleken i Skeboån börjar gå mot sitt slut.
Öringarna rör sig över större områden, glider mest runt och håller ståndplatser, och är det öring som står på leknackarna så är det mindre fiskar.
Från att jag såg den första större fisken som ställde sig på en av nackarna har det nu gått nästan fyra veckor och även om den första veckan var lite försiktigt från öringarna så har sedan de tre följande veckorna varit helt fantastiska.
Som mest räknade jag till närmare 30 fiskar i och kring det område som vi påbörjar restaureringen på.
Vi har sett fisk som vi uppskattat legat mellan 6-9 kilo och det bästa av allt, dom har använt sig av de lekplatser som vi har iordningställt.
 
Våran erfarenhet säger att öringen kom igång tidigt i år i ån, annars brukar veckan för älgjakten vara ett bra riktmärke.
Den mängd fisk vi haft i ån i år har vi aldrig sett tidigare, vilket naturligtvis beror på att det under några år satts i mycket fisk i ån, men det som varit riktigt glädjande är att vi sett en hel del fisk som haft en fullt utvecklad fettfena, sånt gör oss lite extra varma i själen.
Nu kommer fisken att kryssa runt i ån någon vecka till, och kanske kommer det att komma någon eftersläntrare upp på leknackarna, men för oss väntar nu dokumentation i alla möjliga olika former, bland annat att leta och bokföra lekgropar.
Men innan det är färdigt så kommer vi nu att påbörja arbetet med förberedelserna inför mässan i Uppsala i november.
För ni missar väl inte "Från Fluga till Antispinn" i Uppsala den 23/11 på Upplandsmotor.
Vi är där, men också väldigt många härliga fiskeprofiler.
Så boka in Lördagen den 23 november från kl 10:00 till 16:00
Välkomna


read more

söndag 27 oktober 2013

Mål & Ekofiske?

Vår syn på, och vad vi menar med Ekofiske

Naturligtvis, som på så många andra platser så kommer det att bygga på att fisk som fångas återutsätts, s.k Catch & Release, och detta på ett så varsamt och så skonsamt sätt som möjligt för fisken.
Men det vi också menar är, på vilket sätt fisket utförs, dels kring valet av redskap men också hur och på vilket sätt och framför allt när det fiskas på fisken.
Naturligtvis också hur man uppträder vid vattnet, men också i vattnet.
Som exempel kan ju nämnas att när det blir ett fiske i ån, så kommer leken att vara skyddad och följaktligen så blir det vadningsförbud på de områden där leknackarna finns.
Det vore helt förkastligt annars, att lägga tid och pengar på att restaurera vattendraget och anlägga lekplatser som sen, när rommen ligger inbäddad i gruset i väntan på våren, blir ett promenadstråk för oss fiskare.

Våra tre ledord för projektet:

*Att med vattendirektivet som grund skapa god ekologisk status i Skeboån detta genom arbete med förutsättningar för artrikedomen och den biologiska mångfalden i vattendraget*

*Att på sikt driva ett ekofiske på egenreproducerande vild havsöring i vacker Roslagsmiljö*

*Att genom olika intresseområden kring vattendraget, tillsammans skapa unika samarbetsformer, vilket kan leda till nya intressanta engagemang kring ån*

Ekofiske för oss är mer än det som rör vattendraget och dess fiskar.
Som boende på en liten ort som de senaste åren varit hårt drabbat av neddragningar inom industrin med hundratals arbetstillfällen som gått förlorade så är det viktigt att alla försöker dra sitt strå till stacken och komma med idéer som på ett eller annat sätt bidrar till ortens fortsatta överlevnad och utveckling, det är också därför som ett av våra tre ledord för projektet är:

*Att genom olika intresseområden kring vattendraget, tillsammans skapa unika samarbetsformer,
vilket kan leda till nya intressanta engagemang kring ån*  

Ge folk möjligheten till nya idéer och lösningar, som att hyra ut stugor, slöjd eller andra typer av näringar, utöver vad ett bra fiske i ån skulle kunna ge till våra lokala handlare, bensinmackar och övernattningsmöjligheter i form av hotell och annat.
Att hitta intressanta biprojekt kring ån, som kommer ån och dess liv till gagn, exempelvis skyddandet av våra uttrar och de kungsfiskare som vi sett sporadiskt vid ån, samarbete med företagare, markägare, föreningar och vattenbrukare på lokalnivå.
Vi hoppas också få igång en fiskevårdsförening som skall jobba för åns vara och värna resursen.
Vi har en hel uppsjö av idéer kring detta som ligger på lut och där finns också ett företagande för vår egen del inräknat som rör fisket, i form av guideverksamhet, kurser och utbildningar.
Att få många olika intressegrupper i samhället att inse åns värde och på så sätt blir deltagare alternativt stödjare i åns bevarande.
Det finns också historiska värden i och kring Skeboån som är värda att dokumentera, som åns betydelse som färdväg/vattenväg långt tillbaka i tiden och fram till idag.
Ekofiske är långt mycket mer än själva fisket, även om det är en betydande del naturligtvis.

När det gäller fisket och fisken så är gäller:

*Att med vattendirektivet som grund skapa god ekologisk status i Skeboån detta genom arbete med förutsättningar för artrikedomen och den biologiska mångfalden i vattendraget*

Vi jobbar med ån utifrån havsöringen i dagsläget, men en å full med havsöring är inte biologisk mångfald. Därför så ingår naturligtvis åns andra arter i vårt projekt.
En del arter finns det idag gott om, andra har helt eller delvis försvunnit ur ån och dess ovanliggande vattensystem, bland annat är aspen en sådan art, som jag själv och Ulf båda har fångat i ån när vi var yngre, men som vi nu inte sett till alls.
En viktig del i detta är att ta reda på vilka arter som idag finns i ån och sedan lyssna oss bakåt i tiden med folk längs ån för att se vad som fanns tidigare.
Biologisk mångfald bygger på just mångfald, många arter under samma biologiska förutsättningar.
Och det gäller inte bara fisken såklart, utan även musslor kräftor och insekter eller övriga land- och vattenlevande djur.
När det gäller havsöringen så är målet klart, vi kommer att jobba för att fler och fler fiskar i ån kommer att ha sin fettfena kvar, alltså vara öringar som har reproducerats i ån, levt i havet och sedan återvänt.
Det sätts ut öring idag, och kommer nog att så göras några år till skulle jag tro, för att vi skall hinna ikapp med restaureringen innan man kan börja att fasa ut isättningen av fisk till förmån för den egna stammen.
Kanske kommer vi att lyckas, kanske inte, men målet är klart och tydligt och det är det vi jobbar emot.

Målet och framtiden då

En fullständig utvärdering av de arbeten vi gjort under sommaren är ett av stegen, även om vi i dagsläget har fått bra respons från öringarna redan nu i höst.
Med de arbetsinsatser som vi gjort under 2013 som grund och de tidigare dokumenteringarna  kommer vi under vintern att skriva färdigt en åtgärdsrapport som lämnas till Länsstyrelsen under våren 2014.
Under senare delen av hösten kommer att leta efter och räkna lekgropar, detta för att kunna sätta in åtgärderna på rätt plats istället för att sprida grus till ingen nytta över stora delar av ån.
Öringen är bra på att peka ut lämpliga platser och det är bara för oss att följa "hans" råd och på så sätt så blir också markpåverkan minimal och vi kan också vara aktsamma om områden som är kända att hålla andra arter.

I åtgärdsrapporten kommer vi att föreslå och söka medel för ett antal insatser som bör göras med start redan 2014.
Tanken är att inom den del av ån vi nu påbörjat arbetet, skall färdigställa ytterligare ett antal lekområden.
Vi hoppas också kunna påbörja arbetet med att utforma och starta upp en fiskevårdsförening och att ett samarbete med Holmen kring vandringsvägarna är igång för att på så sätt säkrar uppgången för fisken året runt. I just den frågan så kommer även vandringsvägens utformning att ifrågasättas och lämpligt alternativ tas fram för att kunna tillgodose alla arter i ån, exempelvis ett omlöp eller en ny vandringsväg.

Fisket då? undrar säkert någon.

Ett mål är ett fiske i ån, på i första hand havsöring, men på sikt också kanske på gädda och andra intressanta arter.
Flugfiske är det som kommer att gälla som metod.
Att i dag starta upp ett fiske är så långt ifrån ett EKOfiske man kan komma. Stammen måste få växa sig starkare och vi vill se att reproduktionen lyckas och att vi får 1- och 2 åriga öringar i ån.
Att dra igång ett fiske nu, utan direkta regler, skulle innebära fortsatt isättning av fisk som krav och då ligger det otäck nära ett Put & Take fiske.
 
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
read more

fredag 25 oktober 2013

Hur svårt kan det vara??

Om man tror att man genom att läsa den här bloggen automatiskt får gratis information till ett mycket bra havsöringsvatten som man sen kan åka till med sina spinngrejor, så tror man fel.
Att man tar sig mödan att åka, låt oss säga ända från Stockholms södra förorter till exempel, och INTE kollar upp vilka regler som gäller, anser vi vara likställt med ren och skär dumhet.
Skeboån har inget fiskekort idag, utan man fiskar, om möjligt, med markägarens eller fiskerättsinnehavarens tillstånd. Dock undantaget under lektiden för havsöringen.
Att då gå ner med spinnspö och bokstavligt talat fiska där fisken står och leker i och kring de iordninggjorda lekplatserna är så långt ifrån sportfiske man kan komma.

Utöver kusten och våra fem stora sjöar i landet så är allt fiske i sötvatten till stora delar belagt med fiskekort. Vilket borde vara den kunskap en sportfiskare lär sig lika tidigt som hur han/hon lär sig knyter en betesknut.
Om detta sker igen så kommer vi inte längre att bara se på eller försöka prata med vederbörande, då kommer mark- eller fiskerättsinnehavaren att bli tillkallad och sedan får den personen avgöra om det skall anmälas.

Ta gärna del av vårt arbete och den information vi lägger ut här på sidan, delta i eller stöd arbetet men förstör inte de förutsättningar vi försöker skapa genom att låta idiotins lampa lysa.
Ett av våra stora mål är nämligen att på sikt kunna erbjuda ett fiske på havsöring i ån, men genom att agera på detta sätt så kan detta äventyras.

Ett litet utdrag ur texten på Jordbruksverkets sida:

Var och vad får man fiska?
Allemansrätten gör att vi kan vistas nästan var vi vill i den svenska naturen bara vi inte stör eller förstör. Men fiske ingår inte i allemansrätten och fritidsfisket är inte fritt från regler. De olika bestämmelserna som reglerar fritidsfisket är till för att skydda och stärka det svenska fiskbeståndet. Genom att följa reglerna bidrar du till fiskevården. Ta därför alltid reda på var och hur du får fiska innan du ger dig ut på fisketuren.

Här är det fritt att fiska med handredskap
Alla har rätt att fiska med handredskap utmed den svenska kusten och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Det innebär att du får meta, spinnfiska, pilka och pimpla samt fiska med lina som har högst tio krokar. Trolling, det vill säga att dra betet efter båt, ingår inte i det fria handredskapsfisket men är tillåtet på allmänt vatten längs hela kusten.Om du vill fiska någon annanstans måste du alltid fråga den som äger fiskevattnet eller har rätten till fisket om lov innan du fiskar. I många fall måste du köpa ett fiskekort för att få rätt att fiska.

Mer finns också att läsa på: Länk till information
Ytterligare information finns att läsa i Fiskeguiden och på Länsstyrelsens hemsida

 
¸.·´¯`·.¸No happy fish today¸.·´¯`·.¸
read more

torsdag 24 oktober 2013

Mycket öring i ån

Tidig men en otroligt vacker höst- och öringmorgon.
Och nu får jag känslan av att ån är full av fisk, för vid morgonens promenad utmed den del som vi håller på med i Häverödal så kunde jag räkna in lek på ett tiotal platser, plus en mängd öring som rörde sig däremellan. Så upp emot ett trettiotal fiskar rörde sig inom en område på dryga 200-300 meter av ån och då finns naturligtvis ett mörkertal också.
Därutöver så gjorde jag ett stopp i Skebobruk, där Skeboån tar sin början, och kunde se ett antal fiskar även där.
 
Just de som jag fångade på bild i morse lyckades brotta upp en pinne från botten mitt i värsta kärleksakten.
 
 
 
Jag har fått några mail angående detta med våra mål, hur vi tänker oss framtiden och fisket men också frågor kring EKOfiske och vad vi menar med det.
Jag skall i kommande inlägg försöka ge lite svar på detta.

Text & Foto: Patrik Bergqvist  
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
 

read more

tisdag 22 oktober 2013

Lite tankar kring kommande arbeten

Regn och blåst igen över Roslagen, eller skall man kanske säga Sverige.
På min väg till Stockholm idag så stannad jag till där Skeboån tar sin början i Skebobruk och till min glädje kunde jag räkna in, på den korta stund jag stod där, tre öringar som gick runt i strömmarna nedströms dammen.
Lägger man därtill att vi själva sett öring på ett flertal platser, plus några rapporter under dagen som skvallrar om öring, så är det bara att konstatera, vi har öring i hela ån.
De har gått upp i ett antal som jag nästan aldrig sett i ån tidigare.
Och vad som gör det hela ännu roligare är att de arbete som vi gjort under sommaren fick många öringar att stanna upp just där. Som mest kunde vi räkna in 15 siktade öringar samtidigt.

Att räkna öring i ån är svårt, för att inte säga omöjligt om man bara skall hålla sig till det visuella.
Ån är på sina ställen dryga 8 meter bred och därtill nästan 1 mil lång, innehåller flera djupare partier vilket gör det som sagt omöjligt.
Det får helt enkelt bli en uppskattning, räknat på den mängd vi samtidigt kan se.
En fiskräknare är den enda vägen, och medel till någon sådan har vi inte i dagsläget.
Men, vi tar naturligtvis emot hjälp om någon vet med sig var och hur en sådan skulle kunna komma oss tillhanda.

Vi räknar med att kulmen för ån och dess lekande skönheter nås nu under den här veckan och kommande helg. Sen kommer nästa jobb för oss, att försöka söka, räkna och framför allt bokföra lekgropar, var dom finns och hur många.
Detta för att på så sätt kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats tills öringarna återvänder nästa år.

Det finns flera sätt att jobba sig fram till en lösning för lekande fisk som havsöringen. Bland annat att flygbomba ån med helikopter som fäller grus på utvalda platser, gå ner med maskiner och gräva sig fram till en bra lösning eller så här i början, gå på vad öringen själv väljer och sedan sätta in rätt resurs mer riktat.
Jag säger inte att det ena eller det andra sättet är sämre eller bättre än det andra, men vi har valt och kommer att till stora delar att välja det sist nämnda, att låta öringen visa oss vägen.
På så sätt kan sedan följa upp plats för plats för att se hur vi skulle påverka allt annat liv i ån, innan vi sätter igång med biotopvården.
Klart att vi också kommer att få använda oss av maskiner till exempel, men då kan vi förbereda och dokumentera allt mycket noga i förväg och på så sätt även göra minsta möjliga påverkan på strandzonerna som är minst lika vikta för ett vattendrag.
Minns våra två stora mål i projektet:

Att med vattendirektivet som grund skapa god ekologisk status i Skeboån detta genom arbete med förutsättningar för artrikedomen och den biologiska mångfalden i vattendraget.

Att på sikt driva ett ekofiske på egenreproducerande vild havsöring i vacker Roslagsmiljö.
 
 ¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
read more

lördag 19 oktober 2013

Underbara bilder på lekande havsöring

Lasse var över ikväll med lite ur hans digra skörd av foton från dagen vid ån,
och vilka underbara bilder han får med sin Nikon.
Bra känsla för motivet och en bra kamera gör underverk.
Så titta och njut på foton och på Skeboåns Öringar.
 
Passar också på att tacka Janne Karlsson och hans vänner som gjorde ett besök vid ån idag och fick se skådespelet. Kul att intresset för ån och vårt arbete sprider sig.
Ni är välkomna tillbaka när helst ni vill.
 

Foto: Lars Granat
Lasse finns även på Fotosidan
 
 
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
 

read more

fredag 18 oktober 2013

Segt och kallt men sen

Höststorm och mängder med regn stoppade varken öringen eller deras "stalkers"
Idag var både Lasse och jag tillbaka på stranden med kamerorna i högsta hugg.
Regnet hade lugnat sig men med plus 1 grad i luften och till en början resterna av nattens storm i sidan så var det inte utan att det var en aningen kallt.
Öringarna verkade sega till en början, kanske på grund utav att vattnet stigit en aning och färgats ännu mer. Efter en stunds väntan så kom de dock igång igen och tillslut hade vi öring runt omkring oss och flera som lekte i strömmen.
 

 
Nu väntar jag ivrigt på Lasses foton då hans Nikon borde kunnat gjort underverk idag.
Men, man ska ju ha en hel del tur också, för det går undan när öringarna rör på sig.
 
Lasse in action
 
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
För text & foto idag: Patrik Bergqvist

read more

torsdag 17 oktober 2013

Vandringsvägen stängd

Vad det beror på vet jag inte i skrivande stund, men efter en promenad imorse så kunde jag konstatera att vandringsvägen/laxtrappan nu var torr och vattnet istället går under åtminstone två av dammluckorna.
Tragiskt och väldigt olyckligt då vi i år har en större uppgång av öring än vanligt och då jag så sent som igår såg öring hoppa i kanelen på väg in mot luckorna och upp i ån.


Ber om ursäkt för kvaliten, då detta är filmat med mobilkameran

Något sammarbete har inte inletts med Holmen Paper än, men ett första informationsmöte hölls i augusti.
Vad stängningen nu beror på vet jag inte, men hoppas få återkomma med svar på detta.
Skulle det vara av vattenbrist så borde det inte gå kubikmetrar under luckorna, är det för att man skall "spola" så borde det alltså vara vatten i trappan igen under morgondagen.
Är det av ren okunskap, så får vi rätt till den.
Vandringsvägen måste, om vattentillgången är sådan, vara öppen nu under leken, men helst helst året om för att uppfylla kraven som finns i vattendirektivet om god ekologisk status och biologisk mångfald, vilket också är vårt övergripande mål med hela projektet.

¸.·´¯`·.¸No happy fish today¸.·´¯`·.¸

OBS!!
Vandringsvägen är nu åter öppen igen.
Riktigt anledningen till att den stängdes vet jag inte, mer än att det nämndes
att det handlade om att reglera någon nivå.
 
read more

tisdag 15 oktober 2013

Lek & Biotopvård

Kanske inte att föredra, men det går att biotopvårda och samtidigt titta på havsöringslek.
Lasse passar på att röja en leknacke från löv och vass, samtidigt leker 2-3 öringar i 5-7 kilosklassen på andra sidan.
Det är underbart att vara öringnörd.


"Glöm inte att ändra till 1080HD"

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
read more

måndag 14 oktober 2013

Frågor och svar

Från dagens Öringmorgon
Foto: Patrik Bergqvist
 
Intresset kring projektet bara växer och växer vilket vi tycker är väldigt kul.
Förutom den här bloggen så finns vi också på facebook, allt för att naturligtvis öka intresset och spridningen, men också för att få ut information till så många som möjligt.
Det gamla hederliga sättet att söka upp oss funkar också, vilka många gör, speciellt nu när vi dagligen tittar till åns öringar.

Vi har fått lite frågor skickade till oss, exempelvis via facebook och gästboken men också via en del privata mail och möten vid ån.

Hur många öringar går upp?
Bland annat så undrar man om vi har någon koll på hur många öringar som vandrat upp i ån, och svart är nej, det har vi inte. Vi önskat att man skulle kunna sätta in en fiskräknare i trappan/vandringsvägen, men i dagsläget så har vi inte den ekonomin.
Så jag ställer frågan tillbaka till er därute, som följer oss.
Är det någon som har en sådan eller vet hur och på vilket sätt vi kan få tag på en sådan så är vi intresserade. Detta blir ju en fråga för nästa års uppgång naturligtvis.
Ån är dryga en mil lång, så det är svårt att räkna visuellt.
Så därför mycket svårt att uppskatta det.  Det finns  dock öring i stort sett i hela ån. Men mestadels konsentrerat till åns nedre delar, där vi nu också gör våra insatser.
Men tittar jag bara på den plats vi bevakar mest just nu, så har jag vid några tillfällen sett upp emot ett 15-tal öringar inom samma område. Vilket motsvarar ungefär dryga 40-50 meter av åns längd.

Uppskattad storlek är allt ifrån 1,5-2kg och upp till 7-8kg på den allra största.

Vandring vidare upp i systemet?
Andra frågor rör möjligheten för öringen att ta sig vidare upp i systemet, förbi dammen i Skebobruk.
Svaret är nej, de kommer inte förbi den dammen, då vandringsvägen är borta.

Mink, Utter och Häger ställs det också frågor om
Och det är ett problem, främst då Mink och Häger.
Båda dessa arter är snabba att hitta de lokaler som mindre fisk uppehåller sig vid.
Mink fångas i Närdingen vad jag vet, Hägern däremot skrämmer man endast med sin närvaro.
Uttern är visserligen en fiskätare, men håller också Minken borta, då dessa inte är de bästa kompisar. Uttern är en välkommen del i faunan.

Finns det öring i Närdingen och uppströms?
Möjligen finns där en rest från den inplantering man gjorde för många år sedan i Harbroholmsån av insjööring, men jag tror den är väldigt liten. Från Stockholmsstad har man envist fortsatt med insättningen av havsöring i densamma, trots att ingen vandringsväg finns nedströms. Vi ställer oss frågande till detta.

Fisket i ån frågas det också om.
Och naturligtvis så ser vi att man låter lekfisken vara.
Vi skulle vilja se liknande bestämmelser som gäller söder om latituden 60 00 N
Där finns särskilda bestämmelser för vattendrag som mynnar i Östersjön.

Fredningstider
4 § Fiske efter lax och öring är förbjudet
1. fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december i vattendrag som mynnar i
Östersjön söder om latituden 58 00 N,
2. fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 31 december i vattendrag som mynnar
i Östersjön norr om latituden 58 00 N men söder om latituden 60 00 N.

Vi kommer också att verka för att det kommer att bli förbjudet att fiske i ån under lektiden. Generellt så finns inget fiskekort i Skeboån från mynningen och upp till Skebobruk, med undantag för Kulturföreningens område i Skebobruk möjligen. Det innebär alltså att du, om du nu ändå känner att du inte kan låta bli, måste ha markägarens och/eller fiskerättsinnehavarens tillstånd för att fiska i ån. Det kan alltså medföra böter och andra tråkigheter om du i dagsläget fiskar i ån.

Det här projektet har som ett av slutmålen, att kunna bedriva ett fiske på dessa öringar på sikt. Men då under reglerade former vilket är en förutsättning för en stark och varaktig öringstam.
Så vårt tips är, låt bli!

Hur kommer ni att gå vidare?
Vi kommer först och främst att utvärdera de arbeten vi nu gjort inom vårt provområde, för att se om vi tänkt rätt kring sättet att biotopvårda Skeboån.
Detta kommer sedan att leda fram till en åtgärdsplan som vi kommer att lämna till Länsstyrelsen under våren 2014 i hopp om att få medel för fortsatt arbete.
Vandringen upp i ån måste säkras ytterligare och en mängd lekområden måste också till för att möta den uppgång av fisk vi anser att ån har möjlighet att få.
Det är våra två huvuduppgifter inför kommande arbeten.

Vi hoppas att det var svar på era frågor så här långt, och att ni fortsätter att ställa dom.
read more

söndag 13 oktober 2013

Rast vila för öringarna idag

Lite bilder från en å som klär vackert i höstskrud
Foto: Patrik Bergqvist
 

 

 
En förlorad kräftbur har fortsatt att fiska fram tills idag.
Kräftorna är nu åter tillbaka i ån, och buren kastad.

 
Udda, men kul besök i ån idag. Tommy Boström prövade dyka i åns djupare partier.


 

 

 
 
 
Öringarna hade nog tagit en vilodag, jag menar det är ju ändå söndag. Så istället så tog jag kameran på axeln och vandrade runt lite längs ån.

read more

lördag 12 oktober 2013

Lördagsmys för oss öringnördar.

Intensitet hos åns öringar tilltar för varje dag nu.
Ilskna jakter från de stora hannarna, på mindre öringhanar blandas med lekbestyr
för de som redan hittat varandra.
Så också på de som besöker ån för att titta.
Det är verkligen kul att se att så många är intresserade av vad dessa silverfärgade
torpeder håller på med.
 
Innan det drog igång imorse så plockades pinnar, löv och framför allt växtdelar bort från en av nackarna för att öka genomströmningen. Att det blivit så i år beror till stora delar på att ån klipptes väldigt sent, och klipprester som om det togs tidigare skulle flyta ovanpå och med strömmen, nu instället var på väg att dö vilket i sin tur gjort att det sjunker och lägger sig kring
stenarna och längs botten.
20 minuter efter denna bild så var fisken igång för fullt igen. 

Niklas besökte mig under bron med filmkameran i högsta hugg 
 
Det är ryggarna på dessa två som är på bilderna ovan.

Höst på öringnacken  
 


read more
 
Blogger Templates