Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

måndag 16 november 2020

Insändare i Norrtelje Tidning 16;e november

Insändare som Naturskyddsföreningen i Roslagen gjort till Norrtelje Tidning.


Vi tackar än en gång för besöket och hoppas att vi se igen
Patrik - Ulf - Lars


read more

torsdag 29 oktober 2020

Norrtelje Tidning 6;e oktober 2020

 Från Norrtelje Tidning den 6;e oktober 2020.

Ett fint reportage om vårt arbete och våra tankar kring ett eventuellt 
kommande fiske på åns havsöringar.


 

Text & Bild: Lina Sköld - Norrtelje Tidning
read more

Naturskyddsföreningen i Roslagen

I helgen hade vi Naturskyddsföreningen i Roslagen på besök.
En bitvis blöt men väldigt trevlig förmiddag.
De hade bestämt sig för en heldag ute i naturen vid våra strömmande vattendrag med ett första stopp hos oss i Skeboån och sedan vidare ut till Tullviksbäcken.

Öringen visade sig ordentligt för våra besökare.
Någon som däremot hade väldigt bråttom förbi oss var Kungsfiskaren. 


Nog för att vi har stor öring i Skeboån, men här tar jag väl i lite väl.

I dessa tider så höll vi våra avstånd.

 
Med rätt kläder och lekande havsöring framför oss blir en dag vid strömmen en upplevelse.
Uffe gör som jag, visar att storleken har betydelse i Skeboån.

Ulf och jag tackar NSF Roslagen för en kul dag med många intressanta samtal. 

Foto: Per Bengtson/Roslagens naturskyddsförening 

read more

lördag 24 oktober 2020

Retrout - Sportfiskarna

Sedan några veckor så är projektarbetet via Retrout och med Sportfiskarna som utförare klart.
Vi blev riktigt nöjda med resultatet och så verkade alla som besökte oss under arbetet också vara.
Många trevliga samtal vid ån från nyfikna besökare.

Här följer nu några bilder som är tagna före och efter insatserna.
Nu låter vi havsöringen och alla andra innevånare i ån se om arbetet är till belåtenhet och sen gör vi uppföljning under vintern och när vårfloden lagt sig och vi kan se hur och på vilket sätt våra insatser påverkats.

 

 
De första fyra bilderna är tagna från ungefär samma punkt och visar den kvill (sidofråra) som anlades på samma plats där den gick för närmare 100 år sedan.Dessa tre bilder är tagna från den gamla stenvalvsbron. 

 
Dessa två är före är där vi anlade inloppet till kvillen.

Dessa tagna från sidan av bron.

I Skebobruk kände vi från Skeboåns Sportfiske att det var viktigt att inte bara restaurera för havsöringen, utan här ville vi få in den historiska faktorn också. En idé som Sportfiskarna och kulturföreningen gillade. Gamla foton tillsammans med att vi letade noga efter den gamla fåran gav detta fina resultat.
Vi har helt enkelt restaurerat den här delen av Skeboån 100 år tillbaka i tiden.

I nästa inlägg så kommer bilder från insatserna i Häverödal.
Sen ska vi naturligtvis visa bilder från leken i år, som just nu pågår för fullt och från besöket vi hade av Naturskyddsföreningen i Roslagen.

//Patrik  
 

read more

fredag 11 september 2020

Nu drar vi igång!!

Information om vad som kommer att hända i Skeboån den närmaste tiden.

Som vi har lobbat och arbetat för att detta ska bli av och nu är vi äntligen där.
Vi hoppas nu såklart att detta är det första steget i en lång rad händelser som gör att vi närmar oss de mål som vi satte upp redan 2010.

* Att med vattendirektivet som grund höja nivån på Skeboåns ekologisk status till god, genom riktat arbete med att förbättra förutsättningarna för artrikedom och den biologiska mångfalden.

* Att på sikt driva ett ekofiske på egenreproducerande vild 
havsöring i vacker Roslagsmiljö.

* Att tillsammans med andra intresseområden skapa 
samarbetsformer som leder till nya engagemang i och kring Skeboån.

Nedan några bilder som även kommer att finnas uppsatta ute vid ån som information kring de åtgärder som ska göras i korthet.


Skebobruk, en historisk viktig plats i Roslagen.

Stor försiktighet kommer att råda vid arbetet. 
Vi har hela tiden haft en tanke om att man här ska kunna restaurera och biotopvårda vattendraget, dels för att uppnå bästa möjliga resultat för havsöringen och dels för att framhäva historien.
Genom att ha vi använt oss av gamla historiska bilder från Skebobruk tar vi nu ett litet steg i detta arbete genom att öppna upp för mer vattenspegel ovan den gamla stenvalvsbron.
På så sätt uppnår vi bra förutsättningar för den lekande öringen såväl som för den som ska växa i ån samtidigt som vi framhäver den vackra bron. 
Ett litet steg mot detta tas redan i detta första steg. 


Skede Forsar, även detta en historiskt viktig plats.

Även här gäller stor försiktighet vid arbetet. 
Lekplatser i det övre partiet kompletteras med uppväxtplatser nedströms.
De kvill (liten sidofåra intill huvudfåran) som idag står torrlagda sommartid kommer att öppnas upp för att mindre del vatten även ska gå där sommartid.Häverödal, testområde under de 10 år som projektet pågått.

Även här gäller stor försiktighet vid arbetet.
Sten som ståndplats för både mindre och större fisk tillförs vattendraget. De bilder som finns med i detta inlägg kommer att sättas upp ute på de ovan angivna platserna. Där återfinns information om den angiva platsen samt information om de som är drivande i arbetet samt kontaktperson.

Vi har genomför noggranna fotograferingar före påbörjade insatser och kommer här att löpande berätta om arbetets gång.

Så följ oss gärna, nu händer det grejer.


read more

tisdag 18 augusti 2020

Nära nu

Igår hölls den sista träffen vid ån innan arbetet drar igång i september.

John Kärki från Sportfiskarna berättade på plats om åtgärdsplanen för Denny och Olle som representerade Åsänkningsföretaget.


 

 

I stora drag kommer detta att ske:

Skebobruk:

 • Sten och lekgrus tillförs vattendraget från gångbron ned mot vägbron.

 • De kvill (liten sidofåra intill huvudfåran) som idag finns ska ställas iordning så att  vatten flödar igenom.

 • Ovan vägbron öster om huvudfåran kommer en ny kvill skapas genom grävning och sedan tillförsel av sten och grus. Ett försök att skapa mer utrymme för yngel på tillväxt men också ett kulturellt arbete då det skapas mer vattenspegel uppströms vägbron. Ett litet steg mot hur det tidigare sett ut kring den vackra stenbron.

 • Går försiktigt fram då området har stark historisk och kulturell koppling. Eventuella markskador intill vattendraget återställs. 
Skede Forsar:
 • Den kvill (liten sidofåra intill huvudfåran) som idag är torrlagd ska ställas iordning så att vatten flödar igenom.

 • Forsnacken där forsarna börjar ska förses med lekgrus

 • Lekgrus kommer även att spridas nedströms forsnacken.

 • Går försiktigt fram då området har stark historisk och kulturell koppling. Eventuella markskador intill vattendraget återställs.
Häverödal:

 • Nedströms vägbron och vid det som vi kallar för Peters Kurva, ca 500m nedströms vägbron, kommer större mängd uppväxtsten att läggas ut i en test att se om detta kan öka på föryngringen i området.

 • Försöka få ut de stora stenblocken i eller intill vattendraget på de djupaste partierna.

 • Eventuella markskador intill vattendraget återställs. 

read more

tisdag 21 april 2020

Så tyst - så länge.....men ÄNTLIGEN!

Ja rubriken säger egentligen allt.
Men i ärlighetens namns, även om det varit tyst, så har inte arbetet legat nere, snarare tvärtom.

I drygt två års tid så har det mailats, ringts och hafts möten, ibland med känslan in i det oändliga. Alla parter har till stora delar varit eniga om slutmålet, det är vägen dit vi möjligen inte haft samma tankar om.
Jag, Lasse och Uffe har varit minst sagt otåliga och legat på i ett försök att driva på hastigheten och rörelsen framåt i arbetet.
Samtidigt som vi naturligtvis förstår att när en eller flera större aktörer ska in så både måste det och får det ta tid.
Vi har försökt att vara jobbiga, påstridiga och envisa utan att gå över gränsen....tror vi.

Allt arbete från vår sida har helt fokuserats mot målet fiskväg förbi dammen i Skäret och på stora insatser kring biotopvården. Övrigt arbete med arbetsdagar, föreningsverksamhet osv har fått stå åt sidan. Tråkigt såklart och vi ber om ursäkta för detta men då vi bara är tre man idag så måste vi lägga fokus på rätt saker i rätt tid.

Men då till varför tystnaden så äntligen bryts.
Det är nämligen klart nu, 2020 blir året då sträckor av vattendraget i Skebobruk, Skede och Häverödal kommer att biotopvårdas i stor skala.
En plan finns klar och ska nu ut till berörda på remiss och några möten kvarstår innan spaden sätts i vattendraget.
Samarbete sker mellan Sportfiskarna, Skeboåns Sportfiske, Bruksgateföreningen Skebobruk, Länsstyrelsen och Holmen AB. 

Dessutom, med gemensamt mål om en fiskväg i Hallstavik förbi dammen i Skäret,
pågår nu direkta samtal mellan Holmen AB, Länsstyrelsen i Stockholm och Sportfiskarna.
Målbilden är klar och nu är det utformningen som ska sättas på papper.


Förstår ni hur jag, Lasse och Uffe låter om jag skriver att vi nu skriker.......... ÄNTLIGEN!!

                                                             ¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º> 


 
read more
 
Blogger Templates