Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

måndag 18 mars 2013

Besök hos havsöringsvänner på Åland

I lördags var det dags för oss att ta båten över havet för studiebesök på Åland hos likasinnade Sportfiske- och Havsöringsvänner.
Vi steg ombord på första färjan från Grisslehamn och fick en otroligt vacker tur över havet, helt stilla hav och klarblå himmel. Väl framme mötte vi upp våra guider för dagen, Ingmar Eriksson och Torsten Fredriksson, som sedan tog oss med runt ön för att visa på, men kanske främst prata om deras arbete med Ålands nyinflyttade Gotlandsöringar.

Så här såg det ut från Grisslehamn till Åland
 
För det är från Gotland man hämtat sin stam av nyutsatta öringar.
I början av arbetet med havöringen på Åland så fångades öringen till havs i nät, kramades på rommen som sedan kläcktes i en odling för att slutligen sättas i de bäckar och åar man ansåg lämpliga.
Men genetiken oroade, då det efter forskning som gjorts visat sig att olika stammar av öring vandrar olika långt i havet. Gotlandsöringen och tillika den öring som nu satts i Skeboån är känd för att inte vara så långvandrande, vilket då är en fördel om man vill ha den kvar nära kusterna för att kunna fiska på den.
 
På vandring längs en av dessa fina små bäckar

Efter en stunds bilfärd var vi framme vid den första lilla bäcken. Tyvärr ligger isen och snön som ett retfullt täcke över bäcken både för oss och de strömstarar som flyger fram och tillbaka kring oss där vi står och samtalar.
Vi är nu flera kilometer upp från mynningen ut i havsviken och ändå så letar sig öringen ända upp hit, berättar Ingmar Eriksson, Sportfiskeansvarig och fiskeguide.
Torsten Fredriksson berättar om vilken typ av arbeten som gjorts i den lilla bäcken, hur man tänkt kring valet av lekplatser och ger oss kanske det bästa rådet för dagen, -överarbeta inte så mycket, tänk på att öringen kommer själv att hjälpa till att forma lekplatsen utifrån sina krav.

 
Två riktigt fina små vattendrag som vi hoppas få möjlighet att åter besöka då öringen stiger för lek.

Torstens råd hade vi själva börjat inse efter de gånger vi nu gjort lite arbeten i ån, men det var nog så viktigt för oss att höra, så här i uppstarten.
Man har nog en vilja att få det så bra som möjligt redan i första steget, att chansen är stor att man överarbetar sina insatser, och det är då det är skönt att få höra det från andra som gjort resan ett antal gånger redan.

Med ansiktena vända hitåt, f.v Torsten och Ingmar
 
Samtalet går vidare längs flera små bäckar, om grävningar, sten och grusstorlekar, vägtrummor och olika typer av uppföljningar av projekten.
En sak står dock ganska klart för oss som besökare, både Torsten och Ingmar vet vad de pratar om efter många år som engagerade inom sportfisket och fiskevården här på Åland men också på Svenska sidan. Och precis som vi redan har gjort, så har dom insett för längesedan att timmarna av ideellt arbete är timmar man inte får börja räkna på, utan istället se dem som ren njutning den dagen man har en stor fin havsöringshona som står och skottar grus i en lekgrop.

Gruppterapi för fiskesugna, där vi står och ser ut över den isbelagda havsviken


Vi avslutade dagen kring ett fikabord i Mariehamn och samtalet blev bredare kring allt som rör sportfiske egentligen, och som vanligt så inser man hur liten världen är, när vänner helt plötsligt blir gemensamma vänner. Vi passade också på att bjuda över de båda till oss när dagarna åter blivit kallare och det är dags för Skeboåns öringar att vända hemåt igen för lek.

Bortsett från alla faktatermer under dagen kring vatten- och fiskevård så är det ändå en sak vi tar med oss hem till Skeboån, att det enkla kan oftast vara det bästa.
Och sett utifrån vår aspekt så kan det vara en ack så viktigt parameter att ha med sig, speciellt som vårt vattendrag är så pass mycket större kan tyckas, men där tanken och sättet att arbeta inte skiljer sig så nämnvärt från varandra, utan det viktiga blir att se vad öringen själv väljer och sedan försöka följa den vidare i vårt arbete.

Medans kvällsolen färjade havet och färjan i gyllenguld där vi stod väntade på att hon skulle lägga till, så kunde vi enas om att detta varit en mycket trevlig, intressant och framför allt givande dag.
Ett stort tack till Ingmar Eriksson och Torsten Fredriksson för denna dag

 
Tips:
Imorgon tisdag den 19 mars kl 22:00 på TV4Sport är Johan Broman på besök vid samma bäckar, med sin serie Fiske lite Djupare, som vi för att prata lite om fiskevård.

read more

torsdag 14 mars 2013

Flera och glada nyheter

Två möten inom bara en vecka, dels träffades vi i styrgruppen och sen igår så var det kallat till möte med de markägare som vi fram till dags datum har hittat.
Uppslutningen var inte vad vi hoppats, men fler tillfällen kommer ju att komma.

Synd dock, då detta är tillfället att ställa frågor till oss i projektgruppen.
Nu var det ändå några nya ansikten på plats vilket var glädjande.
Vår avsikt med mötet var, att släppa den nyhet som jag kommer att berätta om, först till berörda innan den skulle komma ut här.

Agendan för mötet var:

* Beviljade ekonomsikt stöd från Leader/Uross.
* Länsfiskekonsulentens Henrik C Andersson besök hos oss.
* Det påbörjade arbetet med en åtgärdsplan för kommande arbeten i ån.
* Planerat studiebesök till Åland och Ingmar Eriksson och Torsten Fredriksson


Beviljade ekonomsikt stöd från Leader/Uross.
Nu har alltså vårt projekt tilldelats ekonomiskt stöd för att vi på ett enkelt sätt skall kunna ta del av vilka som har Mark- och Fiskerätter längs ån, detta för att vi på så sätt skall kunna nå alla som har del i, eller blir påverkade av, det projekt som vi driver.
En konsult kommer att anlitas via Lantmäteriet och arbetet kommer att pågå under hela detta året.
Kontaktperson i styrgruppen för detta är Olle Edvinsson och Tommy Andersson

Länsfiskekonsulenten på besök
Sedan tidigare finns ett inlägg här på bloggen om det besöket.
Läs vidare här:
http://skeboanssportfiske.blogspot.se/2012/12/lansfiskekonsulenten-pa-besok.html

Åtgärdsplan för kommande arbeten i ån
Ni som följer bloggen har ju kunnat se att detta arbete redan har påbörjats, och arbetet med åtgärdsplanen kring Skeboån kommer att pågå under hela 2013 och leda fram till ett skriftligt underlag, som sedan alla intressenter kring ån kommer att få ta del av innan vi söker några medel för att påbörja arbetet.
Vi har dock fått löfte att inom en del av ån testa olika typer av verktyg, arbetssätt, hur stenars placering påverkar vattenflöden, bottenstruktur och åns vårvatten påverkar tänkta lekområden.
Vi har därför valt området kring vägbron i Häverödal, cirka 5-7 meter uppströms och lika nedströms.
Att vi valde denna plats beror mest på att vi på ett enkelt och överskådligt sätt skall kunna visa för intresserade hur vi tänkt oss jobba med ån och vilken typ av insatser som kommer att göras.
Men också för att det på så sätt skall vara enkelt att kunna komma i kontakt med oss när vi är där och arbetar. Så min uppmaning är, ser ni några som vadar omkring i ån med verktyg i högsta hugg, var inte rädda för att stanna upp och ta kontakt med oss.
Kontaktperson i styrgruppen för detta är Patrik Bergqvist

Studiebesök till Åland
På lördag den 16 mars och jag, Ulf och Lasse över till Åland för att träffa Ingmar Eriksson, Sportfiskeansvarig på Åland och Torsten Fredriksson som har arbetat mycket för havsöringen på Åland och haft stor framgång i sitt arbete.


Vad är nu Leader/Uross
Leader/Uross är en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling mellan Östhammar i norr och Nynäshamn i söder. Föreningen Uross kommer att jobba med Leadermetoden som utgör en del av Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Utvecklingsarbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och boende på landsbygden samt att stimulera till innovativa och hållbara miljösatsningar. Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor.

Inom Leader/Uross kan ekonomiskt stöd kan ges till projekt som:

*stärker lokal service och infrastruktur,
*utvecklar turism inom UROSS område,
*stimulerar ett diversifierat företagande,
*stimulerar närproducerade sunda livsmedel,
*främjar innovativa och hållbara energi- och avloppslösningar,
*ökar kompetens inom miljöområdet,
*skapar ett ökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter,
*bidrar till attraktiva boendelösningar för olika behov och inom livets alla skeden
*bevarar skärgårdsmiljö och kulturlandskap.

Mer om Leader/Uross kan ni läsa här: Länk


read more

söndag 10 mars 2013

De första tänkta lekplatserna tar form

Med nysnö på marken och någon minusgrad i luften så försökte marssolen att skänka lite vårvärme där vi åter stod utvadade i Skeboåns kalla vatten.
Då och då flyter stora isflak förbi oss. Målet med dagens övning var att fortsätta med våra tester för att se hur och på vilket sätt stenars placering påverkar flödet och bottenstrukturen i ån men också för att påbörja arbetet med de som kan komma att bli den här sträckans första riktiga lekplatser för havsöringen.

Lasse har återigen tillbringat tid i verkstaden med tillverkning av de verktyg som behövs till den metod som vi just nu testar, Hartijokimetoden.
Denna gång en inköpt grep som modifierats så att den skall släppa igenom lekgruset med fånga upp den lite större stenen.

Än så länge så har inte vi tillfört något material i ån, utan uteslutande jobbet med det som finns liggande på botten idag.
Längst ner i detta inlägg så finns information om det aktuella flödet/sekund och kubikmeter från när korten är tagna. Detta för att ge alla som läser en bild av ån och hur den under året förändras

Nästa gång vi träffas är det för stormöte med information om projektets gång.
 
Här nere följer lite bilder från dagen
 

 
 
Kubikmeter/sekund: 3,8-4,0
Flödet (meter/sekund): 0,8
 

read more
 
Blogger Templates