Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

fredag 5 november 2010

Arbete med slutrapporten fortgår

Nu börjar det hårda arbetet med att summera alla våra intryck från året och samtidigt få ner detta till en begriplig slutrapport.

Vi har under året tittat på ån i sin helhet och då hittat några punkter som fått mer av vår uppmärksamhet.
*Edeboviken
*Mynningsområdet ut i Edeboviken
*Dammluckorna i Hallstavik
*Delsträckan i Häverödal
*Delsträckan i Skebobruk


Dessa punkter har visat sig ha större del i förstudien än övriga delar av ån.


Vårat kontaktnät har vuxit i takt med att vi helt enkelt ”vågat” fråga och igår så hade vi ett möte med Erkenlaboratoriet och Curt Pettersson (Prof i Limnologi), för en diskussion angående de vattenprover vi tagit på ån och göra tillägg till de vattenprover som dom tar i området.
Ett intressant och givande möte som gav svar på en hel del frågor.
Dessutom har vi också haft kontakt med enhetschefen på fiskeriverkets anläggning i Älvkarleby, Bjarne Ragnarsson, för att via mail prata lite om havsöringssmoltens utvandring.
Detta för att se om vi har några hinder inte bara på vägen upp för lekvandrande fisk utan även då smolten skall lämna ån för ett liv i havet.

På det stora hela så är vi fortsatt positiva till detta och slutrapporten kommer att visa på en del punkter där insatser bör ske men som också inte är hel oöverkomliga.
Vår slutrapport kommer att publiceras här så fort berörda parten fått en genomgång av den.
read more
 
Blogger Templates