Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

onsdag 22 februari 2012

Lägesrapport

Nulägesrapporten inlämnad till Hallstaviksnätverket idag!

Och skall man kort dra en sammanfattning av den, så är läget följande:
Det krävs en hel del möten framöver för att inte projektet skall gå om intet.
Dels så måste vi få till en träff med Mark- och Vattenägarna för att få upp frågan om insatser i ån, men vi måste också få till samma samtal med Länsstyrelsen och i viss mån även Stockholmsstad.
Och vi kan inte nog trycka på vad vårt mål är, att skapa så bra förutsättningar som möjligt för havsöringen till egen reproduktion, så att vi kan slippa åka runt och pumpa ut odlad fisk i ån, men också förbättra hela den biologiska mångfalden i ån.

Vårt förslag i nuläget är att på två olika områden i ån göra mindre insatser för att på så vis, dels komma igång rent handgripligen med arbetet i ån men också för att kunna använda dessa arbeten som "demo" för att ytterligare påvisa för mark- och vattenägare vilken typ av påverkan vi vill göra i ån.
Vi är nämnligen helt säkra på att vi skulle kunna göra arbeten i delar av ån utan att detta på något sätt skulle störa alla andra intressenter kring ån.
read more
 
Blogger Templates