Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

fredag 28 januari 2011

Hallstaviksnätverket vill fortsätta sammarbetet

Alla var där, även vårt kommunalråd Kjell Jansson, och mötet kan inte sammanfattas på något annat sätt än mycket lyckat för vår del.
Hallstaviksnätverkets beslut var att låta oss driva detta vidare i den projektform vi haft under året.
Man tyckte att vår utredning och vår rapport var ett mycket väl utfört arbete.
Vi kan bara hålla med om det som styrgruppen så väl uttryckte det, -det visar på bredden i Hallstaviksnätverkets projekt att hålla allt från dragracingbana till havsöringens välmående.

Mycket kul och inspirerande att få den feedbacken från dom, och det ger oss ännu mera råg i ryggen att fortsätta vårt arbete i och kring Skeboån.

Fortsättningen nu under våren är att börja förbereda arbetet med kartläggningen av de två sträckor som ser mest lovande ut, och som inte på något sätt påverkar andra intressen i ån.
Kartläggningen är en utökad inventering på dessa sträckor i form av noggrannare uppmätning av vattennivåer, djup, flöden och strömriktningar, men också titta på strandregionen och bottenstrukturer.
Detta för att försöka komma så rätt med de insatser som skall göras redan från början utan att påverka vattennivårer och dyligt.
Men också för att inte påverka det övriga livet som finns i ån.
Ytterligare ett jobb, som till och med står först på listan är att se över den vandringsväg som finns där ån mynnar ut i saltsjön (Edeboviken)
Den vandringsvägen är sedan tidigare utdömd och efter vår rapport så lyftes den frågan upp högst på dagordningen.
Nuvarande "laxtrappa" sitter för högt och är dessutom för smal och brant.
Större havsöringar har, om det är bra vattenföring inga problem att ta sig upp men övrig fisk, som också dom använder denna väg har inga som helst möjligheter till vandring.

Vi är väldigt glada för att vi får fortsätta vårt arbete tillsammans med Hallstaviksnätverket och hoppas nu att vi skall få samma bifall från Stockholms Stadsidrottsförvaltning och Länsstyrelsen.
Den sistnämda har vi fortfarande inte hört något ifrån.
read more

torsdag 27 januari 2011

Vilar inte i vintertid

Idag är jag kallad till möte med Hallstaviksnätverket och styrgruppen för att redogöra lite kring rapporten som vi gjort om Skeboån och dess havsöringar.


Det blir en dragning på cirka 15-20 minuter och sedan frågestund, där det skall pratas om slutsatser och förslag till fortsättning, vad skall göras? vem skall göra det? hur organiseras jobbet och hur finansieras det? är några av frågorna som skall besvaras under denna korta stund.

Jag skall göra vad jag kan för att fortsatt sälja in denna idé.

Mycket positiva svar har kommit på rapporten och vi är väldigt glada över den respons vi har fått.
read more

onsdag 5 januari 2011

Publicering av Rapporten

Nu har nästan alla läst och kommenterat, som fick rapporten sänd till sig innan jul.
Dags alltså att lägga ut den även här, så alla kan ta del av det arbete vi gjort hittills.
Vi väntar dock fortfarande på Länsstyrelsens kommentar.

Läs Rapporten här!!
read more
 
Blogger Templates