Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

Featured Posts

måndag 12 april 2021

Lägesrapport

Lägesrapport April 2021

Arbetet rullar oförtrutet vidare. I skrivande stund planeras för arbetsdagar samt för ett kurstillfälle. Kring dessa aktiviteter återkommer vi om senare med mer information.

Samtidigt pågår utredningar på flera håll kring vår största dröm, en fiskväg/faunapassage vid den nedre dammen där ån mynnar ut i Edeboviken. Ett arbete där vi, Holmen, Länsstyrelsen och Sportfiskarna ingår. Att det är möjligt visar våra grannar i Uppsala län genom de arbete som Sportfiskarna och Upplandstiftelsen gjort i Hargsån. Vi gratulerar och applådera detta fantastiska arbete och sätter nu vårt hopp till att man i vårt län satsar stort på Skeboån. Här kan ni se en kort klipp från dagen då man släppte på vattnet i Hargsåns omlöp.


Här nedan följer några bilder från de arbete som Sportfiskarna genomförde i samarbete med oss och kulturföreningen i Skebobruk under hösten 2020. Det är också i detta område som vi kommer att förlägga våra arbetsdagar under året. Så vet du med dig att du är intresserad av att deltaga och förutom riktigt trevliga tillfällen också få ökad kunskap kring arbetet med restaurering av kvill (sidofåror/små sidoströmmar) så ska du hålla utkik här framöver.


Innan start

Under arbetet

Våren 2021

Vi har också deltagit vid några större möten, bland annat ett samarbete mellan Åland och Stockholm kring hållbara initiativ och ett stort EU-möte med anledning av projektet Retrout som pågått i flera länder runt Östersjön.

Sist i raden av möten var en inbjudan från Norrtälje Kommun där vi samtalade kring vårt arbete med Skeboån och våra framtida satsningar. Detta för att bland annat motivera att kommunen fortsatt ska stödja oss med medel för utsättning av smolt.

read more

måndag 16 november 2020

Insändare i Norrtelje Tidning 16;e november

Insändare som Naturskyddsföreningen i Roslagen gjort till Norrtelje Tidning.


Vi tackar än en gång för besöket och hoppas att vi se igen
Patrik - Ulf - Lars


read more

torsdag 29 oktober 2020

Norrtelje Tidning 6;e oktober 2020

 Från Norrtelje Tidning den 6;e oktober 2020.

Ett fint reportage om vårt arbete och våra tankar kring ett eventuellt 
kommande fiske på åns havsöringar.


 

Text & Bild: Lina Sköld - Norrtelje Tidning
read more

Naturskyddsföreningen i Roslagen

I helgen hade vi Naturskyddsföreningen i Roslagen på besök.
En bitvis blöt men väldigt trevlig förmiddag.
De hade bestämt sig för en heldag ute i naturen vid våra strömmande vattendrag med ett första stopp hos oss i Skeboån och sedan vidare ut till Tullviksbäcken.

Öringen visade sig ordentligt för våra besökare.
Någon som däremot hade väldigt bråttom förbi oss var Kungsfiskaren. 


Nog för att vi har stor öring i Skeboån, men här tar jag väl i lite väl.

I dessa tider så höll vi våra avstånd.

 
Med rätt kläder och lekande havsöring framför oss blir en dag vid strömmen en upplevelse.
Uffe gör som jag, visar att storleken har betydelse i Skeboån.

Ulf och jag tackar NSF Roslagen för en kul dag med många intressanta samtal. 

Foto: Per Bengtson/Roslagens naturskyddsförening 

read more

lördag 24 oktober 2020

Retrout - Sportfiskarna

Sedan några veckor så är projektarbetet via Retrout och med Sportfiskarna som utförare klart.
Vi blev riktigt nöjda med resultatet och så verkade alla som besökte oss under arbetet också vara.
Många trevliga samtal vid ån från nyfikna besökare.

Här följer nu några bilder som är tagna före och efter insatserna.
Nu låter vi havsöringen och alla andra innevånare i ån se om arbetet är till belåtenhet och sen gör vi uppföljning under vintern och när vårfloden lagt sig och vi kan se hur och på vilket sätt våra insatser påverkats.

 

 
De första fyra bilderna är tagna från ungefär samma punkt och visar den kvill (sidofråra) som anlades på samma plats där den gick för närmare 100 år sedan.Dessa tre bilder är tagna från den gamla stenvalvsbron. 

 
Dessa två är före är där vi anlade inloppet till kvillen.

Dessa tagna från sidan av bron.

I Skebobruk kände vi från Skeboåns Sportfiske att det var viktigt att inte bara restaurera för havsöringen, utan här ville vi få in den historiska faktorn också. En idé som Sportfiskarna och kulturföreningen gillade. Gamla foton tillsammans med att vi letade noga efter den gamla fåran gav detta fina resultat.
Vi har helt enkelt restaurerat den här delen av Skeboån 100 år tillbaka i tiden.

I nästa inlägg så kommer bilder från insatserna i Häverödal.
Sen ska vi naturligtvis visa bilder från leken i år, som just nu pågår för fullt och från besöket vi hade av Naturskyddsföreningen i Roslagen.

//Patrik  
 

read more

fredag 11 september 2020

Nu drar vi igång!!

Information om vad som kommer att hända i Skeboån den närmaste tiden.

Som vi har lobbat och arbetat för att detta ska bli av och nu är vi äntligen där.
Vi hoppas nu såklart att detta är det första steget i en lång rad händelser som gör att vi närmar oss de mål som vi satte upp redan 2010.

* Att med vattendirektivet som grund höja nivån på Skeboåns ekologisk status till god, genom riktat arbete med att förbättra förutsättningarna för artrikedom och den biologiska mångfalden.

* Att på sikt driva ett ekofiske på egenreproducerande vild 
havsöring i vacker Roslagsmiljö.

* Att tillsammans med andra intresseområden skapa 
samarbetsformer som leder till nya engagemang i och kring Skeboån.

Nedan några bilder som även kommer att finnas uppsatta ute vid ån som information kring de åtgärder som ska göras i korthet.


Skebobruk, en historisk viktig plats i Roslagen.

Stor försiktighet kommer att råda vid arbetet. 
Vi har hela tiden haft en tanke om att man här ska kunna restaurera och biotopvårda vattendraget, dels för att uppnå bästa möjliga resultat för havsöringen och dels för att framhäva historien.
Genom att ha vi använt oss av gamla historiska bilder från Skebobruk tar vi nu ett litet steg i detta arbete genom att öppna upp för mer vattenspegel ovan den gamla stenvalvsbron.
På så sätt uppnår vi bra förutsättningar för den lekande öringen såväl som för den som ska växa i ån samtidigt som vi framhäver den vackra bron. 
Ett litet steg mot detta tas redan i detta första steg. 


Skede Forsar, även detta en historiskt viktig plats.

Även här gäller stor försiktighet vid arbetet. 
Lekplatser i det övre partiet kompletteras med uppväxtplatser nedströms.
De kvill (liten sidofåra intill huvudfåran) som idag står torrlagda sommartid kommer att öppnas upp för att mindre del vatten även ska gå där sommartid.Häverödal, testområde under de 10 år som projektet pågått.

Även här gäller stor försiktighet vid arbetet.
Sten som ståndplats för både mindre och större fisk tillförs vattendraget. De bilder som finns med i detta inlägg kommer att sättas upp ute på de ovan angivna platserna. Där återfinns information om den angiva platsen samt information om de som är drivande i arbetet samt kontaktperson.

Vi har genomför noggranna fotograferingar före påbörjade insatser och kommer här att löpande berätta om arbetets gång.

Så följ oss gärna, nu händer det grejer.


read more

tisdag 18 augusti 2020

Nära nu

Igår hölls den sista träffen vid ån innan arbetet drar igång i september.

John Kärki från Sportfiskarna berättade på plats om åtgärdsplanen för Denny och Olle som representerade Åsänkningsföretaget.


 

 

I stora drag kommer detta att ske:

Skebobruk:

 • Sten och lekgrus tillförs vattendraget från gångbron ned mot vägbron.

 • De kvill (liten sidofåra intill huvudfåran) som idag finns ska ställas iordning så att  vatten flödar igenom.

 • Ovan vägbron öster om huvudfåran kommer en ny kvill skapas genom grävning och sedan tillförsel av sten och grus. Ett försök att skapa mer utrymme för yngel på tillväxt men också ett kulturellt arbete då det skapas mer vattenspegel uppströms vägbron. Ett litet steg mot hur det tidigare sett ut kring den vackra stenbron.

 • Går försiktigt fram då området har stark historisk och kulturell koppling. Eventuella markskador intill vattendraget återställs. 
Skede Forsar:
 • Den kvill (liten sidofåra intill huvudfåran) som idag är torrlagd ska ställas iordning så att vatten flödar igenom.

 • Forsnacken där forsarna börjar ska förses med lekgrus

 • Lekgrus kommer även att spridas nedströms forsnacken.

 • Går försiktigt fram då området har stark historisk och kulturell koppling. Eventuella markskador intill vattendraget återställs.
Häverödal:

 • Nedströms vägbron och vid det som vi kallar för Peters Kurva, ca 500m nedströms vägbron, kommer större mängd uppväxtsten att läggas ut i en test att se om detta kan öka på föryngringen i området.

 • Försöka få ut de stora stenblocken i eller intill vattendraget på de djupaste partierna.

 • Eventuella markskador intill vattendraget återställs. 

read more
 
Blogger Templates