Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

fredag 11 september 2020

Nu drar vi igång!!

Information om vad som kommer att hända i Skeboån den närmaste tiden.

Som vi har lobbat och arbetat för att detta ska bli av och nu är vi äntligen där.
Vi hoppas nu såklart att detta är det första steget i en lång rad händelser som gör att vi närmar oss de mål som vi satte upp redan 2010.

* Att med vattendirektivet som grund höja nivån på Skeboåns ekologisk status till god, genom riktat arbete med att förbättra förutsättningarna för artrikedom och den biologiska mångfalden.

* Att på sikt driva ett ekofiske på egenreproducerande vild 
havsöring i vacker Roslagsmiljö.

* Att tillsammans med andra intresseområden skapa 
samarbetsformer som leder till nya engagemang i och kring Skeboån.

Nedan några bilder som även kommer att finnas uppsatta ute vid ån som information kring de åtgärder som ska göras i korthet.


Skebobruk, en historisk viktig plats i Roslagen.

Stor försiktighet kommer att råda vid arbetet. 
Vi har hela tiden haft en tanke om att man här ska kunna restaurera och biotopvårda vattendraget, dels för att uppnå bästa möjliga resultat för havsöringen och dels för att framhäva historien.
Genom att ha vi använt oss av gamla historiska bilder från Skebobruk tar vi nu ett litet steg i detta arbete genom att öppna upp för mer vattenspegel ovan den gamla stenvalvsbron.
På så sätt uppnår vi bra förutsättningar för den lekande öringen såväl som för den som ska växa i ån samtidigt som vi framhäver den vackra bron. 
Ett litet steg mot detta tas redan i detta första steg. 


Skede Forsar, även detta en historiskt viktig plats.

Även här gäller stor försiktighet vid arbetet. 
Lekplatser i det övre partiet kompletteras med uppväxtplatser nedströms.
De kvill (liten sidofåra intill huvudfåran) som idag står torrlagda sommartid kommer att öppnas upp för att mindre del vatten även ska gå där sommartid.Häverödal, testområde under de 10 år som projektet pågått.

Även här gäller stor försiktighet vid arbetet.
Sten som ståndplats för både mindre och större fisk tillförs vattendraget. De bilder som finns med i detta inlägg kommer att sättas upp ute på de ovan angivna platserna. Där återfinns information om den angiva platsen samt information om de som är drivande i arbetet samt kontaktperson.

Vi har genomför noggranna fotograferingar före påbörjade insatser och kommer här att löpande berätta om arbetets gång.

Så följ oss gärna, nu händer det grejer.


read more
 
Blogger Templates