Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

tisdag 29 november 2011

Hela kommunen, eller?

Den 23;e November så fanns denna rubrik i Norrtelje Tidning, 
"Havsöringen försvinner från Norrtäljeån",  och detta samtidigt som vår å, bara några mil norrut ser en  tendens att antalet öringar som återvänder till Skeboån har ökat under den tid som vi hållit på med projektet. Riktigt tråkigt för gänget i Norrtälje där det satsats mycket tid, ideellt arbete men också en mäng resurser från kommunen i form av pengar och resurser.


Man har inte hittat någon egentlig förklaring till att havsöringen försvunnit nästan helt men har nu inlett ett arbete med att titta på odlingsmetodiken därifrån fisken kommer.
Nu gör man dock helt om i Norrtälje och tänker satsa enbart på sportfisket, där fisk sätts ut i ån i ett sammarbete med Stockholms Stad, som står för hälften av kostnaden och fiskeklubben den andra.
Allting är frid och fröjd så långt och naturligtvis så önskar vi dom lycka till i sitt arbete och hoppas verkligen att det kommer att gå bra.
Men!!
Sist i artikeln så kommer en rad som jag reagerade på, den lyder så här.
I veckan ska också sportfiskeklubben tillsammans med kommunen göra en inventering av ån och se vilka åtgärder som kan göras för att förbättra öringarnas förutsättningar.


Alltså samma jobb som vi nu gjort på helt egen hand här ute hos oss.
Och det är inte gentemot sportfiskeklubben som min reaktion vänder sig, utan mot kommunen.
För när vi ställde frågan om precis samma stöd och hjälp från lokal nivå, som hade kunskapen så var svaret från Monica Pettersson på samma kommun så här till oss.Kommunen har tyvärr inga pengar idagsläget att dela ut till olika sjörestaureringsprojekt eller fiskeprojekt. Vad gäller övrig hjälp och stöd är våra resurser tyvärr också mycket begränsade i dagsläget.
Monica Pettersson kommer naturligtvis att få ett mail igen av oss, nu när kommunen kan tänka sig att ställa upp på den här typen av arbeten, för visst är det väl så att man inom kommunen satsar på bredd och att hela kommunen skall ingå i deras arbete.
Som tur är så springer jag ju också på en del kommunfolk under våra möten med Hallstaviksnätverket, där dom är med just på grund utav att delta för att stödja det lokala engagemanget.

Till sist, så har vi lagt upp flera bilder under flikarna här intill från Projektarbetet.


 
read more

I väntans tider

Nu är allt förjobb klart!!
Förstudien finns som ni redan har sett i rapportform, och kan läsas här intill till detta har också en inventering gjorts av ån där vi tittat närmare på bottenstruktur, flöden och växtlighet.
Allt detta arbete är nu sammanställt i en Projektplan som skall ligga till grund för de arbeten vi hoppas skall dra igång till våren.

I väntans tider menar jag nu att vi sitter bokstavligt talat och väntar på att få ett möte med Stockholms Stad och Länsstyrelsen för att presentera vårt arbete och visa på Skeboåns otroliga möjligheter som havsöringsvatten.
Herrarna skall nu försöka enas om en tid som skulle passa och återkomma, vilket jag hoppas inte drar ut allt för mycket i tid.
Hallstaviksnätverket kommer i veckan att hjälpa oss med att titta igenom vår projektplan och komma med tankar och ideer kring den och hur vi lagt upp det.
Helt enkelt som ett stöd för oss i vårt arbete.

Projektplanen kommer att presenteras här också, så fort mötet är klart.
read more

måndag 7 november 2011

Liten rapport om läget

Öringen kom lite senare till ån i år på grund utav det varma vädret och nu, efter helgens span så verkar det som att årets lek börjar gå mot sitt slut.
Någon enstaka fisk kunde jag se under min tur i igår söndag som stod tryckt mot botten. Vi har åter sett att fisken väljer de platser som vi trott och nu efter 2 års intensivt arbete kring ån med utredningar och dyligt så kan vi med säkerhet säga vart insatserna borde göras.
Mängden fisk var svår att avgöra i år, då vattnet större delen av tiden var ganska grummligt på grund utav regnandet. Tanken var ju att försöka filma leken på lite närmare håll, och försök har gjort men inte blivit vad vi räknade med tyvärr.
En parameter att också räkna in har varit den låga vattennivån, vilket gjort att fiskarna oftare stått i de djupare partierna och väl uppe på grunt vatten varit väldigt lätt skrämda.
Sammanfattningsvis kan man ändå säga, att med en öppen fiskväg så finns öringen i ån och där fortsätter vi vårt arbete för att i förlängningen kunna få till en mera hållbar styrning av vattenvägen.

Under 2009, 2010 och nu 2011 så har sammanlagt nästan 15000 öringar satts ut i ån, av dessa så borde det redan nästa år börja komma tillbaka fisk till ån för lek, och för att nu få någon form av återbetalning så måste arbetet med lekplatser starta.
Med anledning av detta så har vi tagit kontakt med Stockholms stads Idrottsförvaltning, som är dom som handlägger den här typen av ärenden i länet, för en träff. Tanken är att vi skall mötas i Wira Bruk där man idag har ett fint arbete pågång i och kring Loån för att höra lite med dom om deras erfarenheter kring liknande arbete.
Skall sägas att vi fått positivt bemötande från dom och vi hoppas nu så snart det går att få till en projektstart för arbetet.
Länsstyrelsen lyser dock fortsatt med sin frånvaro och vi har svårt att få fram vårt budskap den vägen då våra mail inte besvaras.
read more
 
Blogger Templates