Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

torsdag 29 januari 2015

Arbetsplan 2015

Efter att vi haft ett antal planeringsmöten under december och januari har vi nu fastslagit planen för arbetet säsongen 2015.

I år kommer stort fokus att läggas på arbetet med ståndplatser och uppväxtområden. Vi har nu de angenäma läget i projektet att vi inte riktigt hinner jobba ikapp med öringen. Det är mer öring i ån under leken än vad vi hinner göra iordning för, höstens lek inget undantag. Nu skulle vi kunna få "panik" och i våra ambition frångå vårt arbetssätt och öka takten. Men så gör vi inte, vi har lekplatser idag och vi har öring som vandrar upp i ån, uppgiften nu är att säkra överlevnaden för de som faktiskt kläcks i ån. Här nedan följer nu en kort sammanfattning av de arbeten som är planerade inför säsongen 2015.

Arbeten under 2015.

- Slutföra Peter´s kurva
- Mer "kattskallar" vid vägbron
- Påbörja arbetet vid järnvägsbroarna
- Inventera Skede
- Insektsinventering
- Fortsatt testfiske
- Klippningen


Arbetsdagar under 2015.

Tanken är att arrangera två arbetsdagar under året, en i augusti´s andra eller tredje vecka och en i september´s första eller andra vecka. Planen för arbetet återkommer vi med, men känner ni redan nu att ni vill anmäla ert intresse att medverka, så hör av er via mail. skeboanssportfiske@hotmail.com


Beskrivning av arbetet säsongen 2015.

Peter´s kurva:
Påbörjade arbetet på denna plats under föregående år och har gjort ungefär halva strömsträckan färdig. Cirka 15-17 ton lekgrus lades ut på den strömnacke som börjar området men också lite på en plats lite längre ner i strömmen.
Arbetet för i år består i att vi fortsätter nedströms med att arbeta upp bottenstrukturen, metod Hartijoki. Därefter så återförs en mängd ”kattskallar” i området, detta för att skapa uppväxtplatser.
En mängd växtlighet skall tas bort, vilka idag bildar en ”matta” under sommarhalvåret och därmed sänker flödeshastigheten och smalnar av ån.
Möjligen kan det finnas en lekplats att göra i slutet av strömpartiet.


Järnvägsbroarna:
Här är det tänkt att vi precis som vi gjorde vid vägbron, gå in med mindre åtgärder i en uppstart, detta för att se om öringen sen intar området för lek till hösten. Vi har sett öring försöka, men det finns inget lekmaterial på sträckan.
I anslutning till de två lekplatser som kommer att läggs ut ”kattskallar”
 

Hela området i Häverödal:
Under detta år så kommer fokus ligga på att jobba med uppväxtområden och ståndplatser. Att bara anlägga lekplatser är ingen vinst i sig, utan vi måste säkra att fisken får en trygg uppväxt och att den större fisken ges en bottenstruktur som också den skapar bra förutsättningar.


Inventering av Skede:
Området Skedeforsarna och nedströms cirka 700meter är högintressant. Här finns flera möjligheter för både lek och uppväxt. Under denna säsong så kommer en grundlig inventering att göras och beräkning på vilka insatser som behövs. Skedeforsarna i sig kommer att lämnas i stort sett orörda, där är det naturliga förutsättningar för uppväxt riktigt bra. Där kommer dock en lekplats att anläggas på strömnacken som sen bildar forsarna.
Detta är ett stort arbete och är tänkt att göras under 2016. Mer detaljerad plan kommer när inventeringen är utförd.


Insektsinventering:
Vi har byggt fällorna och kommer inom kort att sätta ut dessa för att sedan under året vittja dessa och föra register på arter och täthet.


Testfisket:
Vi fortsätter vårt testfiske under året och hoppas samtidigt på att provfisket i samarbete med Länsstyrelsen/Sportfiskarna kan komma igång under året. En viktig del i arbetet kring vandringsvägen bland annat.


Klippning:
Vi fortsätter arbetet med klippning inom de områden som vi anser kräver detta.
Anledningen är att få en ökad flödeshastighet och ta bort delar av skyddet för predatorer. Vi ser att detta ger resultat redan idag.


Slutligen så är det arbeten som vi hoppas kommer igång under 2015 men där vi är beroende av sammarbete.


Provfiske:
Här tänker vi att vi gör gemensam sak med våra samarbetspartner och fiskar med redskap både nedan- och ovan dammen för att göra klart vilka arter som skulle kunna finnas i ån om en riktigt vandringsväg fanns på plats.


Elfisket:
Med vår medverkan – titta på elfiskelokalerna och om möjligt att vi går utbildningen för detta själva.

Vandringsvägen Hallstavik:
Påbörja en tätare dialog med våra samarbetspartner om detta projekt. Titta på alternativa lösningar och söka vägen till en så väl fungerande vattenväg som bara är möjligt.

Återigen ett år där vi inte sitter och rullar tummarna direkt. Men ni vet ju vad man brukar säga, "vill man blir fin ...... osv".
Ingen av oss lider dock pin, arbetet är fortsatt roligt och öringen ger oss den återkoppling vi behöver för att orka köra vidare. Nu har vi tre, jag Uffe och Lasse, kört på med detta sedan 2010, vi har lärt oss massor och vägen fram mot målet ÄR otroligt kul. Men, vi jobbar nu på att starta upp Skeboåns Sportfiskeförening.
Vilket kommer att ge DIG möjligheten att ansluta dig till detta arbete och bli en del i projektet. Mer om detta återkommer vi med när vi är klara.


 

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
read more

torsdag 15 januari 2015

Den gamle mannen och lite annat som är på gång.

Bildandet av förening
Stadgar och underlag för bildandet av Skeboåns Sportfiske Förening börjar ta form.

Föreningens huvudmål är fortsatt arbete med biotopvården av Skeboån och främjandet av flugfisket. Tanken är att föreningen skall arbeta mot de för projektet uppsatta målen:

-Att med vattendirektivet som grund skapa god ekologisk status i Skeboån, detta genom arbete med förutsättningar för artrikedomen och den biologiska mångfalden i vattendraget.
-Att på sikt driva ett ekofiske på egenreproducerande vild havsöring i vacker Roslagsmiljö.
-Att genom olika intresseområden kring vattendraget, tillsammans skapa unika samarbetsformer, vilket kan leda till nya intressanta engagemang kring ån.


Föreningens två huvudspår blir alltså biotopvård och flugfiske.
Tanken är också att man skall kunna bli medlem i föreningen, i vilken form är ännu inte klart. Och vi återkommer med information kring detta senare.


Vad är då på gång under 2015?

Utsättning av smolt
Det är nu klart att vi kommer att sätta ut smolt under 2015. Detta i samarbete med Stockholms stad och Norrtälje Kommun.
Vi fortsätter på den inslagna vägen att sätta en mindre mängd fisk, för att bygga på den stam som finns, istället för att "pumpa" ut öring i ån.
Utsättning kommer att ske under våren.
I samband med detta så kommer vi även att följa upp den träff vi hade i höstas med Hallstaviks Scoutförening, vilka kommer att få vara med och sätta ut lite öringar.

Sommarens arbete
Planerna för årets arbeten är i full gång. Det som är klart så här långt är att vi kommer att färdigställa de område vi började på under 2014, men också påbörja arbetet på ett nytt område.
En satsning på ståndplatser och uppväxtområden kommer också att göras.
Det kommer också att utlysas en alternativt två arbetsdagar, information om dessa återkommer vi till. Förra årets arbetsdag kan vi inte kalla annat än lyckad, då öringen redan dagen efter stod på de nygrusade områdena.


Insektsinventering
Under 2015 kommer vi att utföra en insektsinventering. Fällorna byggs just nu.
Detta i första hand för att se vilka insekter har vi i ån och i vilken utsträckning. Men också för att se hur och på vilket sätt vi kan påverka artrikedomen genom vårt arbete.
Det är alltså ett arbete som drar igång under 2015, men som sedan kommer att fortlöpa över tid.


Testfisken
Här finns klara mål men också önskemål. Vi kommer att fortsätta med vårt testfiske under hela våren. Vad vi sen hoppas på är att få igång arbetet med/via Länsstyrelsen med fiske med fälla, både ovan och nedanför dammen. Detta för att avgöra vilka arter som idag finns i ån, men också se vilka arter som finns nedanför dammen och som skulle, om vandringsvägen var fullt fungerande, kunna ta sig upp i ån.
Vi hoppas också på elfiske, detta i anslutning till de platser som vi idag biotopvårdat.

Kring testfisket så ruvar vi även på ytterligare en idé, men här tänker jag lämna er med en "cliffhanger". På pappret ser det otroligt spännande och intressant ut.

Öppet hus
Under 2014 fanns planer på en öppet hus dag, men tiden räckte inte och det rann ut i sanden. Men nu är planen att genomföra en sådan under perioden då havsöringen är uppe för lek. Planering pågår, och tanken är att det skall gå att få enklare förtäring och guidade turer längs ån.
Information kring detta kommer när allt är spikat och klart.

Detta var lite av det som pågår i projekt Skeboåns Sportfiske.
Vår tanke är, som ni som följt oss ett tag vet, att inte enbart syssla med att kånka sten och grus och "gömma" oss på några undanskymda delar av ån. Nej, vi vill att ån skall leva på fler sätt än ett och att fler får upp ögonen för den pärla vi har här i Roslagen.
Det är klart, det kanske finns enklare vägar att ta men vi har valt denna väg, och vi tror stenhårt på den.
Vi vill visa på att, biotopvård kan vara så mycket mer och framför allt, att det kan leda till så mycket mer.

Ån skall vara och bli en njutning och en angelägenhet inte bara för livet under ytan, utan för allt och alla.
Visst är det så, att blir det fiske så kommer det att regleras, men en å är så mycket mer än bara fiske och en å kan ge upphov till så många fler lösningar, tankar och idéer än just bara som fiskevatten.
Jag tänker tex på den gamle mannen som jag stötte på förra året, som tillsammans med sin personliga assistent tog ett par promenader i veckan. Tidigare hade han gått på andra ställen, men nu stod han lätt böjd över sin rullator nere vid bron, tittade men framför allt lyssnade.
Vi pratade en stund och sen berättade han att han lagt om sin promenad, så att han numera fick gå förbi vid ån för att lyssna.
-Det låter så trevligt när det porlar i ån!

Vi stod en stund och han berättade om den gamla badplatsen och om fiskafängen i barndomen. Tillslut tog tjejen honom i armen och sa att det var dags att gå hem igen och vi sa på återseende.
En å kan som sagt betyda så mycket mer och jag hoppas vi ses han och jag igen till våren, när is, snö och grus är borta så att han enkelt kan gå ner till ån igen och lyssna.


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>      

read more

söndag 4 januari 2015

Tre män i lustiga västar

Då begår vi den!!
Ja inlägget borde kanske ha haft den titeln, för det var precis vad vi gjorde idag.
Detta var dagen då vi för första gången skulle testfiska vissa delar av Skeboån, detta i ett försök att se om där finns någon övervintrande fisk och i så fall, var håller dom till.
Så i isande kalla vindar drog vi på oss vadare, knöt dit en fluga som på förhand så bra ut och begav oss ned till ån.
Rörelser i vattnet var det närmaste vi kom krokad fisk denna fösta gång, men känslan av att gå längs ån med flugspö var väldigt trevlig.
Västarna då?
Jo vi hade pratat med några av markägarna och meddelat att vi skulle påbörja testfisket och att vi då skulle bära dessa för att man tydligt skulle kunna se att det var vi som var vid ån.

Foto: Niclas Andersson
Lars Granat vid ett fint parti av ån

Foto: Niclas Andersson
Lars och Patrik

Foto: Patrik Bergqvist
Ulf fiskar på en fisk vi såg, men som aldrig tog

Foto: Patrik Bergqvist 
Foto: Patrik Bergqvist
Stelfrusen fluga och is i spöringarna

Detta var det första i raden av olika typer av testfisken som kommer att göras i ån under året. Vi kommer att gå samma områden en helg varje månad fram till maj och sedan hoppas vi komma igång med ytterligare testfisken, då i samarbete med Länsstyrelsen och Sportfiskarna, detta för att se vilka, och hur många olika arter som finns i ån.
Då kommer fisket att göras med ryssja. 


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

read more
 
Blogger Templates