Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

fredag 17 januari 2014

Ute på remiss

Det var meningen att mötet skulle max vara en timme, men det slutade med drygt två.
Men så var det också kvällen då vi lämnade över den åtgärdsrapport som gjort kring de arbeten vi anser måste göras i Skeboån till några av markägarna.
Men att det drog över lite på tiden gjorde absolut ingenting, snarare tvärtom. Frågorna som kom var lika bra som fulla av engagemang och det gillar vi.
Nu skall några av markägarna längs ån ha rapporten under en tid, läsa den och också ha ett eget möte där man kommer att ta upp de frågorna plus säkert en del annat också.
Sen träffas vi igen för att se om vi efter det mötet kan spika rapporten och börja skriva arbetsunderlag emot den.
Det är ingen tvekan om att det är spännande tider i projektet.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
read more

fredag 10 januari 2014

Fem möten på sju dagar

Igår kväll så hade vi så det sista av möten under den här intensiva perioden, fem möten på sju dagar, det tillsammans med Marianne, som jobbar med frågorna kring mark- och fiskerätter, plus övriga i styrgruppen.

Nu finns en mängd uppgifter som skall sammanställas och tas med i den åtgärdsplan som vi skrivit, vilken skall vara reviderad och klar för att lämnas under nästa vecka till de markägare som är representerade i styrgruppen. När vi sedan får ett godkännande av dem på planen så kommer den att spikas och vara gällande under de närmaste årens arbete i Skeboån.

Ni kanske börjar förstå hur vi jobbar, lugn och ro, med tydliga och långsiktiga mål där lokal förankring är A-O för oss.

Skall man sammanfatta våra möten med Stockholmsstad – Sportfiskarna och Länsstyrelsen
så är vi väldigt nöjda.
Några punkter har nu utkristalliserats som vi kommer att inleda sammarbete kring, bland annat frågan om faunapassage/fiskväg – lekgrus och natursten, leveranserna av dessa och även påbörjat samtal kring utläggningen.

Nu blir det en helg vid datorn igen för att göra åtgärdsplanen färdig till nästa vecka.

Vill passa på att tacka också, för att nu börjar det komma in mail från folk som är intresserade av att vara med och jobba i ån under året.
Om du undrar hur du anmäler dig, så är det enkelt.
Skicka dina kontaktuppgifter till oss via mailen: skeboanssportfiske@hotmail.com
så sparar vi dessa och återkommer när åtgärdsplanen övergår i arbetsplan.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
read more

onsdag 8 januari 2014

Länsstyrelsen och Sportfiskarna på besök

Idag var det dags för nästa möte, denna gång med Henrik C Andersson Länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen och Tobias Fränstam ansvarig i Stockholm från organisationen Sportfiskarna.
Med vår åtgärdplan som grund gick vi sen igenom en hel del frågor under dagen och fick också möjlighet att låta Henrik och Tobias titta närmare på ån.
Planen för mötet var att vi tillsammans skulle kunna hitta ett förstadium till plan för olika typer av samarbetsformer.
En liten plan växte nog fram och vi kommer fortsatt att ha kontakt kring en del frågor.
 
Från vår sida, ett mycket bra möte, med många intressanta och informativa samtal.
Nu kommer vi att revidera vår åtgärdsplan för att sedan lämna den till de markägare som ingår i styrgruppen, detta för att även ge dem chansen till åsikter om planen innan den spikas och blir ett gällande dokument.
Men, det är inte slut här, för redan imorgon kväll är det dags för nästa möte, då med Lantmäteriet.  
 
Ulf och Lasse visar Henrik (t.v) pumpstation i Hallstavik

Tobias (i förgrunden) och Henrik får se Skedeforsarna och tänkta uppväxtområden
 
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

read more

fredag 3 januari 2014

Möte idag med Sverker Lovén

Då har år 2014 rullat igång och med det också arbetet kring Skeboån.
Idag var det dags för det första i raden av möten under januari och februari månad.
Sverker Lovén, fiskekonsulent Stockholmsstad. Ansvarig för många restaureringsprojekt inom Stockholms län men också ordförande i Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård.
 
På agendan för möten stod vår Åtgärdsrapport som färdigställts nu under jul och nyårshelgerna men också frågor kring beräkningsmodeller för utläggning av lekgrus, alternativa metoder, fortsatt utsättning av smolt (öringyngel) i ån med mera.
Vi gjorde en kortare promenad längs delar av sträckan i Häverödal och tittade också på dammen i Hallstavik, därefter satte vi oss till bords och påbörjade något som kan bli en plan för olika typer av samarbetsformer.
Stort tack till Sverker för ett mycket givande möte och nu inväntar vi mötet nästa vecka med
Henrik C Andersson Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen och Tobias Fränstam ansvarig för dessa frågor i Stockholm från intresseorganisationen Sportfiskarna, innan vi återkommer med en fylligare rapport om vad dessa möten mynnat ut i.
 
Ingen snö och mängder av regn ger höga flöden.
Jämför med bilden nedan från tiden vid leken i höstas.
 
T.v Lasse och T.h Ulf visar Sverker dammen i Hallstavik

Inget ovala rummet här inte, utan hos oss gäller ovala bordet
 
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
 
Till sist
Återigen, upprepning eller förtydligande kallat vad ni vill.
I Skeboån är det INTE fritt fiske på havsöring.
Uppvisande av tillstånd från mark- och/eller fiskerättsinnehavare krävs i nuläget.
 
 

read more

onsdag 1 januari 2014

Nytt år och nya tag

2013 har blivit 2014 och det är inte utan att vi är ganska spända på vad detta år kommer att innebära för oss. Helt klart är att vi rivstartar de närmaste två veckorna med en mängd möten, där vi kommer att träffa folk från Stockholms Stad, Org Sportfiskarna, Länsstyrelsen, Lantmäteriet, vårt egna Hallstaviksnätverket och möte med sakägarna.

De senaste dagarna har mycket tid lagts på att färdigställa den åtgärdplan, som dels skall ses som ett underlag vid kommande möten, men som också skall komma att fungera som ett underlag för kommande ansökningar om medel för fortsatt arbete.
Det är ett nästan 50 sidor långt dokument som beskriver nuläget inom, det för biotopvården, intressanta områdena av ån, både ur ett nulägesperspektiv men också utifrån de insatser som vi vill göra i ån.
Just nu är underlaget ute hos de andra i projektgruppen för att synas och för att vi alla skall kunna stå bakom innehållet, sen skall det också invänta åsikter från nyss nämnda organisationer plus då sakägarna kring ån, alltså Holmen Paper och markägarna, när detta är klart, då först kan det bli ett offentligt dokument och kommer då att läggas upp här på sidan för alla att läsa.

Några andra nyheter, som vi dels själva har funderat på, men som också andra har uttryckt är att:vi inför varje gång som större jobb skall göras kommer att dagarna före utlysa detta via den här sidan, och visa på via en karta var och i vilket område vi kommer att finnas vid just de arbetstillfället.
Detta för att göra det möjligt för fler att komma ner på plats och följa arbetet, ställa frågor eller helt enkelt anmäla intresse att deltaga.

samtal pågår också just nu med en person om att han via film, skall följa arbetet, oss och ån under det kommande året. Beskriva lite kring arbetsmetoder, se förändringen men också för att mig veterligen så har ej detta gjorts i full skala någon gång.

Vi kommer också att behöva resurser vissa arbetstillfällen, så ni som är intresserade att hjälpa till med arbetet i ån, håll koll på den sidan efter uppropet om hjälp, eller ännu hellre, anmäl er redan nu som intresserade via vår mail skeboanssportfiske@hotmail.com
Skriv ert namn och mailadress så återkommer vi så snart planerna inför sommarens arbete tagit form.

Och som sista nyhet, så finns vi nu även på Youtube med en egen kanal under namnet Skeboåns Sportfiske Länk: http://www.youtube.com/channel/UCl5p0Q5UoK1uEKPrzyCYodA
Där kommer det att dyka upp lite filmklipp från ån så som det här nedan.
 

Klicka på kugghjulet och välj HD1080 och starta om filmen för bättre kvalitet

 ¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
read more
 
Blogger Templates