Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

måndag 24 oktober 2011

Nu finns öringen i ån!!

Många glada stunder nu om kvällarna, öringen är nu på riktigt lekhumör i ån.
I helgen bevittnade vi riktig fajt om ståndplatserna mellan flera olika hanar i 3 kilos klassen och mitt i allt glider en underbart fin hona i storleksordningen 5-6 kilo.
I år lite senare än normalt då vattentemperaturen varit hög långt in på hösten.
Återigen så väljer fisken de plaster som vi anser borde biotopvårdas.
Nu har vi snart följt ån intensivt under två års tid, inventerat och dokumenterat flöden, strömmar, nivåer, bottenstrukturer och annat som är viktigt för kommande arbete.
Vi har också i ett mer informellt sammarbete med den stora industrin på orten haft vandringsvägen under föregående år och detta år långt mycket längre tid än tidigare och bebviset syns nu i ån, fisken är där.
Vi har också inlett de första diskussionerna med mark ägarna kring ån, och informerat om hur vi ser på åns framtid och dess öringar.
Vi deltar också som ett av projekten i Hallstaviksnätverket som jobbar för att främja och stimulera utvecklingen av Hallstaviksbygden, d.v.s. Hallstavik och dess närområde från Herräng till Skebobruk.
Allt detta för att få så stor spridning för vårt arbete som möjligt.
Allt som tiden har gått så har vi också insett hur positiva folk på orten är för detta.

Vi har alltså så mycket på fötterna nu att vi absolut kan styrka vår rapport ytterligare, att Skeboån är att se som absolut skyddsvärd som resurs för havsöringen i de norra delarna av länet.
(Vår rapport finns att läsa under fliken nyheter)
Och det som nu krävs är att sätta spaden i jorden och börja arbeta mer handgripligen i och kring ån.
Vad vi nu hoppas på är att vi skall få samma fina uppbackning som projektet man bedriver i Loån några mil söderut från oss sett.

Lägger in en film från deras arbete, vilket glädjer oss väldigt mycket och visar på att man kommer väldigt långt med vilja och engagemang.

read more
 
Blogger Templates