Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

onsdag 23 april 2014

Ett besök i Skebobruk

I helgen gjorde Lasse och jag ett besök i Skebobruk, där Skeboån tar sin början vid dammen. Lasse hade även varit där någon dag innan, då nattetid för att se om någon av åns Aspar skulle visa sig, detta utan resultat tyvärr.
Vi vet att Aspen funnits tidigare i ån, men hur det ser ut idag har vi tyvärr ingen koll på.
Vårt besök var kort och mest för att titta lite på hur och på vilket sätt vårvattnet tog sig igenom passagen. Men som vanligt så blev det lite annat också, och det stod inte på förrän vi båda stod med kraftigt böjda ryggar och lyfte på stenar och tittade på insektslarver.  Någon som vet vilket sort?Ikväll så är det skrivbordsjobb (köksbords-) som gäller för mig.
Slutrapporten skall skrivas kring mark- och fiskerättsutredningen.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>read more

söndag 13 april 2014

Förklarar härmed 2014 års arbetssäsong.....

......för öppnad.

Ungefär 300 meter nedströms den plats som vi arbetade på förra året så ligger de här lilla strömdraget. Här har vi sett fisk, men ingen dokumenterad lek och därmed ej heller några lekgropar. Planen med detta område är att bredda strömmen en aning, men också att fördela flödet över hela nacken och att skapa både lekområde och uppväxtområde. I direkt anslutning till strömmen ligger både upp- och nedströms två djupare partier av ån, vilket kommer att ge den vuxna fisken bra skydd.
Strömmen har redan en mängd större och mindre sten, så det naturliga förutsättningarna är bra, men lekmaterial är det lite för lite av och därför så kommer vi att komplettera detta med nytt.


Två bilder före arbete idag


Och så här såg det ut efter

Nu finns också ett första försök från vår sida att ge er en videodokumentation av vårt arbete och på vilket sätt vi använder oss av våra verktyg. Vi lär oss säkert med tiden, och förhoppningsvis blir klippen av bättre kvalitet längre fram. Alla klippen kommer ni att hitta i vår videokanal som ni ser i spalten till höger. Så håll till godo.

Glöm nu inte att klicka på det lilla kugghjulet när klippet går igång och ändra till HD1080 och sen köra igång klippet igen, detta för bästa kvalitet.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

read more

torsdag 10 april 2014

"Alltid redo"

Under fliken Dokument så har vi nu lagt upp ytterligare en samling intressanta dokument och rapporter. Bland annat en rapport om Uttern´s status i Uppland från 1995 fram till 2004, en rapport om läget i Stockholms Läns havöringsåar och ett dokument som kan vara en fingervisning om vilka du bör kontakta om du skall påbörja ett restaureringsarbete med ett vattendrag i din närhet.

En annan nyhet är vår videokanal där det just nu inte ligger så många klipp, men där vi hoppas kunna fylla på under året med klipp på allt från lekande öringar, djur och natur längs ån, till hur vi går tillväga i de olika arbetssätten vi använder oss av. Planen finns bland annat på att beskriva arbetsmetoden och verktygen vid den s.k Hartijkimetoden, en metod som utvecklats av Nilivaara Sportfiskeklubb och som vi tagit till oss och utvecklar nu vidare för åar och vattendrag med våra förutsättningar där tillgången på naturligt material kanske inte är så god och där man får arbeta med både naturliga förutsättningar och komplettera med nytt material.
Videokanalen hittar ni i högra spalten eller via länken här: Skeboåns Sportfiske Videokanal

Ett annat arbeta som tar sin början nu under året har med grejerna på bilden här nedan att göra. Här kan vi väl direkt säga att vi samtidigt som vi kommer att påbörja arbetet också kommer att läsa på och lära mer om metoden. I grund och botten handlar det om insektsinventering och utrustningen på bilden skruvas ihop (nio plattor på höjden på varje fälla) sänks sedan ner i ån och vittjas med jämna mellanrum. Vattenlevande insekters larver kryper in i mellanrummet och fångas sedan med håv när fällorna vittjas.


Viktigaste arbetet med denna metod kommer att ske på de områden där vi idag än så länge inte har gjort några arbeten. Där kan vi sedan under en längre period följa utvecklingen beroende på om vi använder oss av mer sten eller "död ved" vid restaureringsarbetet. Detta kommer sedan att bli en mycket viktig del i vårt fortsatta arbete och val av material.

Till sist, och som också är mycket glädjande för oss, så kommer vi under våren att inleda ett samarbete med vår lokala Scoutkår, där tanken är att vi skall hålla lite information kring ån och vårt arbete för ett gäng ungdomar och deras föräldrar.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>read more

måndag 7 april 2014

Tillverkning av nya verktyg

Lars ställde sig i verkstaden i helgen för att tillverka ytterligare verktyg som kommer att behövas i vårt arbete, även detta är plockat ur Hartijokivännernas verktygslåda.
Användningsområdet för detta verktyg är att "hasa" sten med.
Vi hoppas kunna återkomma med instruktionsfilmer under året på hur och vilket användningsområde alla verktyg har, så håll utkik efter det.


 
Foto: Lars Granat

Lasses systerson Elliot ger här en hjälpande hand i verkstaden.
"De ska börjas i tid, de som biotopvårdare ska bli"
Foto: Linda Granatread more
 
Blogger Templates