Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

måndag 12 april 2021

Lägesrapport

Lägesrapport April 2021

Arbetet rullar oförtrutet vidare. I skrivande stund planeras för arbetsdagar samt för ett kurstillfälle. Kring dessa aktiviteter återkommer vi om senare med mer information.

Samtidigt pågår utredningar på flera håll kring vår största dröm, en fiskväg/faunapassage vid den nedre dammen där ån mynnar ut i Edeboviken. Ett arbete där vi, Holmen, Länsstyrelsen och Sportfiskarna ingår. Att det är möjligt visar våra grannar i Uppsala län genom de arbete som Sportfiskarna och Upplandstiftelsen gjort i Hargsån. Vi gratulerar och applådera detta fantastiska arbete och sätter nu vårt hopp till att man i vårt län satsar stort på Skeboån. Här kan ni se en kort klipp från dagen då man släppte på vattnet i Hargsåns omlöp.


Här nedan följer några bilder från de arbete som Sportfiskarna genomförde i samarbete med oss och kulturföreningen i Skebobruk under hösten 2020. Det är också i detta område som vi kommer att förlägga våra arbetsdagar under året. Så vet du med dig att du är intresserad av att deltaga och förutom riktigt trevliga tillfällen också få ökad kunskap kring arbetet med restaurering av kvill (sidofåror/små sidoströmmar) så ska du hålla utkik här framöver.


Innan start

Under arbetet

Våren 2021

Vi har också deltagit vid några större möten, bland annat ett samarbete mellan Åland och Stockholm kring hållbara initiativ och ett stort EU-möte med anledning av projektet Retrout som pågått i flera länder runt Östersjön.

Sist i raden av möten var en inbjudan från Norrtälje Kommun där vi samtalade kring vårt arbete med Skeboån och våra framtida satsningar. Detta för att bland annat motivera att kommunen fortsatt ska stödja oss med medel för utsättning av smolt.

read more
 
Blogger Templates