Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

måndag 27 september 2021

Eget arbete

Istället för våra gemensamma promenader 1gång/vecka så har vi lagt den tiden i Skeboån några onsdagar i augusti och september.

Vi har slagit och röjt kring lekplatser och uppväxtområden. Krattat igenom leknackar samt rensat ån från skräp, bland annat en liten tjocktv som någon tydligen tyckte hörde hemma där.

Vi finns där även kommande onsdag den 29;e september från cirka 16:30 och ska då göra vår sista insats innan vi backar ur ån och välkomnar havsöringen tillbaka för sin lek. 

Efter

Kurvan Före 

Kurvan Efter


read more

Biotopvårdskurs i Skeboån

Lördagen den 25;e september höll Sportfiskarna i samarbete med oss i Skeboåns Sportfiske en kurs i praktisk biotopvård.

Från Sportfiskarna fanns John Kärki på plats och höll i grunderna kring den teoretiska biten därefter gick vi till handgripliga åtgärder. Målet för dagen var att bättre på några sedan tidigare anlagda lekplatser samt förbättra uppväxtområden i anslutning till dessa lekplatser. En mycket givande dag i de fina höstvädret.

Till alla er som var på plats vill vi rikta ett stort tack för gott genomför arbete. 
Stort tack också till John för genomförandet.


Här en kort liten film från dagen
read more

torsdag 9 september 2021

Mindre insats inför leken

Igår kväll gjorde vi en mindre insats inför den kommande leken. Vi röjde av leknackarna samt klippte ett område i ån som lämnats efter den stora klippningen samt klippte ur undervegetation som hängde ner i vattendraget.

Vi hade hoppats kunna komma med positiv återkoppling i frågan om fiskväg/omlöp i Skeboån men vi har ingenting att komma med i frågan tyvärr. Precis som många av er så fortsätter vi vänta och hoppas även under 2021. Räknar vi rätt så är vi snart inne på år fyra i vår väntan tyvärr.

Tills dess får ni göra som oss, besöka Hargsåns nedre delar för att titta på ett jättefint arbete med omlöp förbi den gamla kraftverksdammen. Vi åker dit ofta för att njuta av det.


Före åtgärd

Efter åtgärd

 


read more

måndag 12 april 2021

Lägesrapport

Lägesrapport April 2021

Arbetet rullar oförtrutet vidare. I skrivande stund planeras för arbetsdagar samt för ett kurstillfälle. Kring dessa aktiviteter återkommer vi om senare med mer information.

Samtidigt pågår utredningar på flera håll kring vår största dröm, en fiskväg/faunapassage vid den nedre dammen där ån mynnar ut i Edeboviken. Ett arbete där vi, Holmen, Länsstyrelsen och Sportfiskarna ingår. Att det är möjligt visar våra grannar i Uppsala län genom de arbete som Sportfiskarna och Upplandstiftelsen gjort i Hargsån. Vi gratulerar och applådera detta fantastiska arbete och sätter nu vårt hopp till att man i vårt län satsar stort på Skeboån. Här kan ni se en kort klipp från dagen då man släppte på vattnet i Hargsåns omlöp.


Här nedan följer några bilder från de arbete som Sportfiskarna genomförde i samarbete med oss och kulturföreningen i Skebobruk under hösten 2020. Det är också i detta område som vi kommer att förlägga våra arbetsdagar under året. Så vet du med dig att du är intresserad av att deltaga och förutom riktigt trevliga tillfällen också få ökad kunskap kring arbetet med restaurering av kvill (sidofåror/små sidoströmmar) så ska du hålla utkik här framöver.


Innan start

Under arbetet

Våren 2021

Vi har också deltagit vid några större möten, bland annat ett samarbete mellan Åland och Stockholm kring hållbara initiativ och ett stort EU-möte med anledning av projektet Retrout som pågått i flera länder runt Östersjön.

Sist i raden av möten var en inbjudan från Norrtälje Kommun där vi samtalade kring vårt arbete med Skeboån och våra framtida satsningar. Detta för att bland annat motivera att kommunen fortsatt ska stödja oss med medel för utsättning av smolt.

read more
 
Blogger Templates