Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

måndag 24 juni 2013

Öringsmolt siktade i ån!!!

Sista arbetstillfället innan vi byter spadar mot flugspön och åker norrut fick jag tyvärr lämna återbud till med Lasse och Uffe gjorde en hel del finjusteringar av kanter och plockade sten ur det som skall bli lekgropar. Bort med sten som skall ligga som fyllning under bron och istället dit med natursten och grus.


 
 
Ikväll så gjorde vi ett stopp vid ån för att ta oss en sista titt innan vi beger oss av norrut, och snacka om glädje när vi kunde konstatera att de nackar och kanter vi byggt de senaste veckorna redan var intagna och ettåriga öringsmolt.
 
Ser ni den inringade öringen?

Detta är den inzoomade bilden på samma lilla öring


Detta är på en liten som stod vid en annan sten
 
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º> 
 
 

read more

torsdag 20 juni 2013

Skrot & Grus

På frågan, -vad man kan hitta när man biotopvårdar ett vattendrag?
Så är svaret från oss detta, enligt bilden nedan.
 
 
Järnbalkar, trådkorgar, kilrep, glas och flaskor, ben till byggnadsställning och diverse annat obestämbart.
Idag tog Lasse och jag hjälp av mina söner. lastade det vi burit iland på en kärra och körde det till soptippen
 
Under tiden, som vi kånkade skrot så kom äntligen vårt första lass med lekgrus ut till oss, och med hjälp av Janne, en av markägarna, så fick vi det avlastat och förvarat fram tills det skall läggas i ån.
 


Återstår nu bara lite finslipning på de platser som gruset skall läggas innan vi kan lägga det på plats.
Men innan det sker, så skall vi alla ta oss en välbehövlig fiskesemester i Jämtland tillsammans med Idsjöströmmens harrar och västra Jämtlands öringar.

Ytterligare en mycket glatt besked kom i dagarna från Länsstyrelsen också, att vår ansökan om Leader/Uross medel gått igenom, så nu kan vi även starta upp det arbetet kring mark- och fiskerätter kring ån.

Så till sist vill vi önska alla er som följer oss och vårt arbete en riktigt......

 
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º> read more

onsdag 19 juni 2013

Första lasset påväg

Efter lite turer hit och dit och en hel del mailande från Lasses sida så är äntligen det första lasset lekgrus påväg ut till Skeboån från Ledinge grustag.

Materialet är 20-100mm och kommer att läggas nu under sommaren inom de på bilderna gulmarkerade områdena.
Till sist:
Till er som varit observanta och sett allt skräp och skrot som vi rensat ur ån i det område som vi arbetar med. Detta kommer att under torsdagen den 20 juni att försvinna och köras till soptippen.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
read more

söndag 16 juni 2013

Kartor och lite data

De senaste dagarna så har vi visat på hur vi arbetar med ån och vilka förändringa som görs, och hela tiden så har vi refererat till, provområden och zoner. Så det kanske är på sin plats att förklara hur det ser ut med hjälp av kartbilder.
 
Hela åns sträckning, från sjön Närdingen och ner till mynningen i havet, Edeboviken.

Zon 1, tillika den zon som vi än så länge inte gjort någon form av arbete med, sträcker sig från dammluckorna i Skebobruk och ned till cirka 500-600 meter nedströms Skedeforsarna. 

Zon 2, är de område inom vilken våran provsträcka ligger (markerad med X på kartan)
sträcker sig från åkermarkerna i höjd med elljusspåret och nedströms till utloppet i det som en gång kallades sjön Gropen.
De område som vi arbetar med just nu ligger i direkt anslutning till vägbron i Häverödal och sträcker sig cirka 30-40 meter uppströms och nedströms om bron.
 
Inom Zon 2 finns ytterligare tre mycket intressanta områden för biotopvård
(på kartan markerade med blåa punkter)
Dessa kommer att finnas med i den åtgärdsplan som vi, utifrån arbetet med provsträckan, kommer att skriva, detta för att söka medel för de fortsatta arbetet.
 
Skeboån
 
Skeboån är i hela sin sträckning cirka 53 km lång inklusive källflöden med start ur Vällen där ån kallas Kolarmoraån. Längre nedströms, efter att ha runnit igenom sjöarna Aspdalsjön, Storsjön och Bysjön byter den namn till Harboholmsån som sedan mynnar i sjön Närdingen.
Avrinningsområdet är hela 483 km2Hela ån, från Vällen och ned till Hallstavik och mynningen i havet är en otroligt fina paddelvatten.
Dock får man vid några platser lyfta kanoten, som vid dammarna  i Vällen och Skebobruk plus forsarna i Skede. Ån är också lite unik då den rinner norrut från Skebobruk och till Hallstavik.
Den del av ån som vi tittar på i projektet är de sista 10 kilometrarna som tar sin början i Skeborbuk.
 
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>  

read more

lördag 15 juni 2013

Lördagskväll i ån

Om ni nu tyckte att valet av aktivitet var lite udda en fredgaskväll som igår, vad kommer ni då att tycka om en lördagskväll?
Men arbetet fortsatt ikväll, dels skulle några vad vi trodde, gamla betongrör tas bort till förmån för ett par stenpartier. Nu visade det sig att betongen var av stål, och i form av balkar, den ena så pass stor att vederbörande kommer att få jobba hårt med Voltarensalvan både ikväll och några dagar framåt. Men nu är dom ändå strandade och ersatta med en snyggt stenparti.
Andra aktiviteter ikväll var att vi slog hela vår teststräcka med lie, för att på så sätt hålla nere, utan att ta bort, växtligheten. Utöver detta så hann vi även med att påbörja arbetet med att stensätta en grundområde som ligger i direkt anslutning till lekplatsen, detta för att skapa gömställen åt ynglen.
 
Härlig syn när man står där och jobbar, att se insekterna svärma över ån

Jag tror han hade en fot på trepoängslinjen

Stålet fick tillslut ge sig


Stensättning av grundparti

Och även ikväll hade vi finbesök
 
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º> 
 

read more

fredag 14 juni 2013

Fredagskväll, och vuxna män gör saker tillsammans

Fredagskväll, och från Langer´s hotell dunkar disco och annan -70 tals musik ut i denna, något regniga kväll.
I Skeboån, under vägbron står två man och skottar, bär sten, och gräver kanter.
Lasse och jag bestämde oss redan igår att denna kväll var ämnad för arbete i ån.
 
 
Här är bilderna som ni tidigare sett från den här kanten....
 

...där den lilla platta stenen legat står nu en markeringspinne, ån har alltså blivit ytterligare en halvmeter bred och fått en lite annan stenläggning. Allt detta för att sprida strömmen över ett större område och på sätt göra den nedströms liggande leknacken än mer inbjudande för öringen.

Även på andra sidan i ån så har sten placerats ut för att dela strömmen och på så sätt sätta lite mer fart på vattnet samtidigt som en bra ståndplats bildas.

Det har varit en del funderingar kring kanoting i ån, och huruvida dessa skall ta sig fram där vi gjort arbetet. Sanningen är den att vi gjort det enklare nu, borta är de stora grunda partierna, ån är bredare och har en markant strömfåra som syns på bilden här ovan.
Så kan man bara styra kanoten med paddeln så är det numera enklare passage förbi lekområdet.

Död ved i ån, bra för insekter bland annat

Stensättning av den skottade kanten, allt för att binda materialet inför nästa högvatten.
Vi kommer också att så kanten med gräs, för att binda det vi grävt upp ur ån.
 
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º> read more

söndag 9 juni 2013

Andra arbetspasset avklarat

Åter dags för lite å-pyssel.
Idag var vi alla tre på plats och när dagen var slut hade vi avverkat 8 timmar krattandes sten och grus, grävandes kanter och kånkandes sten.
Målet med dagens arbete var att så gott vi hann, färdigställa grunderna inom vårt provområde innan det är dags att fira både skolavslutningar och midsommar plus att vi alla tre sticker norrut för fiske dagarna efter midsommar.
På flera av de platser vi ställer i ordning nu inom vårt provområde så fattas bara lekgruset. Och när det gäller lekgrus så är även det på väg ut till oss inom snar framtid förhoppningsvis.
Ulf och jag har gjort lite arbete åt Stockholmsstad  kring uppföljning av övriga lekbäckar i Roslagen och för det var man nu villig att betala oss för arbetet. Vårt förslag var istället att få byta det arbetet mot lekgrus. Så nu har vi ett lass på gång, förhoppningsvis innan midsommar.

Lasse baxar sten till nacken

Ulf planerar inför nästa stenlyft

Även idag hade vi finbesök på arbetsplatsen
 
Dessa gynnare kommer också dom att må bra av syresatta och grusade bottnar

Nästan så att man kan se småöringen stå och plocka av åns sländor

En leknacke tar form
 
 
Några före och efter kort
 
Håll koll på den platta lilla stenen i bildens nederkant.
 
 
 Följande bilder,  en klar förbättring om du frågar oss, vad öringen tycker får vi se i oktober

 

 
 
Skall sägas att allt arbete görs för hand, detta för att minimera trycket på strandzonen, det är ju i ån vi vill arbeta och inte på land med att återställa stränderna och omkringliggande marker.
 
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º> 
 
Text & Foto
Patrik Bergqvist
copyright © Skeboåns Sportfiske


 read more

tisdag 4 juni 2013

Ny arbetsdag bokad

Anskaffningen av lekgrus till området vi nu arbetar med i ån är i fullgång och går allt bra så blir detta klart till helgen och vi kan kanske få grus innan midsommar.
Men innan det kommer på plats i ån så återstår en hel del att göra i den zon vi nu arbetar, så till helgen är det dags igen för arbetshelg.
Söndag den 9 juni kommer vi att finnas i området i anslutning till vägbron i Häverödal från cirka kl 09:00 och fram till eftermiddagen kring kl 15:00.
Så är ni nyfikna så är det bara att stanna till.
 
Vädret ser än så länge lovande ut.

read more

söndag 2 juni 2013

Nu är arbetet äntligen igång

Då var det äntligen dags för den första riktiga arbetsdagen.
Och drygt sex timmar senare så var vi ganska nöjda med dagens resultat Lasse och  jag.
Ulf hade tyvärr ryggont men tillsammans med Anneli och Karina så bjöd han på en riktigt god fikastund i solen vid den gamla brandstationen.

Ett stenparti blir till

Här testar vi hur och på vilket sätt en sten kan påverka strandzonen.
Stenen placeras i direkt anslutning till ett område som är starkt bevuxet plus att vi grävde ur en liten bit av strandzonen. Nu skall detta få stå så att ån själv får påverka resultatet.

Lasse i full färd med Hartijokimetoden. Ett arbetssätt som visade sig vara otroligt bra då vi ute i ån kan påverka bottenstrukturen utan att förstöra området på land med maskiner och dylikt.
Med verktyget så jobbar man sig nedströms, luckrar upp bottensedimentet och på så sätt frigör slam och annat som täcker botten idag. Resultatet en bättre syresatt botten, en mer levande bottenstruktur, plus svårare för växtligheten att få fäste, dessutom så frigörs också material som vi sedan kan återanvända till lekplatserna.
 
En av för oss flugfiskare riktigt vän, gjorde oss sällskap en stund.

 
Den bevuxna kanten har friserats och ett litet stenparti har anlagts i kanten för att sätta fart på vattnet intill växtligheten men också för att fungera som ståndplats för åns fiskar.

Död ved på plats, tillsammans med stenpartier och syresatt vatten kanske de
viktigaste beståndsdelarna för åns insektsliv.   

Uppväxtplats i direkt anslutning till den tänkta leknacken uppströms.
Denna skall nu fyllas på med mindre sten för att skapa ett grunt parti i ån som skydd för åns mindre fisk och kräftyngel.
 
Några före och efter kort
 
 
Under vägbron har ån breddats och fått en tydligare nacke, plus att farten
på vattnet över den tänkta lekplatsen har ökat.
 
 
Håll koll på den platta stenen till höger i bild liggandes på land.
Ån har breddats då en mängd slam och förmultnande växtdelar har lyfts bort.
Detta för att den tänkta lekplatsen nedströms skall få bredare och bättre genomströmning.
 
 
Tre stenpartier har under dagen skapats, två för att styra vattnet vilka är de två som i den högra bilden ligger i nedkant bild och uppe i vänster bildkant. De tredje stenpartiet är det under träden som är tänkt att bilda detta områdets första riktiga lekplats. 
 
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º> 
 
Text & Foto
Patrik Bergqvist
copyright © Skeboåns Sportfiske
 
 

read more
 
Blogger Templates