Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

måndag 25 februari 2013

Hartijoki Metoden

Metoderna är många och för oss som saknar den praktiska erfarenheten från restaureringsarbeten av av vattendrag handlar tiden just nu om, att läsa om, och pröva olika metoder för att se hur och på vilket sätt vi skall kunna utföra vårt kommande arbete.
 
Lars Granath har efter lite arbete hemma byggt ett av de verktyg som man bland annat använder vid den s.k hartijoki metoden. En metod som går ut på att man gräver fram befintligt sten och grus, återanvänder sedan det som ett underlag till kommande komplettering av exempelvis lekmaterial/lekgrus för öringen.
 
Idag efter jobbet så mötte jag upp Lasse nere vid ån för en första test.
Vi har en liten yta, cirka 2*3 meter som vi håller oss till. Där vi bland annat har lagt ute några stenar för att se hur och på vilket sätt vårfloden påverkar dessa och den omgivande bottenstrukturen, plus att vi nu idag kunde testa att, med det nya verktyget luckra upp botten framför de stenar vi lagt ut.
 
Idag blev det också klart att vi åker till Åland på studiebesök den 16 mars, och besöker Ingmar Eriksson och Torsten Fredriksson som är två av de eldsjälar som arbetar med havsöringen där.
Ska bli riktigt intressant och kanske kan vi sedan få bjuda över dem till oss för att titta på vårt vatten och komma med lite tips och råd.
 
Lasse med sitt nytillverkade verktyg

Test pågår

Han kanske borde ha en skylt på sig där det står, Under Construction?

read more

lördag 16 februari 2013

Kallt i vattnet javisst, men otroligt kul.

Det var allt annat än varmt i vattnet, och medans rapporterna kom om fiskevänner som var vid kusten och jagade silver så hoppade vi i hemmavatten för att leta strömfåror och flöden, kolla upp platser för kommande placering av sten och lekgrus, och i vissa fall använde vi oss själva för att se hur och på vilket sätt man enkelt kan ändra strömriktningar och liknande.
Alltså, en helt vanlig lördag i februari, om man är i gång med att planera en restaureringa av en å vill säga.
 
...åh ja håller i hackan!

 
Levande sten är ett begrepp som används om stenar som placeras i saltvattenakvarier.
Undrar just om det är så här dom ser ut?Utterrally


Första teststenarna läggs ut, för att se vilken påverkan vårfloden har, både på om stenen flyttar sig, men också hur strömmarna runt stenen påverkar bottenstrukturen, växtligheten och stranden.

Så lätt bygger man starten på en liten nacke, som sen kan förstärkas med stödsten och lekgrusKan bli något, eller hur?

Men det är inte bara i ån som det börjar hända grejer, i dagarna har också ansökan om stöd för mark-och fiskerättsfrågorna gått iväg och nu är det bara att hålla tummarna för att den går igenom, så att det arbetet kan komma igång pararellt med att vi bygger vidare på vår restaureringsplan.

Naturligtvis så fick vi som alla andra runt om i Sverige kalla kårar när man från regeringens håll i veckan drog ned på stödet till landets länsstyrelser med dryga 130 miljoner inför år 2013.
Men vi jobbar vidare som om vi inte sett och hört detta, och går på att storleken på vårat vatten och det faktum att den är en av länets viktigaste åar för lekvandrande fisk skall vara till vår fördel när det äntligen kommer in en ansökan från oss.

Arbetet går som sagt framåt och nu börjar vi ändå se en plan växa fram. Därmed har vi också kunnat börja räkna på hur mycket och vilken typ av resurs vi kommer att behöva ha inför kommande arbeten i ån med att bära sten, lägga lekgrus och förankra död ved i ån.
Så är man nu intresserad av att så småningom deltaga i detta arbete så tar vi tacksamt emot intresseanmälan med början redan nu. Kanske kan tyckas lite tidigt, men med ett större kontaktnät med frivilliga som kan tänkas hjälpa oss så ökar också chanserna till lyckade resultat.

Anmälan gör ni via vår mailadress:
skeboanssportfiske@hotmail.com
Skriver ned namn och adress plus mailadress och mobilnummer så samlar vi upp detta och återkommer med information när det börjar närma sig.

 
Kubikmeter/sekund: 3,8
Flödet (meter/sekund): 0,7


read more

lördag 9 februari 2013

Första "kladdarna" tar form

Svindal och Svendsen!!
Tv´n går i bakgrunden och norrman efter norrman tar guld, oavsett om de åker utför eller på längden, samtidigt som jag sitter djupt försjunken i placering av ståndplatsstenar, beräkningar av vattenhastigheter och flöden för att veta storlek på stenarna, och ska det vara grupper och eller enstaka?
Var är lämpliga lekområden? hur stora skall dom vara?
Fantastiskt kul att äntligen vara igång med de första penndragen i vad som skall bli en restaureringsplan för ån.

Kaffe, penna och papper och en karta är allt som behövs för en intressant lördag

För att vi alla tre skall lära oss så mycket som möjligt, så delade vi in den zon vi först börjar med i tre olika områden, tog sedan varsitt av dessa för att jobba med.
Vi har givit oss själva fram till den 27;e februari, då vi tänker hålla ett avstämningsmöte för att delge varandra våra idéer med våra områden, sedan kör vi ett möte till den 6;e mars, då som slutmöte för de grova penndragen i vår plan.
Därmed inte sagt att den då är klar, men så pass klar att vi då kan ha den som underlag om/när vi träffar mer erfarna personer kring detta med restaureringsarbeten.

Förutom ett antal olika rapporter från Länsstyrelsen i Stockholms Län där Skeboån figurerar så har vi även rapporter från liknande arbeten runt om i landet som underlag.
Vi använder oss också av Ekologisk restaurering av vattendrag, som är en väldigt fin idébank för den här typen av arbete.
Den hittar ni på Havs och Vattenmyndighetens sida via denna länk
Ekologisk restaurering av vattendrag

Vidare så har vi även boken Ekologisk Fiskevård ISBN-91-86786-32-6
Finns till exempel att köpa via Org Sportfiskarna till reduserat pris om man är medlem
Ekologisk Fiskevård

Utöver detta så kommer nu våra egna anteckningar och fotografier och alla timmar vi gjort under de här tre åren till god hjälp för det skede vi nu är inne i.
 

read more

onsdag 6 februari 2013

Tomt papper men massor av ideér

Rapporten - Ekologisk restaurering av vattendrag
Boken - Ekologisk Vattenvård
Rapporten - Restaurering av ett vattendrag i ett landskapsperspektiv
Plus tidigare rapporter som länsstyrelsen Stockholms Län gjort om bland annat Skeboån och ytterligare några bra rapporter och underlag från exempelvis Älvräddarna ligger nu utspridda på mitt vardagsrumbord.
Ikväll börjar vi skissa på de underlag som förhoppningsvis kommer att bli restaureringsplanen för Skeboån de närmaste åren.

Äntligen :)
read more

fredag 1 februari 2013

Lite nytt under 2013

Nytt år och nya mål.
Först och främst så är det kul att se att vår Facebookgrupp växer, fler och fler som anmäler sig och vilja följa vårt projekt.

Ett mål är redan i full gång, via den ansökan som i dagarna går iväg till Leader/Uross om medel för att göra en markägarutredning längs Skeboån. Denna utredning kommer att ledas av representanter från markägarna själva. Målet med detta är bland annat att hitta igen alla, så att vi kan få ut information till alla berörda.

Ett annat mål är att inleda samtal med Holmen om vattenvägar och regleringen, detta hoppas vi skall komma igång under våren och att vi skall kunna hitta möjligheterna till samexistens i och kring ån och att vattenvägen kan hållas öppen lite mer under året för att hjälpa fisken in och ut i ån.

Ett annat mål vi har är att påbörja arbetet med att räkna på hur och på vilket sätt vi skall genomföra det tänkta restaureringsarbetet. Vi kommer dels att försöka läsa oss till detta, men också med studiebesök på platser där man utfört denna typ av åtgärder.

Sist men inte minst, ett testfiske kommer att inledas under året och pågå under något år, detta för att identifiera vilka arter som idag finns i ån och i vilken spridning och antal de har.
Vi vet vilka arter som fanns i ån i mitten av -70 talet och nu skall vi försöka stämma av detta mot dagens artrikedom.
Fisket kommer att göras med fälla och alla fisk kommer naturligtvis att återutsättas.
read more
 
Blogger Templates