Ads 468x60px

About Me

Natur och fiskeintresset delar vi sedan många år. För oss ligger fisket med fluga varmast om hjärtat. Mer om oss kan ni läsa under Projektet - Om oss.

torsdag 30 oktober 2014

Besök av Scouterna och övrig information

Det här med fiskevårdsprojekt kan man egentligen ta hur långt som helst.
För oss ligger det inte bara i att bära sten och anlägga lekbottnar, nej det handlar om så mycket mer.
Det är, förutom en livslång dröm att aktivt få arbeta med något sånt här, så är det en löpande utbildning där ämnena är väldigt breda. Men det handlar också om att delge andra våra kunskaper, erfarenheter och fram- och motgångar.

Scouterna Hallstavik
En viktig punkt för oss är kontakten med andra människor vare sig det gäller ett möte med någon tjänsteman eller som för en dryg vecka sedan då en grupp unga scouter var på besök vid ån och ställde massor med frågor. Båda är lika viktiga utifrån det arbete vi tänker oss fortsatt göra i ån, men i det längre perspektivet så är nog träffen med scouterna kanske det viktigaste mötet vi haft på länge.
Visst, det är inte därifrån medlen, sponsring eller hjälpen kommer, men det är där som framtiden finns.
Skeboån och arbetet med den är något som vi startat upp och naturligtvis kommer att vara deltagare i så länge vi bara kan, men någon gång måste tre kutryggiga gubbar kliva åt sidan och nya krafter ta vid, därför är möten som det med scouterna viktigt.
Det blev en fantastiskt kul kväll med många och intressanta frågor
Till våren är det redan nu bestämt att vi skall ha en träff igen, då med stövlar, håvar och hinkar för att göra naturrutor i ån och sedan utforska dessa. Vi hoppas också att detta sammanfaller med utsättningen av nya smolt i ån, så att vi kan låta ungarna få vara med och titta på fisken innan de sen släpper ut den i ån.

 

 

Foton: Lars Granat


FishBase Symposium
Fiskevårdsprojekt av det här slaget handlar också om utbildning och vi tar varje chans vi får till att förkovra oss ytterligare, men ärligt talat, visst är det väldigt få utbildningar som finns att tillgå för oss som inte är strax under 20 längre och kan söka till någon av fiskeakademierna?
Det kanske helt enkelt är så, att vi får sätta ihop en egen utbildning här ute i Roslagen och bjuda in lite olika lärare/föreläsare.

Men de få chanser som finns tar vi och för någon vecka sedan så var Lasse in till Naturhistoriska Riksmuseet och under en heldag lyssnade till intressanta föreläsningar på FishBase Symposium, som denna gång handlade om fiskarnas genetik. Visste ni till exempel att det numera finns metoder där man med ett vattenprov kan avgöra vilka arter som finns i ett vattendrag, eller att man genom arbete med detta kan övervaka utrotningshotade arter?

Leader
I veckan deltog Ulf och jag på ett möte i Älmsta, där man från Leader pratade om och ville ha in synpunkter på, den kommande Leaderperioden som kommer att fortgå under perioden 2015 till 2022.
Vad är då Leader?

Leader är en metod för landsbygdsutveckling. I Leader är det vi som som bor och verkar i området som driver utvecklingen. I Leader samlas lokala representanter från föreningar, företag och kommuner för att tillsammans arbeta med landsbygdsutvecklingen.
Finansieringen kommer via EU, staten och kommunerna.
Leader är en förkortning av franska Liasons Entre Actions de Développement de Èconomie Rurale som betyder Länkar mellan åtgärder som syftar till utveckling av landsbygdens ekonomi. Vi har i projektet haft två olika stöd från Leader, ett mindre då vi genomförde den förstudie som ni kan läsa under fliken dokument och sedan ett större stöd då vi under 2013/14 genomförde Mark- och Fiskerättsutredningen och tog fram Åtgärdplanen, även den sistnämnda går att läsa under fliken dokument.
Nu skulle vi tillsammans med en mängd andra tillsammans dra upp riktlinjerna och komma med önskemål om Leaders fortsatta arbete under kommande period.

Höstens lek
Hur har nu hösten sett ut?
Den varma sommaren höll oss på sträckbänken långt in i september och vi var oroliga att vattentillgången inte skulle räcka och att leken därmed skulle, i värsta fall utebli. Men så kom äntligen det förlovade regnet i slutet av september och ganska snart efter det så började vi se de första öringarna i ån.
Leken har sedan varit intensiv och kanske det mest glädjande, spridd i hela åns sträckning. Vi har sett mycket fisk och väldigt stor fisk, där några exemplar har varit närmare och över metern.
På det i år iordningställda lekplatserna så har vi haft lekfisk sedan början av oktober och vid flera tillfällen så har vi kunnat se flera lekpar samsas på samma leknacke, vilket är väldigt glädjande.
I november så drar vi på oss vadarna och gör den årliga, kalla med ack så roliga promenaden i och längs ån, för att räkna lekgropar.

Foto: Niclas Andersson

Foto: Niclas Andersson

Tråkigheter
Det som har varit tråkigt är dock att folk inte kan respektera satta regler och låta bli att fiska i ån under lektid.
För som jag sagt tidigare, generella regler gäller även i Skeboån, vilket säger att öringen är freda under perioden 1 september till sista december. Vid flera tillfällen så har vi fått upplysa om detta.

Vad är då på gång?
Under november månad så sätter vi oss åter med Norrtälje Kommun, denna gång för att prata om de fiskerätter som de har i ån och hur dessa skall förvaltas i fortsättningen.
Vi hoppas också på ett positivt svar från kommunen kring den fortsatta utsättningen av fisk i Skeboån, att de har förstått att detta i första hand är ett biotopvårdsprojekt och inte enbart ett fiskeprojekt. Det är skillnad på detta och den insikten hoppas vi de har när de skall fatta sitt beslut. Sen vore det väl konstigt om inte Norrtälje Kommun skulle vilja gå in i detta projekt på något sätt, speciellt som att vi idag har bra samarbeta med Länsstyrelsen, Sportfiskarna och Stockholms Stad och där intresset för vårt sätt att arbeta hela tiden får en större spridning.

I slutet av november så deltar vi för andra gången på mässan "Från Fluga till Antispinn" i Uppsala. Så den som vill träffa oss eller en hel hög med andra intressanta personligheter och företag bör ta sig till Uppsala och Upplandsmotors lokaler den 22;a november för en hel dag med allt som rör flugfiske.
Förra året var det vi som fick motta pengar vid den auktion som hölls på kvällen. Årets projekt är ett Rödingprojekt inom Långå FVO.
Just nu håller vi som bäst på att förbereda nya bilder och en liten film från höstens lek, som vi tänker oss får rulla på en skärm i vår monter under hela dagen.
Den kommer också att finnas på vår videokanal på Youtube. Länk Här

Till våren planeras det för fullt, och en av planerna är att få komma ner till Emån för att på plats träffa de som arbetar med fiskevården där och som både har kunskap och långsiktighet i sitt arbete. Skall bli intressant och lärorikt att få ta del av och lyssna till deras erfarenheter kring fiske och fiskevård.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
read more

fredag 24 oktober 2014

Norrtelje Tidning

Artikeln ur Norrtelje Tidning den 23 oktober 2014
Finns också ett filmklipp på tidningens hemsida
Det hittar ni här - Norrtelje Tidning

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

read more

tisdag 21 oktober 2014

En avstickare till Tullviksbäcken

Det kom ett brev till oss i slutet av veckan, ett brev som jag upplevde som ett litet rop på hjälp. 
Någon hade besökt länets kanske mest unika lilla vattendrag, och sett att en del av vattendraget var helt stoppat på grund utav rasade träd efter den senaste stormen. Nu slog denne någon larm till Norrtälje Kommun, och sen var mailandet igång. Ingen ville direkt ta på sig att röja detta, eller så var det så att ingen direkt visste vem som skulle göra vad. Och efter några turer fram och tillbaka så hamnade mailet hos oss. Vi har ju inte heller några möjligheter, då detta är ett naturreservat, men det vi kunde göra var att åka ut och ta oss en titt och sedan lämna rapport.
Sagt och gjort, vi tog med oss kameror och åkte ut för att göra en inspektion.
Väl där så tog vi oss ner till havet och gick sedan gå längs den södra bäckfåran upp och sedan längs den norra tillbaka ned mot havet igen.

Vattendraget jag pratar om är Tullviksbäcken ute på Väddö i norra Roslagen.
Bäcken har två flöden och är som jag skrev, är ett av Stockholmsläns viktigaste naturliga reproduktionsområden för havsöring.
Området blev reservat så sent som 1989 och är numera ett Natura 2000 område.

Mycket riktigt, i den södra bäckfåran var det i det närmaste stopp. Vatten sipprade fram mellan alla trädstammarna. Det stora trädet hade i sitt fall tagit med sig flertalet träd och som avslutning även lagt ytterligare en rotvälta rakt ner i bäcken. Nu låg stammarna längs med bäcken och utgjorde ett totalt stopp för all fisk att röra sig upp eller ner i bäcken.
Men även i den norra bäckfåran fanns ett hinder, som om det är mycket vatten troligtvis inte utgör något hinder men som nu med detta vattenstånd också det effektivt stoppade all fisk från vidare vandring.
I båda fallen fanns heller ingen fisk ovanför dessa båda stopp.
Hemma efter vårt besök så mailade jag tillbaka till alla som fanns med på sändlistan, där jag lämnade en rapport om våra iakttagelser. Nu kom också ett tungt inlägg från vår Länsfiskekonsulent och idag måndag (21/10) så kom det glädjande beskedet. Skogsstyrelsen kommer att, som man säger i mailet, fixa detta inom kort.
Mycket glädjande och tack till denne någon som drog igång detta, och till Länsfiskekonsulenten Henrik C Andersson som skickade detta vidare till rätt man för jobbet. 

Näst efter havsörnen som satt intill bäcken så var detta, det förstas liv vi mötte vid bäckmynningen. 
En Gråsäl som låg djupt in i viken på jakt efter öring som väntade på att kunna ta sig upp i bäcken.

Mynningen ut i havet är det första stora hindret för öringen. Just här så har vi och många med oss byggt lite på en dämning som gör det möjligt för öringen att kunna ta ny fart upp i bäcken.

Väl uppe i bäcken finns många naturliga hinder för öringen att passera.
Här och var på gränsen till att hindra fisken i ett väldigt tidigt skede. 
 
Lasse vid den stora rotvältan. Ett jätteträd som i sitt fall tagit med sig ett flertal andra träd.

Rotvältan i bäcken

Alla träd ligger som ett plockepinn längs med bäcken en ganska lång bit och utgör ett totalt stopp för den vandrande öringen. Vi såg heller ingen öringen uppströms denna plats.

Lite mer av kaoset på platsen.

 

 

Det är så här vi vill se båda bäckarna, naturligt påverkade men med fria möjligheter 
för öringen att ta sig upp för lek.

Även i den norra bäcken finns ett hinder. Här har bäcken letat sig in bakom rotvältan och vid låga flöden, så kommer inte öringen förbi detta. Detta kunde vi själva se, då ingen öringen syntes ovan denna plats.

Mynningen ut i havet. Så här års är det inte ovanligt med detta vattenstånd och om inte den byggda delen hade gjorts så hade det nu varit omöjligt för öringen att ta sig de dryga 20 metrarna upp till där bäcken blir lite djupare igen.

En liten öring som försöker leta sig upp i bäcken.


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
Slutet gott, allting gott hoppas vi.
Behöver jag säga att vi kommer att följa upp detta.


read more

söndag 19 oktober 2014

Det värsta som finns är aktiv dumhet.

Det var tänkt att jag skulle sätta mig vid datorn ikväll och skriva ett fint, kul, trevligt och härligt inlägg om den gångna veckan tillsammans med öringarna i ån.
Vi har filmat och fotat och nu skulle alla få en chans att se det fantastiska skådespel som just nu pågår i ån.


Men!!

Nu blir det inte så, utan däremot så får jag skriva om idag söndag den 19 oktober och de grabbar som for iväg i sin lilla skåpbil, eller de med volvon eller till och med de ortsbor som satt sig själva i "off mode" och tagit med sig ett spö ner till ån istället för kameran.
Så till er ära så utelämnar vi häftiga lekbilder både på och under ytan, istället så fokuserar vi på just er.
Till er vill jag bara säga att vi alltid har kameran med oss vid våra besök vid ån.
Så inte nog med alla fina bilder från omgivningarna kring ån eller dess havsöringar så får vi faktiskt en och annan bild på fordon som dessa personer färdas i.

Vi har valt att inte göra anmälningar och liknande så här långt, då vi trott att människan av naturen ändå, sett i ett brett perspektiv, är ganska smart och själv kan göra både kloka och sunda beslut.
Något som alltså merparten gör som besöker ån för att titta och njuta.
Men så finns det då en liten klick som med eftertryck bevisar, att bland det värsta som finns är aktiv dumhet.
Vi får nog omvärdera vårat beslut och i fortsättningen göra anmälan om detta fortsätter.

I Skeboån är det INTE fritt fiske.

En kort sträcka från Skebobruk och nedströms till Skede finns fiskekort att köpa, övriga delar av ån gäller alltså fiskeförbud om du inte innehar en fiskerätt.
För att fiska på dessa delar av ån, så måste man därför kunna uppvisa ett tillstånd skrivet av fiskerättsinnehavaren på den aktuella sträckan. Detta skall medföras och kunna visas upp om man blir tillfrågad.
Under perioden 1 september till 31 december gäller dock totalt fiskeförbud, detta för att skydda havsöringens lek.

read more

torsdag 9 oktober 2014

Ett stort och hjärtligt tack från oss till er

Jag, Ulf och Lasse gör nu besök vid ån nästan varje dag för att titta på nystigna öringar som söker lekpartner eller påbörjat sin lek. Förutsättningarna inför detta år har dock varit lite annorlunda. Vi har en sommar bakom oss där vi dag ut och dag in gjorde nya toppnoteringar på termometern. Högsta uppnådda temperatur i Roslagen blev närmare 35 grader och vissa dagar kändes det som att det dunstade mer vatten, än som hann rinna ner i ån. Låga nivåer hela sommaren och när vi sedan gick in i augusti och september så fortsatte värmen. Fram tills för någon vecka sedan så låg vi kvar runt 20 gradersstrecket. Men så, måndagen den 22;a september så kom äntligen det första ihållande regnet. Närmare 65 mm under ett dygn och mer regn var utlovat. Svaret lät inte vänta på sig, flera fina öringar syntes i ån under sin vandring och på vissa håll så är nu leken i full gång.

Under året så har vi påbörjat arbetet inom ett nytt område i ån, där det tidigare var allt annat än bra förutsättningar för lek eller uppväxt.
Mängder av material har plockats- grävts- eller hackats bort för hand och när vi tyckte oss ha skapat en bra grund i delar av området så var det dags att återföra lekmaterial.
Totalt har vid tre tillfällen, drygt 27 ton lekgrus lagts ut och reaktionen på detta lät inte vänta på sig. Dagen efter vår den arbetsdag som vi anordnade så kryssade två öringhannar runt över den nya lekbottnen.

I de område som vi påbörjade arbetet i under 2013, så har drygt 5 ton sten, s.k kattskallar, lagts ut i direkt anslutning till de tidigare skapade leknackarna.
Dessutom så har vi bytt ut en del av de grus som lades ut förra året, då detta höll för liten storlek (16-28mm) mot de material vi köpt in till i år (60% 16-28mm och 40% 30-64mm) Totalt är det drygt 8 ton material som ersättas/kompletteras.

Utöver detta så har vi slagit cirka 700 meter av ån för hand med lie, detta för att öka på flödeshastigheten i området över hela året. Vi såg redan efter det arbetet 2013, att vi kunde påverka växtligheten på ett för oss och ån positivt sätt.

Under hösten 2013 så genomförde vi en visuell räkning inom en sträcka av ån på cirka 200 meter. Där vi tidigare under projektet genomfört samma räkning så vi i bästa fall räkna in 5-7 öringar och cirka 3-4 försök till lekgropar.
2013 så räknade vi in drygt 30 öringar i samma område och lekgroparna var nu uppe i över 15 stycken.

Detta är naturligtvis inte saker som går av sig självt. Vi går med stormsteg framåt i tidskalendern och vi själva har passerat 1700 timmar ideell tid, fördelat på tre man.
Men för att vi skall lyckas i vårt arbete och för att nå den framgång vi fått på så kort tid, så är vi beroende av det stöd vi får utifrån.
Gensvaret har varit bättre än vi vågat hoppas på och vi vill därför passa på att tacka för det stöd, den uppmuntran och det gensvar vi får och har fått.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

Tack till Hallstaviksnätverket, som trodde på idén, att driva detta i projektform och vars hjälp ledde oss fram till Caroline och SussanneLeader/Uross som också de stöttat och hjälpt oss att söka medel vid två tillfällen för projektets räkning.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

Stort tack också till de markägare som vi fått kontakt med under de år vi hållit på och som sedan tillsammans med oss bildade den styrgrupp vi idag har, ett forum för kontakten mellan oss i projektet och markägarna längs stora delar av ån.
Speciellt tack till Tommy Andersson - Janne Häverstam och Olle Edvinsson.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

Niklas Dahlin, mannen bakom mässan "Från Fluga till Antispinn" i Uppsala, som bjöd in oss till mässan 2013 och den efterföljande auktionen som hölls på kvällen, där de pengar som kom in skänktes till vårt projekt. Närmare 80kkr kom in och vi stod nog mest och gapade hela kvällen över de otroliga engagemang som alla ni som skänkt saker till auktionen eller till er som ropade in dessa fina föremål visade. De gav oss inte bara de medel vi behövde för att kunna komma igång riktigt ordentligt, utan också en mängd "boost" för kommande arbetsdagar.
Stort och hjärtligt tack till er alla för den dagen och kvällen.2014 går mässan av stapeln den 22;a November i Upplands Motors lokaler i Uppsala, vi finns på plats.                                        ¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

Under mässan i Uppsala och våra lokala engagemang som tex Hallstaviksdagen, så har vi haft en burk stående i vår monter där man har kunnat "köpa en sten".

Ett enkelt och mycket synbart sätt att stödja vårt arbete, men framför allt för öringens avkomma i form av sten till uppväxtplatser. Tack till alla er som bidragit med pengar i den insamlingen.
Anneli Almqvist - Lars Westerberg - Gunnar Skagerlind - Jonas Thunberg - Erik Kristianssen - Vanja Eriksson - Maria Eriksson - Linnéa Larsson - Krister Toftén - Lars Stensson - Marcus Nygren - Marcus Kangas - Gerth Molander - Stefan Forslund - Krister Jönsson - Yvonne Gineman - Kennet Larsson - Anette Andersson - Magnus Gustavsson


En del av den sten som ni skänkt pengar till.


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

Stort tack till Sverker LovénStockholms Stad, som hjälpt oss att få fram lekgrus och sten till stora delar av de arbeten som gjorts under året och backat upp med transporter.


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

Stort tack till länsfiskekonsulent Henrik C AnderssonLänsstyrelsen i Stockholm som med kunskap och delaktighet i de lite tyngre frågorna hjälpt till att räta ut en hel del frågetecken.


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

Stort tack också till Sportfiskarna, för de stipendium vi fick mottaga under Sportfiskemässan i Kista våren 2014 på 15kkr, men också för Tobias Fränstams engagemang i projektet. Det sist nämnda hoppas vi kunna ta tag i under 2015 när vi vill sätta oss med förhandlingar kring den vandringsväg som finns och som vi anser borde byggas om i någon form.Från mars 2013, då vi mottog stipendiet på Sportfiskemässan


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>


Ett stort tack till Marianne och Joakim för arbetet med fiskerättsutredningen.
Ett arbete där man började så långt tillbaka som tidigt 1600-tal och sedan arbetade sig fram till dagens läge. Ett arbete som var otroligt intressant att följa, då mängder av historia kom fram i dager om Skeboåns betydelse i dåtid och nutid.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

Tack också till Patrik, Mange och TedSundbybergs Sportfiske som hjälp oss med grejer till auktionen under förra årets mässan och som ordnat fram utrustning åt oss till förmånliga priser.


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º> 


Stort tack också till Richard Åberg och gänget bakom gäddtävlingen Roslagshugget för det otroligt fina initiativet att skänka överskottet från tävlingen till vårt projekt.
Behövs mer sånt ute i landet.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>


Tack också till gänget som med kort varsel ställde upp under vår första arrangerade arbetsdag. Ni gjorde ett kanonjobb och svaret fick vi ju direkt, då det dagen efter vårt arbete stod två fina öringar på den nybyggda nacken.


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

Tack till RogerEngmans Mekaniska verkstad, som sponsrat med material och tillverkning av de verktyg vi använder vid vårt arbete i ån. 

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

Ett synnerligen stort tack till våra nära och kära som står ut med att vi gång på gång försvinner ut genom dörren med vadare och verktyg på ryggen för att göra ett arbetspass i ån eller sitta på något möte eller varför inte timme ut och timme in framför datorn.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

Det är mer intressanta saker på gång så vi får nog all anledning att återkomma igen.
Men till sist, till alla er som vi mött på mässor, som ringt och mailat, eller som kommit ner till ån och besökt oss när vi stått med vadarna uppdragna till hakan och brottats med någon sten eller suttit ner med kameror och försökt dokumentera vad som händer, det har varit många intressanta och trevliga samtal och vi hoppas att ni fortsätter komma.
Tack till er.  

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>
Patrik - Ulf - Lasse
¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

read more

söndag 5 oktober 2014

Sportfiske förenar

Sportfiske förenar heter det ju.
Vad skall vi då säga om fiskevård?
Sen vi drog igång detta projekt 2010 så har våra vägar korsats av en mängd trevliga människor som givit många intressanta, uppmuntrande och givande möten, idag var ingen undantag.

Vi hade besök från Uppsala och Norrtälje idag.
Besöket från Norrtälje kom med en glädjande överraskning, men jag 
kommer till det lite senare.
Att träffas ett gänga likasinnade och prata fiskevård och fiske en hel dag och samtidigt se stor öring på leknackarna, vad kan egentligen vara bättre. 
Redan i vårvintras så träffade vi gänget från Uppsala, som precis som oss "tagit sig vatten upp till knäna" och nu jobbar med att biotopvårda ett litet vattendrag där man har en liten stam stationär öring,  vi satt ner och i studieform pratade kring detta med att restaurera ett vattendrag utifrån tillvägagångssätt, arbetsmetoder och inventeringar. 
Och även om våra vattendrag är ganska olika till utformning och storlek så ställs vi inför liknande problem, det som möjligen skiljer oss åt är lösningen på dom.

Vi besökte dem under försommaren och fick då chansen att se deras arbete.
Nu var det alltså vår tur att visa vårt projekt.
Det blev en kul dag, då öringen hakade på i entusiasmen och visade sig flera gånger den också, till och med på nya platser, där vi tidigare inte sett någon öringlek alls.


 

 

 
Lite blandade bilder från åns övre delar.
Bilden längst ner till höger, en tydlig påbörjad lekgrop. 

Öring i lektagen 

På spaning

Per Stadigh provar på våra verktyg.....

....under munter översyn från oss andra.

Hela gänget på spaning vid vår nya leknacke.
Det tog lite tid, men tillslut ställde fyra mindre öringar i 2-3kg
klassen till med lite show.  

Hur var det nu då med Norrtäljebesöket?
Jo, som jag tidigare nämnde så blev jag kontaktad av Richard Åberg, som tillsammans med några vänner anordnar gäddtävlingen Roslagshugget.
De ville skänka överskott från tävlingen i år till vårt projekt.
Tävlingen gick av stapeln i lördags den 4;e oktober, fisket var trögt men några finare fiskar togs.
Störst för dagen blev Freddie, med en riktigt fin gädda strax över 10 kilosstrecket.

Freddie Larsson med en gädda på 10,12 kilo

Richard kom även han idag, och var med under dagen.
När vi skulle runda av dagen så räckte han över hela 3576:- som tävlingen drog in.
Är inte det Rekofiske, så vet inte jag vad som kan kallas för det!
Stort tack och heder till Richard och till er alla som deltog i tävlingen och på så sätt stödjer vårt arbete. Vi är väldigt glada och känner oss stolta över att ni har gjort detta.

Patrik, Lars och Richard

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>


read more

lördag 4 oktober 2014

Irriterade hanfiskar

Tyvärr kunde jag själv inte vara där idag, men Lasse tog några fina bilder, trots det något bruna vattnet, på irriterade hanfiskar på nya leknacken.
Bara att hoppas att de står kvar imorgon, då vi får besök till ån.


¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>

read more

torsdag 2 oktober 2014

Årets sista storjobb

I och med gårdagskvällen, så är säsongens större arbeten avslutade.
Någonstans kring 7-8 ton lekgrus tippades ner från bron av Janne, och istället för som i sagan när Bockarna Bruse skulle gå över bron, så fanns de nu under den med varsin skyffel och kratta i handen.
Öringen börjar nu så sakta ta plats och då vill vi inte större dem. Några mindre åtgärder finns fortfarande, men dessa kan man passa på att utföra när öringen tar paus i sin lek, plus att dessa arbeten är inte i anslutning till leknackarna.

Så nu är ni välkomna Mr and Mrs Trutta 


Första lasset på plats....

....och nu är det borta igen

Vi stängde trafiken korta stunder på vägen så att Janne kunde släppa 
sin last rakt ner i ån, till väntande skyfflar och krattor.

¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸>< ((((º>read more
 
Blogger Templates